Przedszkole fantasazja bolechowice opinionie notariala

Firmy

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Firmy as PDF for free.

More details

  • Words: 115,558
  • Pages: 804
KRAJOWY REJESTR INFORMACJI O PRZEDSIĘ BIORCACH ALESSANDRO SEMI GAĹ˜ KIEWICZ GAĹ˜ AJA 22 16-400 SUWAĹ˜ KI PODLASK PRZEMYSĹ˜ AW WESOĹ˜ OWSKI ROSY BAILLY 13 M. 29 01-494 LURSZAW A ELIXKI KIR 31-08-2012 WARSZAW A ELIXKI KIR 31-08-2012 / 27 76-200 SLUPSK ELIXIR 30-08-2012 USĹ˜REHABILITACJI I FIZJOTERAPII PIĹ˜ SUDSKIEGO 63/1 75-520 KOSZALIN ELIXIR 31-08-2012 GABINET STOMATOLOGICZ.BEATA MARIA M ORITZ UL. SPACEROWA 11 05-850 OZAROW MAZ OWIECKI ELIXIR 31-0 PRZEDSIĘ BIORSTWO HANDLOWO-USĹ˜ UGOWE JURBU PENELOPY 5 03-642 WARSZAWA ELIXIR 31-08-2012 MIROSĹ˜ AWA KATARZYNA KARWAT WĹ˜. KOWALSKA. BEĹ˜ ZY 11A 02-495 WARSZAWA ELIXIR 31-08-2012 EUROMAT SPĂ “Ĺ˜ KA Z O.O. JENIN OKRĘ Ĺ »NA 5 BOGDANIEC ELIXIR 30-08-2012 Getin Noble Bank SA ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa ELIXIR 30-08-2012 WALASZCZYK ZBIGNIEW 05-200 WOĹ˜ OMIN PIĹ˜ SUDSKIEGO 45 ELIXIR 30-08-2012 MAĹ˜ GORZATA JURDYGA 58500 JELENIA GĂ “RA ul. PODGĂ“ RZE 25 ELIXIR 30-08-2012 ANDRZEJ DRZEWIĹ˜ SKI JOLANTA DRZEWIĹ˜ SKA GAJOWA 28 32-088 OWCZARY ELIXIR 30-08-2012 AQUA TOMASZ GROT W UL WOJSKIEGO 05-126 NIEPORĘ T ELIXIR 30-08-2012 JANINA BOLEWSKA-WEOSĹ˜ OWSKAGABINET L EKARSKIKLASZTORNA 3563-720 KOXMIN W LKP 16CDCFx4B0 ELIXIR 3 MARIA5 KODYN GYN GYN GOP 30-08-2012 DANUTA BERNERT INDYWID. PRAKTYKA PI ELĘ GNIARKI ĹšRODOWISKOWO-RODZINNEJ UL. KOLNA 2 30-381 KRAKĂ “W PAWEĹ˜JĂ“ ĹąWICKI UL.ZABIELSKA 1 A 03-985 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYN A AFSHARI UL. KLONOWA 10 97-420 SZCZERCĂ “W ELIXIR 30-08-2012 SWOJSKI SMAK SPĂ“ Ĺ˜ KA Z OGRANICZONÄ “O DPOWIEDZIALNOĹšCIÄ“ UL. WĹ˜ ADYSĹ˜ AWA IV 1-5 81-353 GDYNIA ELIX WĹ˜ ODZIMIERZ JASIĹ˜ SKI OS LOTNICTWA POLSKIEGO 14E / 43 60-406 POZNAĹ˜ ELIXIR 30-08-2012 LABA ROMAN UL GEN L OKULICKIEGO 8 86-300 GRUDZIÄ “DZ ELIXIR 30-08-2012 BIAĹ˜ EK MAREK STANISĹ˜ AW ĹšWIDERSKA 113B M 24 03-128 WARSZAWA ELIXIR 31-08-2012 ZAKĹ˜ AD UTRZYMANIA I BUDOWY DRĂ “G - M YSZAKOWSKI BRONISĹ˜ AW MATEJKI 26 M.2 56-500 SYCĂ “W ELIXIR 30-0 Gospod.Rolne Zbigniew Staudt Wiatrowiec 6 62-100 Wagrowiec ELIXIR 30-08-2012 DARIUSZ BEDNARCZYK NOWOWIEJSKIEGO 9/60 LUBLIN 20-880 PL ELIXIR 30-08-2012 JACEK WOĹ24-3IEGO SOB CZĹ˜ UCHĂ “W ELIXIR 30-08-2012 PRZEDSIĘ BIORSTWO CERES 83010 STRASZYN MARSA 2 ELIXIR 30-08-2012 CERAMEX ADAM MISZTAL UL. MIESZCZANSKA 2 30-313 KRAKOW ELIXIR 30-08-2012 TENIS-NET F.H.U. JERZY SIKORA ul. BIAĹ˜ OPRÄ “DNICKA 24D / 59 31-221 KR AKĂ” W ELIXIR 30-08-2012 DEHN POLSKA SP. Z O.O. UL.POLECZKI 23 02-822 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 WIECZOREK SĹ˜ AWOMIR GORLICKA 6/79 WAWA ELIXIR 29-08-2012 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA FLISZKIEW .

INDYW SPEC PR LEK GAB PEDIA JAROSĹ˜ AW PTAK Ĺ »OĹ˜ NIERSKA 22 4 OLSZTYN ELIXIR 29-08-2012 PRACOWNIA RTG OGĂ“ LNODIAGNOSTYCZNA DIAGNO STYKA PIOTR Ĺ˜ YSIAK OS.UROCZE 2 31-952 KRAKĂ “W ELIX SPEC PIECHOCKA M UL WESOĹ˜ A 6/33 WĹ˜ OCĹ˜ AWEK ELIXIR 29-08-2012 ANNA BUDZYNSKA SILDATKE IND SPECJ PR LEK WARSZAWSKA 25/20 GDYNIA ELIXIR 29-08-2012 ALEKSANDRA KOLEWIĹ˜ SKA -PPH BUTEX WIELKOBORSKA 81 CZ STOCHOWA ELIXIR 29-08-2012 PPHU MARBUT MARCIN WOJTASIK OSINY CZESTOCHOWSKA 66 42-260 KAMIENICA POLSKA ELIXIR 29-08-2012 TADEUSZ MARCINIAK PIEKARY ĹšLÄ “SKIE WYSZYNSKIEGENCO 8/6 ELIXKA AGIR ELIXIR 29-08-2012 -08-2012 ELĹ »BIETA DRUĹ» KOWSKA BIETKA WROCLAW KOLEJOWA 3/5 ELIXIR 29-08-2012 ZIELINSLA URSZULA 32650 KETY KOSCIUSZKI 18 ELIXIR 29-08-2012 KRZYSZTOF JASINSKI STOM. BYLICY 1 32-300 OLKUSZ ELIXIR 29-08-2012 R NAWALANY KRAKOW UL BIEZANOWSKA 197 ELIXIR 29-08-2012 MARIA DACKO-GRUDNIEWSKA TERSUS KRAKĂ “W KROLEWSKA 76/2 ELIXIR 29-08-2012 COMPANY REM-B UD KRAKAOW SKOTN ELIXIR 29-08-2012 ASARABOWSKI JERZY KAPRYSOWA 9 20-843 LUBLIN ELIXIR 29-08-2012 MARIA RYCHLIK GAB STOMATOLO GICZNY NADRZECZNA 24 21-300 RADZYĹ˜PODLASKI ELIXIR 29-08-2012 ELKA BALWA »BIETA CZ “WNA 43 RAKĂ“ W DUĹ »Y 97-310 M-CA ELIXIR 29-08-2012 MASĹ˜ OWSKA IRENA I KAZIMIERZ BIALE ZAGLEBIE 19/17 NOWINY ELIXIR 29-08-2012 SIGMA-RO ELECTRONICS SPOĹ˜ KA Z OGRANICZONÄ“ ODPOWIEDZIALNOĹšCIÄ "MYSIADĹ˜ O POLNA 21 / L 05-500 PIASECZNO MA GRUPA FINANSOWA EXPERT SPĂ" Ĺ˜ KA Z OO UL. RACĹ˜ AWICKA 2-4 53-146 WROCĹ˜ AW DOLNOĹšLÄ „SKIE F. U. H. SYLKOM S.C. SYLWIA DODA MA RIUSZSYLWIA MONIKA SIENKIEWICZ LEĹšNA 5 13-100 NIDZICA ELIXIR 30-08 DARIUSZ TOKARCZYK FARBIARSKA 65 A 02-862 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 MIROSĹ˜ AW- BIERNAT WITOSA 27/16 2012 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIE UL. KRUCZA 50 00-025 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 PHOTO-STUDIO KATARZYNA RAINKA UL. SIERPECKA 6 WARSZAWA 01-589 PL ELIXIR 30-08-2012 BOGDAN STANISĹ˜ AW BIEDROĹ˜UL.JABĹ˜ ONKOWSKA 23 30-139 KRAKĂ “W ELIXIR 30-08-2012 AGNIESZKA MAĹ˜ ACHOWSKA UL.20 LATKĂ“ W 3/58 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 ARCUS SC WOJCIECH SOZYNSKI GABINSKA 24 W-WA ELIXIR 30-08-2012 PUDEĹ˜ KO JUSTYNA 41-407 IMIELIN DRZYMAĹ˜ Y 55 ELIXIR 30-08-2012 ZAKĹ˜ AD USĹ˜ UG STOLARSKICH STOLZESK UL. ZOFII NAĹ˜ KOWSKIEJ 10 09-200 SIERPC ELIXIR 30 GOSP.ROLNE CZAJKOWSKA MARIOLA ELIZANĂ "W 18 62-652 CHODĂ" W ELIXIR 30-08-2012 GOSP.ROLNE CZAJKOWSKI JERZY ELIZANĂ "W 18 30- W ELIZAN" 08-2012 BANK SPĂ “Ĺ˜ DZIELCZY W SĹ˜ AWNIE UL. M. KOPERNIKA 5 76-100 SĹ˜ AWNO ELIXIR 30-08-2012 USĹ˜ UGI TRANSPORTOWE JACEK K POKOJU 1 09-450 WYSZOGRĂ “D ELIXIR 30-08-2012 FORMA USĹ˜ UGOWO HANDLOWA AUTO-CAR FR ANCISZEK WRĂ“ BLEWSKI KAROLINOWO 29 09-120 NOWE MIASTI E MONIKA BIERNACKA SĹ˜ OTWIN 4 09-141 SZCZYTNO ELIXIR 30-08-2012 SMYKOWSKA ANNA PHU ADWA UL. ZOFII NAĹ˜ KOWSKIEJ 10 09-200 SIERPC ELIXIR 30-08-2012 MAGNESKA AGNIESZKA DIDEĹ˜ KO UL.STALOWA 3 M.14 03-425 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 JERZY SZULWIC UL.ZĹ˜ OTEJ WILGI 8 M.147 03 -984 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 KUĹąMA LIDIA OSIEDLE POD SOSNAMI 5 43-225 WOLA ELIXIR 30-08-2012 JOLANTA BADOWSKA ZLOTA 73 00-819 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 NONEZ-TRANS ZIELONKO ZEN50Ĺ˜ON KOTARB 2/2 76-200 SĹ˜ UPSK ELIXIR 30-08-2012 AGROLEX SP ZO O. UL. GĹ˜ OWACKIEGO 22 74-200 PYRZYCE ELIXIR 30-08-2012 DWĂ “R NAĹ˜ ÄC ˜ZOWSKI VITALIGS SPA SĹ˜ ONE CZNA 20 24-150 NAĹ˜ ÄC ˜ZĂ“ W ELIXIR 30-08-2012 USĹ˜ UGI INSTALACYJNO- BUDOWLANE TOLAK ADAM AL.SOLIDARNOĹšCI 131A / 28 00-898 ​​WA RSZAWA ELIXIR 30-08 LECZNICA SPECJALIST.TETKOM-MED NIE PUBL.ZD OP.ZDROW. UL. WARSZAWSKA 1 5 05-200 WOĹ˜ OMIN ELIXIR 30JASIĹ˜ SKA-MIGDAĹ˜GRAĹ »YNA. GABINET S TOMATOLOGICZNY UL. RACĹ˜ AWICKA 54 30 * 017 KRAKĂ “W ELIXIR 30-08-2

PIOTR BECZEK ZAKĹ˜ AD STOLARSKI 62-280 KISZKOWO BRUDZEWKO 3 ELIXIR 30-08-2012 EWA LATOS SKARZYSKO UL ;. SIKORSKE GO 20 KAN RADCY PRAW. ELIXIR 29-08-2012 E.MONTEWKA USĹ˜ .FINANSOWE w imieniu USLUGI PROTETYCZNE GRAZYNA GOLDEWSK A SLUZEWSKA 2 W-WA ELIX DARIA SMACIEJCZYK POD WAGA TADEUSZA KOSCIUSZKI 1 76-220 GLOWCOWZY ATIAMIAĹ˜ POWCOWC2012 BOGUMIĹ˜SZKUDLAREK BORZĘ CICE 98 KOÄ † MIN WLKP ELIXIR 30-08-2012 SURYNOWICZ ANDRZEJ MICKIEWICZA 4/32 EĹ˜ K -GAB.STOMAT. ELIXIR 30-08-2012 'MAX-EL' JACEK RAJZ MODELOWA 18 02-797 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 KOZĹ˜ OWSKI Ĺ˜ UKASZ PIOTR 02-867 WARSZAWA BALETOWA 22 B ELIXIR 30-08-2012 EQUANT COMMUNICATIONS POLAND AL. JEROZOLIMSKIE 65/79 00-697 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 TĹ˜ UMACZENIE TEKSTĂ “W TECHNICZNYCH US Ĺ˜ UGI PROJECT. RYSZARD SZYMONICS UL. ASNYKA 1 37-400 NISKO ELIXIR JEĹ »EWSKA GRAĹ» YNA DORADCA UBEZPIECZE NIOWY UL. GRZEGORZEWSKIEJ 1 M.46 02-778 WARSZAWA ELIXIR 3 MANE UNION TRADING SPĂ “Ĺ˜ KA Z OGRANICZONÄ“ ODPOWIEDZIALNOĹšCIÄ “05-830 NADARZYN WARSZAWSKA 11 MATYJASIK BOGUMIĹ˜SKLEĹP WIELOBRANĹP. WIELUX PIASTOWSKA 30A SIERPC ELIXIR 30-08-2012 FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA Ĺ »Ă“ Ĺ˜ TY MONIKA WĘ GIERSKA GĂ “RKA UL.KAMIENNA 68 34-350 WĘ GIERSKA GĂ“ RKA ASCHEBERG REAL ESTATE MAORĹ˜ GORZATA B. ROZBRAT 34/36 M 65 00-42 9 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2 FIRMA HANDLOWO-USĹ˜ UGOWA INTER-PER A RKADIUSZ PERA UL. KOTARBIĹ˜ SKIEGO 11 M.4 76-200 SĹ˜ UPSK ELIXIR 3 BOGDAN DRZYĹ »DĹ» OK UL. BIERUĹ˜ SKA 10 43-227 MIEDĹąNA ELIXIR 30-08-2012 BIBRZYCKI RYSZARD USĹ˜ UGI PROJEKTOWE UL.KORFANTEGO 30 43-155 BIERUĹ˜NOWY ELIXIR 30-08-2012 SPECJALIST. PRAKTYKA LEK. INTERNIST A-SPECJALISTA CHORĂ “B PĹ˜ UC JODKOWSK UL.WĹ˜ Ă“ KIENNICZA 27 04-974 WARSZAWA WIERA JUNGRAV UL. FILTROWA 63 M.16 02-056 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 SUMERA ALICJA ANNA ZACZAROWANE KOĹ˜ O 5/23 30-087 KRAKĂ “W ELIXIR 30-08-2012 PH TOMI TOMASZ MICHALSKI UL CHOJNOWSKA 35 03-583 WARSECKAWA MAZOWIWA WĹ˜ ODZIMIERZ SKLEP SPOZYWCZO PRZEMYSĹ˜ OWY WITOLD BARTOSIEWICZ USĹ˜ UGI MEDYCZN E OPACZEWSKA 22m. 13 02-372 WARSZAWA ELIXIR 30-08-2012 ZAKĹ˜ AD REMONTOWO-BUDOWLANY SC AND RZEJ BOGUCKI MICHAĹ˜JARZYĹ˜ SKI UL. ORLEGO LOTU 2 M.4 03-982 WARSZAW ZAKĹ˜ AD REMONTOWO-BUDOWLANY S.C. AND RZEJ BOGUCKI MICHAĹ˜JARZYĹ˜ SKI UL. ORLEGO LOTU 2 M.4 03-982 WARSZAW KATARZYNA ZALEWSKA MACIEJ ZALEWSKI OS. CZECHA 77/73 61-289 POZNAĹ˜ ELIXIR 29-08-2012 JasiĹ „ski StanisĹ‚aw Obidza 173 / a 33-389 Jazowsko ELIXIR 29-08-2012 DORADCA SC KUPKA DANUTA NOSZCZYK M ONIKA ul.POCZTOWA 16 40-002 KATOWICE ELIXIR 29-08-2012 ALINA BULSKA GEN.WĹ˜ ADYSĹ˜ AWA SIKORSKIEGO 10/36 41-219 SOSNOWIEC ELIXIR 29-08-2012 NET PROJECT ANDRZEJ ZIEMIĹ˜ SKI WASZYNGTONA 33/258 WARSZAWA 04-030 ELIXIR 30-08-2012 MAĹ˜ A GASTRONOMIA AUTO-BAR PUB BRAKS HALINA SIKORA UL. WIELKA SKOTNICA 34 M.17 41-400 MYSĹ˜ OWICE MARIAN KOĹšCIUKIEWICZ UL. ZIELONA 6 55-106 CZESZĂ “W ELIXIR 29-08-2012 MAREK KULMA UL. ĹąRĂ “DLANA 7A 97-300 PIOTRKĂ“ W TRYBUNALSKI ELIXIR 29-08-2012 PIOTR KAZUBSKI UL. POLNEJ RĂ “Ĺ» Y 2/4/30 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 ZAKĹ˜ AD USĹ˜ UGOWY SZAFIR WOJCIECH D OMAGAĹ˜ A UL. LICHEĹ˜ SKA 18 62-510 KONIN ELIXIR 29-08-2012 TOWAROWY TRANSPORT CIĘ Ĺ »AROWY WALERI AN SZPOPER UL. POLNA 23 62-060 STRYKOWO ELIXIR 29-08-2012 Ĺ˜ UKASZ MURANOWICZ UL. ĹšW. WINCENTEGO 112 M.161 03-291 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 MAĹ˜ GORZATA HANNA ZDZIARSKA UL. KOĹ˜ SKI JAR 3 M.7 02-785 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 JAROSĹ˜ AW WOJCIECH SZULC WS. IZABELĂ “W 30 98-220 ZDUĹ˜ SKA WOLA ELIXIR 29-08-2012 WIESĹ˜ AW MIĹ˜ KOWSKI UL. SĹ˜ ONECZNA 8A M.4 55-080 SADKĂ “W ELIXIR 29-08-2012 BARBARA KONCKA UL. SULEJOWSKA 31 BL.B M.25 97-300 PIOTRKĂ “W TRYBUNALSKI ELIXIR 29-08-2012 MARZENA MALINOWSKA UL. MICKIEWICZA 16 98-100 Ĺ˜ ASK ELIXIR 29-08-2012 ALDONA JEZIERSKA WS. KARWACZ 12 06-300 PRZASNYSZ ELIXIR 29-08-2012 HELENA KUĹąMICZ UL. GRECKA 64C 54-406 WROCĹ˜ AW ELIXIR 29-08-2012 JAROSĹ˜ AW Ĺ »OĹ˜ YNIAK UL. AKACJOWA 14 64-400 MIĘ DZYCHĂ “D ELIXIR 29-08-2012 AGNIESZKA BREDOW WS. POSOKA 51 62-504 KONIN ELIXIR 29-08-2012

NIKODEM ANNA AGENT UBEZPIECZENIOWY UL. WOLNOĹšCI 23 42-595 MYSZKOWICE ELIXIR 30-08-2012 ZMARZLAK MONIKA UL TRISTANA 8 20-713 LUBLIN ELIXIR 29-08-2012 GOLF PARKS POLAND SP. ZOO UL POTOCKIEGO 11 02-958 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 ROBOTY OGĂ “LNOBUDOWLANE MAREK PANEK UL BLATONA 2M16 01-494 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 BOĹ» ENA WIKTOROW UL.GUBINOWSKA 7 M.23 02-956 WARSZAWA ELIXIR -08-2012 WAWRZYCZEK URSZULA UL SĹ˜ OWACKIEGO 57 43-410 ZEBRZYDOWICE ELIXIR 29-08-2012 WacĹ‚aw MatĹ‚ok ul. WIELOPOLSKA 228 39-200 DĘ BICA ELIXIR 29-08-2012 DREWMAR Krzysztof RakEGO Janusz R akowski 1 M 3 05-075 WESOĹ˜ A ELIXIR 29-08-2012 USĹ˜TRANSPORTOWE ANDRZEJ TABOR OS NA STOKU 22/19 31-704 KRAKĂ “W ELIXIR 29-08-2012 SA. S. -CATERING KRZYSZTOF KUCHARCZ UL. DEOTYMY 58 M 79 01-409 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 JOLANTA GRAĹ »YNA RYBICKA UL. JANA PAWĹ˜ A II 13 05-077 WARSZAWA WESOĹ˜ A ELIXIR 29-08-2012 MICHALSKI JACEK FIRMA MICHALSKI UL. HOLUBCOWA 56 02-821 WARSZAWA F-3 ELIXIR 29-08-2012 JACEK KOSTRZEWA SOBIESKIEGO 110 M 21 00-764 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 TRADE OGUMIENIEM MIK SJ M JĘ DRZEJC UL. I A. W. P. 182 07-200 WYSZKĂ “W ELIXIR 29-08-2012 JACEK SOBIERYN AGRA PRODUCENT MASZT UL. KOLEJOWA 3 95-082 DOBROĹ˜ ELIXIR 29-08-2012 ZAKĹ˜ AD USĹ˜ UGOWO HANDLOWY ANIA SZARYCH SZEREGĂ “W 17 42-200 CZĘ STOCHOWA ELIXIR 29-08-2012 ADAMECZEK BOĹ» ENA UL.DWERNICKIEGO 23/104 04- 377 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IZABELA ZYMAN KWIATOWA 1 44-310 RADLIN ELIXIR 29-08-2012 'FUN' NAUKA JĘ ZYKA ANGIELSKIEGO JOANNA JENDRYSIK KUZMICZ SSL BUDO RZYMOWSKIEGO 47/99 WWA ELIXIR 28-08-2012 MIESZKOWSKA AGNIESZKA STASINEK 14 03-107 WAWA ELIXIR 28-08-2012 DARIUSZ WIĹšNIEWSKI DARTEX RECHNIEWSKIEGO 10/44 JANUARY 28-8-2012 -2012 JOLANTA KLUCZEK WWA BIALOSTOCKA 11 ELIXIR 28-08-2012 BEATA LEWICKA W-WSKA 47 2 05075 W-WA ELIXIR 28-08-2012 GRAZYNA CZAPLICKA NOWE ZALUBICE. 05-255 STARE ZALUBICE ELIXIR 28-08-2012 PPUH LAMBAK KOBYLKA ORSZAGHA 1 E ELIXIR 28-08-2012 PIOTR GODEK PRAKTYKA LEKARK WOLUMEN 14/7 WAWA ELIXIR 28-08-2012 STANISĹ˜ AW RANDZIO CALPRESDA WAWA PLUTONOWYCH 16 -2012 ANNA SULIKOWSKA ZÄ "BKOWSKA 44 WWA ELIXIR 28-08-2012 LEWANDOWSKA-AUGUSTYNOWICZ B ZBĂ" JNOGĂ "RSKA 3 WWA ELIXIR 28-08-2012 ROBERT KAMINSKI W WA KINOWA 25/233 ELIXIR 28-08-2012 PRONOSZK .O LIDIA USĹ˜ .O LIDIA UG KRAW WWA LOJEWSKA22A ELIXIR 28-08-2012 HANNA LASKOWSKA VINES NAGORSKIEGO 5/100 ELIXIR 28-08-2012 ANDRZEJ WIERZBOWSKI MAJDANSKA18 / 19 04-088WWA ELIXIR 28-08-2012 GORSKI PAWEL WWA J PAW -2012 ADAM KOĹ˜ TUNIAK W-WA ARKUSZOWA 91 ELIXIR 28-08-2012 JĂ “ZEF KUROSAD IND SPEC PRAK LEK ZIEMOWITA 9/1 96-500 SOCHACZEW ELIXIR 28-08-2012 ADRIAN ROMAN TAXI ROMAN ADR IAN RADZYMIĹ˜ SKWA. 128 WARSZA ELIXIR 28-08-2012 SKĹ˜ ODOWSKA BOĹ »ENA IND PRAK LEKAR 11 LISTOPADA 1/1 OSTRĂ“ W MAZ. ELIXIR 28-08-2012 BIELUCH SĹ˜ AWOMIR PRZED HAND USĹ˜ROLBIS TATARY 22 ELIXIR 28-08-2012 WIEJCKI ANDRZEJ 02-777 WARSZAWA POLINEZYJNA 2/67 ELIXIR 28-08-2012 TADEUSZ HRYNIEWIECKI USĹ˜ .PR OJ.I NADZ. BUD. ĹšWIERCZEWSKI EGO 80 22-670 BEĹ˜ Ĺ »EC ELIXIR 28-08-2012 KUROWSKA MARIA PRYWATNA PRA KTYKA LEKARSKA Z. WOLI 11/27 LUBLIN ELIXIR 28-08-2012 STOM RODZINNA BEATA BUJNOWS-WAEG ELIXIR 28-145- WAEG ELCZARSKI 08-2012 ELĹ »OFFERS DUCH DOBRZYĹ˜ SKA WÄ„ WOZOWA 36/29 W-WA ELIXIR 28-08-2012 ZABIK TADEUSZ POLINEZYJSKA 2/3 WWA ELIXIR 28-08-2012

GMOCHOWSKI MARIAN WARSZAWA GRABOWSKA 4/14 ELIXIR 28-08-2012 HALINA LUKASZUK DLUGOSZA 10 WWA ELIXIR 28-08-2012 ZDZISLAW JEZIORSKI WWA Ĺ »ELEĹ˜ SKIEGO 4/2 ELIXIR 28-08-2012 WAEK ZUK 5/22 -08-2012 PESTA MARYLA PH RYBNICKA 48 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 MACIEJ ZOSICZ ZELAZNA 67/83 W-WA ELIXIR 28-08-2012 AZZAM-MACIEJEWSKA BOĹ »ENA GROCHOWSKA 200/127 WWA ELIXIR 28-08-2012 ANALIZY LEKARIE MATYSIAK M JESIENNA 27 05090 ELIXIR 28-08-2012 ANALIZY LEKARSKIE CZUPRYNSE JESIENNA 27 05090 ELIXIR 28-08-2012 RUDZKI WĹ˜ ODZIMIERZ LENCEWICZA 1/10 01-493 W-WA ELIXIR 28-08J2012 WIELWZEKA "RSKI ANDRKY 2012 13A / 84 02-127 WWA ELIXIR 28-08-2012 HURT MAX BELKA MICHAL RAFAL GARWOLINSKA 2 08-420 MIASTKOW ELIXIR 28-08-2012 SPECJALISTYCZNE USĹ˜ UGI SPAW NICZE JACEK ZARĘ BKOWSKI SIK ĂIR “RZ 53A SIKĂ“ 28th RZ ELIXIR -08-2012 HALINA KOZAK OS.CZECHA 1/35 42-224 CZĘ STOCHOWA ĹšL BAK MARIAN UL.MADALIĹ˜ SKIEGO 21/5 61-509 POZNAĹ˜ PRYW.GABINET PEDIATR.-NEONATOLOGICZNYSTANISĹ˜ AWA MARCIEJONIAK JAG Y 9 55-100 TRZEBNICA LAMRED RADOSĹ˜ AW WYPCHĹ˜ O UL.POPRZECZNA 14 61-315 POZNAĹ˜WIELKOPOLSKIE ASTORIS DOROTA KUĹąWA UL. BAZYLIAĹ˜ SKA 5/41 03-203 WARSZAWA MAZOWIECKIE GRUPA TRAINING CONSULTING SPĂ “LKA CY WILNA UL. RZYMSKA 22/1 03-976 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 CERTUS BIURO PRZEDSTAWICIELSKIE Ĺ˜ AK OMY A. UL. SĹ˜ OWACKIEGO 18 41-207 SOSNOWIE C ELIXIR 29-08-2012 PETROLMECCANICA POLSKA SP. Z O.O. ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 02-486 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 LINDAB BUILDINGS SP. Z O.O. UL. KOLEJOWA 311 05-092 LOMIANKI ELIXIR 29-08-2012

F.H.U. DROP WOJCIECH SZCZEPANEK WIATRACZNA 13 at 32 04-364 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 POZNAĹ˜ SKI BANK SPĂ “Ĺ˜ DZIELCZY ODDZIAĹ˜W POZNANIU GĹ˜ OGOWSKA 47 / 47A 60-735 JER-08 KOTIX2012 29 . DUNIKOWSKIEGO 19 WARSZAWA 02-784 PL ELIXIR 29-08-2012 TRIAD ENTERPRISES SP Z O O KROBIELO WICE PALAC 55-300 KATY WROCLAWSKIE ELIXIR 29-08-2012 LIDIA BARBARA JAMROZY UL.CZĘ STOCHOWSKA 4 42-284 HERBY ELIXIR 29-08-2012 Pani WoĹşniak MaĹ‚gorzata Miedziana 31 M.1 Lubin ELIXIR 29-08-2012 STEFANIAK ANDRZEJ ZAKĹ˜ AD PRODUKCYJNY UL.SZPAKĂ “W 48A 40-540 KATOWICE ELIXIR 29- 08-2012 'KASIA-JEANS' SC KATARZYNA I PAWEĹ˜KANIGOWSCY UL. PIĹ˜ SUDSKIEGO 15 05-120 LEGIONOWO ELIXIR 29-08-2012 ARTUR DYLÄ “G UL. OGRODOWA 14 32-300 OLKUSZ ELIXIR 29-08-2012 ZYGMUNT TRACZ UL. SKALSKA 28 M.11 32-300 OLKUSZ ELIXIR 29-08-2012 PRZEDSIĘ BIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE EDAR UL. WIELOSTRONNA 20 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 USĹ˜ UGI MEDYCZNE SIEDLACZEK WITOLD SUKIENNICZA 13 23-300 JANĂ “W LUBELSKI ELIXIR 29-08-2012 Zofia Lewkowicz- Nowak KoĹ› ciusIRzki 6 / a 62-436 Orchowo ELIXIR 29-08-2012 JAROMIANIK MARIUSZ ZAM NOWE OLSZYNY 11 09-142 ZAĹ˜ USKI ELIXIR 29-08-2012 GOSPODARSTWO ROLNE JAROSĹ˜ AW I KATARZYNA WUJAKOWSCY ZAORZE 6 ELIXIR 29-08-2012 IWONA PYSZKOWSKA 29-08-2012 IWONA PYSZKOWSKA WIXZKOWSKA W31581. 08-2012 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ CIBA UL WIELOPOLE 16M3 31-072 KRAKĂ “W ELIXIR 29-08-2012 TRANS GRAVEL BEM I SPĂ“ Ĺ˜ KA SPĂ “Ĺ˜ KA JA WNA UL MARYNARSKA 48 59-220 LEGNICA ELIXIR 29-08- 2012 MARTA KOSIK UL.OSIECKA 56 M.10 04-173 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 MAĹ˜ GORZATA VIOLETTA BAUMERT UL. CHROBREGO 37 M.140 40-881 KATOWICE ELIXIR 29-08-2012 GORECKA E ELA TURMONCKA 19 W-WA ELIXIR 29-08-2012 ZESPĂ “Ĺ˜PROJEKTOWY LESZEK MATYSIAK OS.KOSMONAUTĂ“ W 23/33 61-642 POZNAĹ˜WIEL KRZYSZTOF SERWACKI INDYWIDUALNA SPECJ PRAKTYKA LEK 32-700 BOCHNIA MUROWIANKA 4/4 ELIXIR 29-08-201 TERKA SKLEP Z ART.PRZEMYSĹ˜ OWYMI MAR KETING I KONSULTING CEBULA TERESA UL. CZĘ STOCHOWSKA 12A 46-040 OZIMEK BOGDAN PROCZEK PLATER E. 36 M.53 00-113 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 WĹ˜ ODZIMIERZ OLEKSIAK PRZYRYNEK 1 M.7 00-219 WARSZAWA ELIXAKIR 29-08-2012 BOZENA DEMCZENKO UL. WIÄ „ZOWA 11 59-300 LUBIN ELIXIR 29-08-2012 PHU PROMEDIA ANDRZEJ OBRZUT PLAC G ORNIKOW 2 43-600 JAWORZNO ELIXIR 29-08-2012 HELENA AGNIESZKA LASSAK-GAĹ˜UL. HARENDA 27B 34-500 ZAKOPANE ELIXIR 29-08-2012 IZABELA KACZOROWSKA UL. CHOCISZEWSKIEGO 4 M.31 86-200 CHEĹ˜ MNO ELIXIR 29-08-2012 RYSZARD RAJMUND CIÄ “GADLAK UL. GRĂ “JECKA 32 M.12 02-308 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 RLT SPIRO HANNA GOĹšCIĹ˜ SKA UL. CZAPLI 13 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 KRZYSZTOF MYSIOR SZCZĘ ĹšLIWA 16 59-500 ZĹ˜ OTORYJA ELIXIR 29-08-2012 RAEL PPH ELĹ »BIETA RAKOWSKA STĘ POWIZ NA 29 95-100 ZGIERZ ELIXIR 28-08-2012 KAZIMIERZ ˜ OS NIERUCHOMOĹšCI WSP Ă “LNIK SPĂ“ Ĺ˜ KI CYWILNEJ UL WASZYNGTO NA 33/60 04-030 W-WA ELI KRASOWSKA IRENA GEODETA UPRAWNIONY 27-200 STARACHOWICE UL. 9 MAJA 8/25 ELIXIR 28-08-2012 AGENCJA BANK. A.BINKOWSKA w imieniu KWIATKOWSKI ZDZISĹ˜ AW POLSKICH SKRZY DEĹ˜4 / 49 WWA ELIXIR 29-08-2 Maria Sikora 05230 KOBYĹ˜ KA ul.KS.IGNACEGO SKORUPKI 10 ELIXIR 29-08-2012 BRULIĹ˜ SKI ANDRZEJ UL. POLNA 24BM1 43 -251 PAWĹ˜ OWICE ELIXIR 29-08-2012 ZAKRA SPĂ “Ĺ˜ KA Z OGRANICZONÄ“ ODPOWIED ZIALNOĹšCIÄ “CHMIELNA 98M20 00-801 WARSZAWA ELIXIR 29-08Katarzyna Stolarczyk ul. SPACEROWA 27A 05-816 MICHAĹ˜IR 29A 05-816 MICHAĹ˜ PRDIM ANNA-PATRYCJA MUSIAĹ˜ OWSKA-MAC HIJ UL. MODRZEWIOWA GĘ SINIEC 2 57-100 STRZELIN ELIXIR 29-08-2 IRENEUSZ OLEJNICZAK PRZEDSIĘ BIORSTW O HANDLOWE WIELOBRANĹ »OWE FENIX WS. SMOLICE 118 63-740 KOBYLIN USĹ˜ UGI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I UK Ĺ˜ ADĂ “W POMIAROWYCH WOĹąNICKI MAREK UL. NARUTOWICZA 13 M.5 09-200 SIERP PIOTR FRANCISZEK LUBOIĹ˜ SKI UL. GEN.BOHATEREWICZA 6 M.13 03-982 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 WOJCIECH PIOTR DASZKOWSKI UL. SPORTOWA 3 M.28 89-604 CHOJNICE ELIXIR 29-08-2012 ADAN STUDIO JAZZOWE AGNIESZKA DAN ISZEWSKA UL. RYNEK 13 M.2 47-300 KRAPKOWICE ELIXIR 29-08-2012

PRZEDS PRZEM -USĹ˜ -HANDLOWE 'SONOPAN UL. CIOĹ˜ KOWSKIEGO 2/2 15-950 BIAĹ˜ YSTOK ELIXIR 29-08-2012 LUMEN SC. BODECKI MACIEJ AJCHEL JAN UL. MARIANA SENGERA CICHEGO 26/5 02-790 WARSZAWA ELIXIR 29-08 SM 'JEDNOĹšÄ †' UL. FABRYCZNA 32A / 1 05-500 PIASECZNO ELIXIR 29-08-2012 kruszelnicki bernard tapicerstwo gliwicka 19 43-180 orzesze ELIXIR 29-08-2012 MAG-BUD S.J. J.BÄ "K J.ODOLIĹ˜ SKI 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA WARSZAWSKA 36 ELIXIR 29-08-2012 WYKRO-MET SPĂ" Ĺ˜ KA Z OGRANICZONÄ "ODPO WIEDZIALNOĹšCIÄ" WS. SZKLARKA MYĹšLNIEWSKA 4 63-501 OSTRZESZĂ “W KLUB JEĹąDZIECKI HOĹ˜ UBCOWA GĂ“ RKA MON IKA I RYSZARD Ĺ˜ AGOWSCY SPĂ “Ĺ˜ KA CYWIL UL CZEMPIĹ˜ SKA 1 02-852 WARSZA ULTA“ LOKUM ZULTA UBCOWA LOKUM SKA 4M10 02-761 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 APPA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL.WOĹ˜ ODYJOWSKIEGO 49A 02-724 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 USĹ˜ UGI ELEKTRYCZNE I DĹąWIGOWE MIC HAĹ˜ZIELIĹ˜ SKI UL. BUĹ˜ ANKOWA 5 62-023 KAMIONKI ELIXIR 29-08-2012 RYSZARD ROBERT ZIELIĹ˜ SKI UL.KSIĘ DZA SIEMASZKI 27A M.8 31-207 KRAKĂ “W ELIXIR 29-08-2012 EDYTA EWA ROLEK UL.LWOWSKA 14 05- 120 LEGIONOWO ELIXIR 29-08-2012 ZBIGNIEW CUKIERT ANZBI LASKARZA 4 24 61114 PN PUH DELTA KAKIET MARIAN UL. PRZEMYSĹ˜ OWA 2 05-220 ZIELONKA ELIXIR 29-08-2012 JOLANTA GAWLIK W. POLA 14/114 32-020 WIELICZKA ELIXIR 28-08-2012 ANDRZEJ MAREK Ĺ »ORAWIK GRANITOWA 55 43-155 BIERUĹ˜ ELIXIR 29-08-2012 GASKET SPĂ “Ĺ˜ KA Z OGRANICZONÄ„ ODPOWIEDZIALNOĹšCIÄ „ul. Wypoczynkowa 10 Bielsko-BiaĹ‚a ELIXIR 28-08-20 PRZEDSIĘ BIORSTWO WIEL‚OBRANĹ» OWE RABAT JOLANTA WACHELK POĹ˜šJOĂA POLAND ZO˜SKA STOWSA 2 CZ Al. NiepodlegĹ‚oĹ ›ci 69 Warszawa ELIXIR 28-08-2012 AWAK SP. Z O.O. UL. JANA STYKI 9C 05-820 PIASTĂ “W ELIXIR 29-08-2012 DIAGNOS Sp. Z o.o. UL.Ĺ˜ Ä "CZYNY 4 02-820 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 MUR SPĂ" Ĺ˜ KA Z OGRANICZONÄ "ODPOWIEDZIALNOĹšCIÄ" ĹšW.TERESY 105 Ĺ˜ Ă "DĹą ELIXIR 28-08-2012 WIĹšNIEWSKA BOĹ 19 / 5 OLSZTYN ELIXIR 28-08-2012 CEZAL SA OLSZTYN ul. WYSZYĹ˜ SKIEGO 1 10-457 OLSZTYN ELIXIR 29-08-2012 ANEK TOUR ANTONI KLECAN ELĹ »BIETA K LECAN EWELINA PUSEK FILIP KLECAN- UL.KRASNOBRODZKA 13 LOK. 224 03-214» W ANEK TOUR ANTONI KLECAN ELĹ LECAN EWELINA PUSEK FILIP KLECAN- UL.KRASNOBRODZKA 13 LOK. 224 03-214 W PRODUKCJA PIECZYWA DZIEWIECKA GRAĹ »Y NA POTA? NIA 27 OSTRZESZĂ“ W 16CDC6x28 7F ELIXIR 28-08-2012 KRZLEGWPOWS GRAY. 20-GO PA? DZIERNIKA 1 063-100? REM 16CDC6x2721 RYKOWSKA ANNA HANDEL OBWOĹąNY 07-303 STARY LUBOTYĹ˜27 ELIXIR 28-08-2012 SĹ˜ AWOMIR PIOTROWSKI 02703 WARSZAWA ul.BUKOWIĹ˜ SKA 26A 79 ELIXwa E29 Oleksy Prochowa 3/2 31-532 KrakĂłw ELIXIR 28-08-2012 Teresa Rojek GeneraĹ‚a Jankego 184/1 40-684 Kato wice ELIXIR 28-08-2012 BIURO PROJEKTOWE MDS-PROJEKT SZOĹ˜ O MICKI DARIUSZ UL. KULCZYĹ˜ SKIEGO 3 59-900 ZGORZELEC ELIXIR 28-08HALINA ĹšLĘ ZAK UL.EMILLI PLATER 30 M.9 00-698 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 IMPERIAL GABINET LEKARSKI LEK.MED. WANDA JASIĹ˜ SKA-PAWLAK UL.ANYĹ »OWA 43 81-589 GDYNIA ELIXIR 28-08-2 URSZULA CHODKIEWICZ UL. WĹ˜ OCZEWSKICH 9 02-495 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 EDYTA WITANOWSKA UL. CHOPINA 29 05-220 ZIELONKA ELIXIR 28-08-2012 ELĹ »BIETA CIEÄ † MIEROWSKA UL. GNIEĹąNIEĹ˜ SKA 5 62-095 MUROWANA GOĹšLINA ELIXIR 28-08-2012 OLEJNICZAK STANISĹ˜ AW STODOLNA 42 62-035 KĂ “RNIK ELIXIR 28-08-2012 ANNA LIPCZYĹ˜ SKA UL. ZOLLA 49C 30-898 ​​KRAKĂ “W ELIXIR 28-08-2012 SZKUDLARSKI SLAWOMIR G.ROWECKIEGO 21/75 LODZ ELIXIR 28-08-2012 PIOTROWSKI ANTONI GEN.B.SZYSZKO 5 05-230 KOBYĹ˜ KA ELIXIR 28-08-2012 AGENT UBEZPIECZENIOWY KOSIEC MIECZY SĹ˜ AW UL.MOTOROWA 2 M.85 04-035 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 AS & PARTNERS SKROBOL ADAM UL. DÄ “BROWSZCZAKĂ” W 2D 43-241 Ĺ˜ Ä “KA ELIXIR 28-08-2012 ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA INKA UL. CZERWONYCH MAKĂ “W 10 M.48 01-493 WARSZAWA PRZEDSIĘ BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO WO-USĹ˜ UGOWE IM-PEX MAREK NOWICKI UL. GAGARINA 20 58-306 WAĹ˜ BRZY GRAĹ »YNA ANNA IZYDORCZYK UL.KWIATKOWSKIEGO 8 M.19 42-200 CZĘ STOCHOWA ELIXIR 28-08-2012

EXCELLENCE DARIUSZ Ä † WIEK UL.MACKIEWICZA 23 M.14 31-214 KRAKĂ “W ELIXIR 29-08-2012 GABINET STOMATOLOGICZNY SOBIANOWSKA JOANNA UL. DROGOWA 5 03-109 WARSZAWA ELIXIR 29-08-2012 WARSZAWSKA SPĂ "Ĺ˜ DZIELNIA MIESZKANIOW A 'Ĺ" OLIBORZ CENTRALNY' UL ADAMA PRĂ "CHNIKA 6 01-585 WARSZAWA AGENCJA REKLAMOWA 02-796 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 JOLANTA ĹšLIWOĹ˜PL. WOJSKA POLSKIEGO 10 M.13 41-902 BYTOM ELIXIR 29-08-2012 TRANS S.C. MARONA EWA MARONA BEA TA UL. CHORZOWSKA 107 40-101 KATOWICE ELIXIR 29-08-2012 PRZEDSIEBIORSTWO INFORMATYCZNE LANT EST MACIEJ LINKA UL.Ĺ »OĹ˜ NIERZY NARWIKU 21 61-695 POZNAĹ˜ ELIXIR PRZEDSIĘ BIORSTWO WELOBRANĹUK 8 ULAZ ROMBONADE 42Ĺ RANĹUK CZ ˜ STOCHOWA zakĹ‚ad elektro instalacyjny felka jerzy ĹĽory ul. WodzisĹ‚awska 72d ELIXIR 28-08-2012 KRĂ “L SABINA i KRĂ“ L JACEK TURNIEJOWA 63/18 30-619 KRAKĂ “W ELIXIR 29-08-2012 WYRĂ“ B KOSM.I PRZETWĂ “RSTWO TWORZYW SZT.DOR DOROTA GROSS 30-820 KRAKĂ“ W UL.DYGASIĹ˜ SKIEGO 24 E SZARAWARA ZOFIA-TRADING-GASTRONOMIA USĹ˜ UGI HOTELARSKIE 38-315 UĹšCY GORLICKIE ZOFIA 76CIE GORLICKIE ADZIRD LEK.MED. ZAJDA-TOKA REK IWONA SULWIĹ˜ SKIEGO 33 98-235 BĹ˜ ASZKI ELIXIR 28-08-2012 PHU TIGRA SC WOJCIECH MACIEJ FRYCZ UL. KIJOWSKA 35/7 30-079 KRAKĂ “W ELIXIR 28-08-2012 BEATA DRZEWINSKA-WOJTOWICZ UL. TUWIMA 32 60-195 POZNAĹ˜ ELIXIR 28-08-2012 CWYNAR-PITERA EWA GABINET LEKARSKI UL. KOĹšCIUSZKI 95A 42-440 OGRODZIENIEC ELIXIR 28-08-2012 PAWEĹ˜WOJTA'S COMPANY USĹ˜ UGOWO-HANDLOWA OBORNICKA 28. GOLĘ DZINĂ "W 55-120 OBORNIKI ĹšLÄ" SKIE ELIXIR SUNNERS POLAND SP. Z O O. UL. WOĹ˜ ODYJOWSKIEGO 11 PRUSZKOW 05-802 PL ELIXIR 28-08-2012 EW-MASZ UL. UCZNIOWSKA 20A 03-112 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 WĹ˜ ADYSĹ˜ AW STANEK UL. DWORSKA 2 OLKUSZ 32-300 PL ELIXIR 28-08-2012 GRAĹ »YNA WRZESIĹ˜ SKA DOLNA 16 PARSZĂ“ W 27-215 WÄ “CHOCK ELIXIR 28-08-2012 NORGPOL CZERWINSKI SPOLKA JAWNA BALETOWA 104 02-867 WARSZAWA ELIXIR 28-08 -2012 GEOLZ LASKOWSKI Z.ZAK.PR.GEO I INĹ »DÄ„ BROWICA 39 32-744 DÄ „BROWICA ELIXIR 28-08-2012 IGAMET II SC SIEDLECKA 36 08-110 NOWE IGANIE ELIXIR 28-08-2012 PRYW. GABINET STOMATOLOGICZNY M. MA AL. JANA PAWĹ˜ A II 1/145 STALOWA WOLA 37-450 ELIXIR 28-08-2012 PKS'SOKOĹ˜ Ă "W'W SOKOĹ˜ OWIEPODL SA ZÄ" BKOWSKA 2 08-300 SOKOĹ˜ Ă "W PODLASKI ELIXIR 28-08- 2012 USĹ˜ UGI GEOLOGICZNE I DORADZTWO INW 38400 KROSNO ul.LEWAKOWSKIEGO 9 17 ELIXIR 28-08-2012 AKZO NOBEL CHEMICALS REPRESENTATION UL.DOMANIEWSKA 41 02-672 WARSZAWA POLSKA ELIXIR 28-08-2012 DEZFI POLAND CHMIELNA 28B 00-020 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 Getin Noble Bank SA ul.Domaniewska 39 02-672 Warszawa ELIXIR 28-08-2012 P.H.-U. STACJA PALIW DUET M. ANACZKOWSKI K.FILARSKI SP.J. LUBAWSKA 5 14-200 IĹ˜ AWA ELIXIR 28-08-2012 GLOBAL COLORS POLSKA SPĂ "Ĺ˜ KA AKCYJNA UL.SZKOLNA 15 47-225 KĘ DZIERZYN-KOĹąLE ELIXIR 28-08-2012 ĹšLÄ" CZKA STANISĹ˜ AW ĹšLÄ "CZKA HALINA MICKIEWICZA 6 59-420 BOLKĂ “W ELIXIR 28-08-2012 KĹ‚obukowski Kazimierz PPHU KAM A S.C. KĹ‚obukowscy Braci TuĹ‚odziec kich 10 09-200 Sierpc ELIXIR 28-08-20 USĹ˜ UGI POĹ˜ OĹ »NICZE KALINOWSKA-GARBALA ANN A ROSY BAILLY 9/34 01-494 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 PRACOWNIA PROTETYCZNA. DOROTA CHACIĹ˜ SKA LASEK BRZOZOWY 5/11 02-792 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 BOGUMIĹ˜ A SZKOP FIRMA KOMERS CZWA IRYSOWA 25 5730110614 ELIXIR 27-08-2012 KRZYSZTOF KRUPIĹ˜ SKI WARSZAWASKA ELIX SKRZBOWETA 60R KIRZBOWET2012 60 FIR USL ELFARM POLNA 8 CZERNICA ELIXIR 27-08-2012 PRACOWNIA TECHNIKO DEN. WALDEMAR KORPYS MAĹ˜ AKOWSKIG 10 POLKOWICE ELIXIR 27-08-2012 WOLPIANSKY LIDIA AKACJOWA 21 59-500 Z-JA ELIXIR 27-08-2012 DANUTA STAWIARSKA WIOSENNA 2/4 KARPACZ ELIXIR 27-08-2012 64/6 JEL GĂ “RA ELIXIR 27-08-2012 STANISLAW KACZMARSKI 20-LATKOW 4/64 W-WA ELIXIR 27-08-2012 JOZEF ZDUNEK SKLEP U EWY MODLINSKA 333 03-151 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 WOJCIECHWA SIKORSKI Ĺ˜ UKOWSKA 5/224 ELIXIR 27-08-2012 KUC SLAWOMIR KOPER AL 3 MAJA 26/59 05120 LEGINOWO ELIXIR 27-08-2012

MONA FIRMA HANDLOWO USLUGOW KOMBATANTOW 13 ZABKI ELIXIR 27-08-2012 USL INSTAL SANITARY WARE REMONT BRUKOWA 7 ZABKI ELIXIR 27-08-2012 DOROTA SZYMAĹ˜ SKA 27 GRUDNIA 37 W-WA ELIXIR 27-08-2012 IRENA LINKOWSKA-WISZ 6/2012 8 WWA ELIXIR 27-08-2012 PACAN ADAM KROKUSĂ “W 8 05-077 W-WA ELIXIR 27-08-2012 BOGDAN WOJDA NOWE ZALUBICE. 05-255 STARE ZALUBICE ELIXIR 27-08-2012 LESZEK STOLARSKI BIALOSTOCKA 7/40 03-741 WWA ELIXIR 27-08-2012 JANINA GANOWSKA WAWA LIPKOWSKA 31 ELIXIR 27-08-2012 TAXI OSOBOWE WWA JAROCINSKA 1/73 ELIXIR 27-08- 2012 SPRZATANIE WNETRZ JOLANTA KARWOWSKA BRAZYLIJSKA 14A / 30 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 KAZIMIERZ STOPA USĹ˜ UGI GEOD-KARTOGR Ĺ »URADA KOLONIA III 21 32-300 OLKUS ELIXIR Ĺ CHAR WESWINET Ĺ CHAR WESWINET LEKLAS 27-08-2012 GLOGOCZOW 766 ELIXIR 27-08-2012 CECYLIA PAPIEZ KRAKOW KOB IERYZN SDKA 58/17 ELIXIR 27-08-2012 KĹ˜ OSOWSKI TADEUSZ ART. STOMATOLO GICZNY LIPOWA 7 20-020 LUBLIN ELIXIR 27-08-2012 GĂ “RECKI ANDRZEJ INDYW.PRAKT LEKARSKA ANDRZEJ GĂ“ RECKI WYĹ »YNNA 43/31 ELIXIR 27-08-2012 FUNDACJA PROPHYLAKTIKOS W-WA CHMIELIR 27- WA CHMIELNA 08-2012

GAVE. L. JUSTYNA SZYSZKOW OKULICKIEGO 16/41 37-450 ST WOLA ELIXIR 27-08-2012 GAWROĹ˜ SKI MICHAĹ˜WSPĂ “LNIK: 'KRIOTECHNIKA' S.C. INNOW-W DROĹ »ENIOWA SZWARLIKOWSKA ELIXIR 27-08-20 MILEWSKI TADEUSZ KALINA 2 05-660 WARKA ELIXIR 27-08-2012 GK-PRODUCT S. C. MARCIN GAD ROBERT NOWOGĂ“ RSKI UL. WAPIENNA 3 68-200 Ĺ »ARY LUBUSKIE PPHU PASZKO PASZKO WĹ˜ ADYSĹ˜ AW UL. ĹšWIĘ TEGO JANA 12/4 57-100 STRZELIN DOLNOĹšLÄ „SKIE EDYTA WASILEWSKA EWA STEINITZ AGATA NOWAK KANCELARIA ADWOKACKA BEATA GODECKA- PIREK ADWOKAT ul. Stefana Kisielewskiego 4dĹ˜LOM GISIELEWSKIEGO 4d ˜2 / 18 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 DARIUSZ PIOTR NADOLSKI UL. SZKOLNA 13 M.7 87-400 GOLUB-DOBRZYĹ˜ ELIXIR 28-08-2012 STANISĹ˜ AW WIESĹ˜ AW KULIKOWSKI AL WOJSKA POLSKIEGO 16 19-101 MOĹ˜ KI ELIXIR 28-08-2012 GMINNA SPĂ “Ĺ˜ DZIELNIA SCH W CEGĹ ˜ OWIE ul.Kolejowa 6 05-319 CEGĹ˜ Ă “W ELIXIR 28-08-2012 CANON ARTIS SP ZOO 01208 WARSZAWA ul. PRZYOKOPOWA 5 7 ELIXIR 28-08-2012 HELENA GOGA UL. PRÄ “DNICKA 58 M.20 31-202 KRAKĂ” W ELIXIR 28-08-2012 TADEUSZ JAWOROWSKI AL. PRYMASA 1000-LECIA 97 M.52 01-424 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 PRACOWNIA APARATURY MEDYCZNEJ RMS R OWIĹ˜ SKI MICHAĹ˜UL. PAĹ˜ ACOWA 4 M.8 05-118 LEGIONOWO ELIXIR 2 KARBUD ZBIGNIEW KARDZIEJONEK JERZY KARDZIEJONEK JANUSZ KARDZIEJONEK ZAMENHOFA 44BCD POLICE ELIX BADOWSKA ANNA UL OPIEĹ˜ KI 2B 02-973 WARSZKAWA 03WAELWA955 ELIXIR 28-08-2012 RAFTEX KONIECZNY RAFAĹ˜44244 Ĺ »ORY ul. WESOĹ˜ A5 ELIXIR 28-08-2012 CORUNA SPĂ“ Ĺ˜ KA Z OO 05090 RASZYN ul. SĹ˜ OWIKOWSKIEGO 19A ELIXIR 28-08-2012 FHU BED-BUD MATERIALY BUDOWLANE I SANITARY BEDNAREK ELZBIATA 55-080 KATY WR GNIECHOWICE KATECKA 25 LESZEK RZEPKA UL. CZEREĹšNIOWA 6 43-200 PSZCZYNA ELIXIR 28-08-2012 USĹ˜ UGI TAKSĂ "WKOWE GORCZYĹ˜ SKI ANDRZE J MICHAĹ˜ Ă" W REGINĂ "W DĹ˜ UGA 30 ELIXIR 28-08-2012 WALDEMAR NOWAK PLUTONOWEGO PROTASE .40WICZA 4 05-40ICZA ELIXIR 28-08-2012 PRISON KRZYSZTOF UL.KOSSAK-SZCZUCKIEJ 23C 40-578 KATOWICE ELIXIR 28-08-2012 GOSPODARSTWO ROLNE ZOFIA PISULA DABROWA 228A ELIXIR 28-08-2012 WIKTORIA JEZUSEK ul -08-2012

USĹ˜ UGI INST SANITARY I GAZOWE IREN EUSZ PIETRAK JASNA 8 ZABKI ELIXIR 28-08-2012 BARBARA ADAM UL. ZIELONA 19 H 33-395 CHEĹ˜ MIEC ELIXIR 28-08-2012 MARIA DAUKSZEWICZ UL. PSZENNA 28 10-833 OLSZTYN ELIXIR 28-08-2012 WĹ˜ ADYSĹ˜ AW KOĹ˜ ECKI KAZURY 7 M 25 WARSZAWA 02-795 PL ELIXIR 28-08-2012 TERESA GRYZA UL.OKIĹ˜ SKIEGO 4 M.67 02-115 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 WĹ˜ ADYSĹ˜ AW GUSZPIT ESTRADY 124 B WARSZAWA 01-932 PL ELIXIR 28-08-2012 LUKA-TRANS SC EWA I ZBIGNIEW KORUS UL. BĹ˜ ​​AĹ »EJA 10 i / 4 61-608 POZNAĹ˜WIELKOPOLSKIE ĹšLUSARCZYK ANDRZEJ GOSPODARSTWO ROLNE 22-150 WIERZBICA WĂ“ LKA TARNOWSKA 51 ELIXIR 28-08-2012 MANUFAKTURA BIAĹ˜ OSTAOCK 17 15-523 GRABĂ “WKA ELIXIR 28-08-201 OCHRONA OSĂ“ BI MIENIA ADLER SP. Z O .O. AL. JEROZOLIMSKIE 144 02-305 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 ELĹ »BIETA CZYĹ» EWSKA BIAĹ˜ OWIEĹ »A 17 06-100 PUĹ˜ TUSK ELIXIR 28-08-2012 CUPRYK-BUDZIAK ANNA CICHA 36 38-200 JASĹ˜ O ELIXIR 28 -08-2012 JANINA GAPIK OS. PIASTOWSKIE 12 m. 26 61-147 POZNAĹ˜ ELIXIR 28-08-2012 MAGNA GLOBAL POLSKA SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 39 02- 672 WARSZAWA POL AND ELIXIR 2 RZYSKI ZENON ZEN TRANSPORT O SOBOWY SĹ˜ OWIKOWO 1 62-436 ORCHWOO ELIXIR 28-08-2012 PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNE J SUMARA EWA UL.BERNACKIEGO ˜ AD ELEKTROTECHNICZNY ANDRZEJ ST EHLIK ZIELONA BOCZNA 9 32-082 BOLECHOWICE ELIXIR 28-08-2012 DZIEKONSKA MALGORZATA 20-539 LUBLIN DZIEWANNY 4/21 ELIXIR 28-08-2012 KRZYSZTOF SIKORA UL. RACĹ˜ AWICKA 146 M.45 02-117 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 WALDEMAR WOĹąNIAK WS. ZABAWA 97 32-020 ZABAWA ELIXIR 28-08-2012 P.H.U. SPARTA ANDRZEJ POMIANOWSKI UL.WYCZĂ "Ĺ˜ KI 93B 02-820 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY FLORCZY K HALINA LENTZA 35/7 WWA ELIXIR 28-08-2012 ROBOTY BUDOLANE STANISLAW PIOTRO WSKI L STAFFA 16/18/18/19 W-WAIX W-19- STAFFA 16/18 08-2012 STEFAN WOJCIECHOWSKI AUTO SZKOĹ˜ AS TEF DZIELNA 12/29 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 ATUT M.ZYZAĹ˜ SKI POĹš.FIN. w imieniu urszula jancik ul.przasnyska 24/51 wawa ELIXIR 28-08-2012 BIURO RACHUNKOWE M.RÄ „PAĹ˜ A w imieniu ZBIGNIEW FRUIT TAÄ † I OSOBOWE SPORTOWA 36-43 42-229 CZĘ STOCHOWA E. MONTEWKA USĹ˜. FINANSOWE w imieniu ANDRZEJ WICHERSKI MARKIETANKI 22 WW * A ELIXIR 28-08-2012 DANUTA ZAWADZKA UL. KOPERNIKA 8/18/54 00-367 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 DOMAR KAZIMIERZ DOMARACKI TATĂ “W 3 76-039 BIESIEKIERZ ELIXIR 28-08-2012 KATARZYNA PYKAĹ˜ O 02697 WARSZAWA ul ZAJÄ "CZKOWSKA-KOWALSKA ANNA MARIA GA BINET STOMATOLOGICZNY UL.NA OSTROWIU 1 GDAĹ˜ SK ELIXIR 28-0 KOPROWSKA ELĹ» BIETA ul. RadomszczaĹ „ska 87 97-500 KIETLIN ELIXIR 28-08-2012 WAJOĹSBARD EMILO -KSIĘ GOWA GRUNWALDZKA 1 33-200 DABROWA TARNOWSKA BILLBIRD SA KAMIENNA 21 31-403 KRAKĂ “W ELIXIR 28-08-2012 CENTRUM SZKOLENIA KADR OWIATOWYCH KAZIM IERZ MAKOWSKI PRYMASOWSKA 9B 05-120 LEGIONOWO ELIXIR STOĹ˜ Ă“ WKA UCZNIOWSKA JOLEWSKA SKA ULANTA SOBOL. BIELSKA 5 59-700 BOLESĹ˜ AWIEC ELIXIR 28-08-2012 WIS-POL WIESĹ˜ AW PAWĹ˜ OWICZ 05-250 RADZYMIN STARY RYNEK 23 ELIXIR 27-08-2012 WCISĹ˜ O BOGDAN MARUSARZĂ “WNY 3/31 JASTRZEBIE ZD ELIXIR 28 -08-2012 RYSZARD JACKIEWICZ INSTALATORSTWO- ZEWNĘ TRZNYCH SIECI WODNO-KANALIZACY JNYCH 00-0785 WARSZAWA GRTTGERA BS O / MAKOW MAZ ELIXIR 28-08-2012 HURTOWNIA AGD BOGDAN KOSMALIE 28-011 SC UL. LOTNICZA 36 42-300 MYSZKĂ “W ELIXIR 28-08-2012 PROTOS MAZURKIEWICZ IRENEUSZ UL. BOYA Ĺ »ELEĹ˜ SKIEGO 15 35-959 RZESZĂ“ W ELIXIR 28-08-2012 ALDONA KLARA OLSZEWSKA-SZCZEPANOWSK UL. RASZYĹ˜ SKA 32/44 M. 163 02-026 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 PRZEDSIĘ BIORSTWO WIELOBRANĹ »OWE MIRP OL MIROSĹ˜ AW KOĹšCIUCZYK UL. KAZUBOW 4/26 01-466 WARSZAWA PRIME BROKER SP. Z O O. UL GLOBUSOWA 18/7 02-436 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 gabinet okulistyczny DANIELAK TERES A MICKIEWICZA 27 35-064 RZESZĂ “W ELIXIR 28-08-2012

PAN MEDIA WESTERN SP. Z O O. DOMANIEWSKA 39 02-672 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 OPEN AND PARTNERS SP Z O.O. DOMANIEWSKA 39 02-672 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 GAJOWNIK IZABELA UL SĹ˜ UĹ »BY POLSCE 3M39 02-787 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 Ĺ˜ UKASZ OLJASZ UL. JERZEGO 34 04-424 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 Krzysztof PiÄ ™ ch JodĹ‚owa 36 30-251 KrakĂłw ELIXIR 28-08-2012 BEAUTIFUL SKIN GABINET DERMATOLOG ICZNY I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ S.C. D UL.WARMIJSKA 7 M.1 30-069 KRAKĂ “W TADEUSZ ADAM KULONGEN.FIELDORFA-NIL A 3 / 2631-209 KRAKĂ“ W 16CDC1x69B ELIXIR 27-08-2012 TOMASZ FRANCISZEK GOSPODAREK UL. SAN CARLOS 4 89-600 CHOJNICE ELIXIR 28-08-2012 PTE-PROFIT SP. Z O.O. UL. RAKOWIECKA 41 LOK.28 02-521 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 CHMIEL PIETRICZENKO HANNA PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA KOĹšCIUSZKI 1A 44-240 Ĺ »ORY ELIXIR 28-08-2012 'K-SKA'KATARZYNAIP COWA“ 05 505 PRAĹ »MĂ“ W ELIXIR 28-08-2012 FIRMA HANDLOWA RAFAĹ˜ĹšLĂ “SORZ UL.ORĹ˜ A BIAĹ˜ EGO 9 41-408 MYSĹ˜ OWICE ELIXIR 28-08-2012 ZBIGNIEW SOBIERAJSKI ZBIGNIEW SKRZYPCZAK TYOMEK WYTWORNIA POLAND 61429 POZNAN WIELOBRANĹ »OWE PRZEDSIĘ BIORSTWO PRODUKCYJNO-USĹ˜ UGOWO-HANDLOWE MIRPOL SPUL. WIOSNY LUDĂ “W 27 64-800 FIRMA HANDLOWA WALDEMAR MALISZEWSKI 30-563 KRAKĂ“ W UL.KORDIANA 56/3 ELIXIR 28-08-2012 KANTOWICZ MIROSĹ˜ AW KANTOWICZ KRYSTYNA ul.DRZYMAĹ˜ Y 8 89Ĺ˜OIE KRAIXEKZ 28-08-201 CELINA CHOROSZY UL. POD FORTEM 5/20 31-302 KRAKĂ “W ELIXIR 28-08-2012 ANDRZEJ DRYĹ» AĹ˜ OWSKI FRANCUSKA 28 BIAĹ˜ A PODLASKA 21-500 ELIXIR 28-08-2012 MONEX AGNIESZKA MILEWSKA w imieniu andrzej kubal nadwiĹ ›laĹ“ skaĹ 6/5 wars zawa ELIXIR 27-08-2012 GRUPA FINANSOWA `EXPERT`SP. Z O.O. UL. RACĹ˜ AWICKA 2-4 53-146 WROCĹ˜ AW ELIXIR 28-08-2012 IGNAC-POL SJ J.ZIELIĹ˜ SKI J.MATUSZEW SKA UL M PAWLIKOW JASNORZ 13 95-100 ZGIERZ ELIXIR 28-08-2012 PRODUKCJA HANDEL USĹ˜ UGI ELKA LESZEK TADEUSZ KACZOROWSKI KROWODERSKA 9 31-141 KRAKĂ “W ELIXIR 28-0 SZPOREK-LUTKA JOLANTA 00-580 WARSZAWA SZUCHA 11/32 ELIXIR 24-08-2012 TELLABS POLAND SP. Z O.O. AL.JEROZOLIMSKIE 92 00-807 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 AUTO- SERVICE JAROSĹ˜ AW GOLEĹ˜DĹ˜ UGIE 371 38-530 ZARSZYN ELIXIR 27-08-2012 SMURZYĹ˜ SKI WĹ˜ ADYSĹ˜ AW FHPU STALMET 32-640 SMOLICE 126 SMOLICE 126 ELIXIR 27-08-2012 Ĺ ›wierczyĹ“ ski wĹ‚adysĹ‚aw sĹ‚owackiego 16 radlin ELIXIR 27-08-2012 SKLEP WIELOBRANĹ »OWY ANTONIAK A 05-083 ZABORĂ“ W BORZĘ CIN MAĹ˜ Y WARSZAWSKA 901 ELIXIR 27-08-2012 TELMAX SP ZOO 81244 GDYNIA ZAKRĘ T DO OKSYWIA 16 ELIXIR 27-08-2012 ROBERT ĹšWIERCZYĹ˜ SKI 03289 WARSZAWA ul. TWĂ “RCZA 73A ELIXIR 27-08-2012 ROBERT ĹšWIERCZYĹ˜ WARSĂAWA 03289 “RCZA 73A ELIXIR 27-08-2012 WITOLD ANDRZEJ WRĂ“ BLEWSKIUL. KĹ˜ OPOT OWSKIEGO 2 M 5703-717 WARSZAWA 16CD C0x256C ELIXIR 27-08-20 BOĹ »ENA KATARZYNA D? BROWSKAWOJCIECHĂ“ WKA 1905-332 SIENNICA 16CDC0xF87 ELIXIR 27-08-2012 IRENA ÄĹ˜614. CE 12- LISZKA KRAKĂ “W ELIXIR 27-08-2012 SPEC. PRAK. LEK. W ZAKRESIE ENDO. I CHORUS “B WEW. M.MAĹ˜ ECKA RAJSKA 3/19 02-654 WARSZAWA ELIXIR 27-08L'OCCITANE POLSKA SP. Z O.O. POLECZKI 21 02-822 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 KULESZA DARIUSZ P.H.U. PRYMAT ul. OS. KALINOWE 20/42 31-815 KRAKĂ “W ELIXIR 27-08-2012 TRANS-AGRO Zasadowski SĹ‚awomir Bledzewo 41 Bledzewo 09-200 SIERPC ELIXIR 27-08-2012 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.MED. MACIEJ LELITO UL. RYDLA 31 M.18 30-087 KRAKĂ “W ELIXIR 27-08-201 WĹ˜ ODZIMIERZ POTHS UL. WAPIENNA 17 04-691 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 ZAKĹ˜ .USĹ˜ .SPRZÄ „TANIE WNĘ TRZ ARKADIUS Z NOWAKOWSKI OS. B.ĹšMIAĹ˜ EGO 30 M.141 60-682 POZNAĹ˜ ELIXIR 27 ASTER-PARK S.C. LIDIA OZIMKOWSKA JE RZY WOJTATOWICZ UL. WILENSKA 72 M.22 05-200 WOĹ˜ OMIN ELIXIR 27-0 HANNA TERESA WYRZYKOWSKA WS. CIEĹ˜ SZA 52 A 07-214 PNIEWO ELIXIR 27-08-2012 LI PARIE JOLANTA LEWICKA UL. SZASERĂ “W 137 M.30 04-363 WARSZAWA ELIXIR 28-08-2012 MLOSTEK MAREK INSTAL.I NAPRAWA SPRZ Ę TU MEDYCZNEGO UL. ZAMBROWSKA 8 A M.5 04-642 WARSZAWA ELIX PRZEWĂ “Z ZAROBKOWY SZCZEPAN ĹšLĘ ZAK UL. OGRODOWA 32 42-263 WRZOSOWA ELIXIR 27-08-2012

PAWEĹ˜KASPEREK UL. WIERZYNKA 5 31-709 KRAKĂ “W ELIXIR 27-08-2012 GABINET STOMATOLOGICZNY JOLANTA RAT AJCZAK OS. RUSA 99 M.8 61-245 POZNAĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 GABINET STOMATOLOGICZNY PORĘ BSKA JA DWIGA UL. WANDY 70 M.29 43-600 JAWORZNO ELIXIR 27-08-2012 PROLAS ROMAN WOJCIK UL.CZERNIAKOWSKA 71/209 00-718 WA RSZAWA ELIXIR 27-08-2012 TOP-KES SPĂ “Ĺ˜ KA ZOO AL JANA PAWĹ˜ A II 78M23 00-175 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 TWARDOWSKI PIOTR UL BRONISLAWA DEMBIĹ˜ SKIEGO 41AM4 81-237 GDYNIA ELIXIR 27-08-2012 RWNATA KACZAN REST. POD HERBAMI I PORTRETOWA KAWIARNIA PIWNA 21/23 00-265 WWA ELIXIR 27-08-2012 DRZYZGA WOJCIECH UL PIRENEJSKA 18M32 01-493 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 KRĂ “L SABINA i KRĂ“ L JACEK TURNIEJOWA 63/18 30-619 KRAKĂ “W ELIXIR 28-08-2012 GIELAROWSKA DOROTA ZAMĹ˜ YNIE 6 30-898 ​​KRAKĂ“ W ELIXIR 28-08-2012 HABIS PROJEKTOWANIE INSTALACJI I SI ECI SANITARNYCH HALINA BRZOZOWSKA UL.PODHALAĹ˜ GECKLIN KAWLINA LECK GOCHA SPRZEDAĹ »D ETALICZNA URLE 9/19 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 ZAKĹ˜ AD USĹ˜ UGOWY PILCH ZBIGNIEW UL. CIEĹ˜ KĂ “W 25A 43-460 WISĹ˜ A ELIXIR 27-08-2012 PRYWATNY GABINET OTOLARYNGOLOGICZNY LEK.MED. WACĹ˜ AW MAZUR AL. JAGIELLOĹ˜ SKA 30 35-025 RZESZĂ “W SAWICKI ANDRZEJ UL. ASKENAZEGO 1 M.39 03-580 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 GRAVIT AGRO-POL S.A. ul. WITOSA 22 20-315 LUBLIN ELIXIR 27-08-2012 GRAĹ »YNA ROGOWSKA OS. STEFANA BATOREGO 12 M.57 60-687 POZNAĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 JAN SOBAĹ˜ SKI AUTO SYSTEM PRZEDSIĘ BI ORSTWO USĹ˜ UGOWO-HANDLOWE UL. MARII KONOPNICKIEJ 13 05-230 KOBYĹ˜ KA SZOT PAWEĹ˜OS PIASTĂ “W 9M1 31-623 KRAKĂ“ W ELIXIR 27-08-2012 PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNE J ANNA MYNARSKA GĂ “RA UL. POZNAĹ˜ SKA 30 43-227 MIEDĹąNA K. PSZCZYNY FABRYKA KOMUNIKACJI SPOĹ˜ ECZNEJ UL. FILTROWA 75/22 02-032 WARSZAWA MAZOWIECKIE KUKLIĹ˜ SKI WOJCIECH PRZASNYSZ SADOWA 7/97 ELIXIR 27-08-2012 Ĺ˜ AZOWSKI GRZEGORZ 30-611 KRAKĂ “W UL.WYSĹ˜ OUCHĂ“ W 17/51 ELIXIR 27-08-2012 JONA ​​URSZULA 44-280 RYDUĹ˜ TOWY JASNA 19 ELIXIR 27-08-2012 KAZIMIERZ CIEĹšLA STOKRA LIWIECKA 3/4 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 GABINET STOMATOLOGICZNY LEK. STOM. BEATA MANIECKA UL.CHĘ CIĹ˜ SKIEGO 2 M.5 20-839 LUBLIN ELIXIR 27-08-2 barbra andrzejewsja firma budowlana stal bud grodzieĹ „ska 20 w-wa ELIXIR 27-08-2012 GREVIKAR TRANSPORT I MECHANIKA POJA ZDOWA GRELA ANTONI GRZEGORZOWICE POWSTAĹ˜ CĂ “W ĹšL. 51 47-411 RUDNIK ADAM MICHAĹ˜KRUCZALAK UL.BOH. STARĂ “WKI WARSZAWSKIEJ 8 M.1 81-455 GDYNIA ELIXIR 28-08-2012 SKLEP SPOĹ» YWCZO PRZEMYSĹ˜ OWY AGATA JOLANTA KOZĹ˜ OWSKA 89-333 OSIEK N / NOTECIÄ “UL. WYRZYSKA 11A E SKLEP WiesĹ‚aw Piekut FRONTOWA 11 00-910 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 GABINET STOMATOLOGICZNY LEĹšKIEWICZ- * SERWICKA KATARZYNA PIĹ˜ SUDSKIEGO 56A 27-2005 STARACHOWICE WARSINAUS 2 STE 15-2007- STARACHOWICE EL MAĹ˜ GORZIRZATA SYM -08-2012 TERESA GRODZICKA UL. BURGUNDZKA 2 30-383 KRAKOW ELIXIR 27-08-2012 MIĹšKO ZBIGNIEW USĹ˜ UGI WYKOĹ˜ CZENIOWE P.G. WANDY 4A / 5 03-949 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 SUĹ˜ KOWSKI MARIUSZ MARMUROWA 9 03-053 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 BORSUK RYSZARD PRAKTYKA LEKARSKA DROGA KUJAWSKA 34 86-300 GRUDZIÄ “DZ ELIX2012” STUDIO SC. P. KILJAĹ˜ SKI. A. GMI UL. PANIEĹ˜ SKA 5/30 03-704 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 ZAKĹ˜. PROJECT. I OBSĹ˜. INWEST. 'ELP KRĂ “L WIESĹ˜ AW UL SLONECZNA 12/28 GORLICE 38-300 ELIXIR 27-08-2012 ZENON SIANDER HEROLDĂ“ W 10B M40 01-991 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 PRZED. WIELOBRANĹ »OWE 'KOLDEX' OBORA. UL. LUBIĹ˜ SKA 53 59-335 LUBIN 7 ELIXIR 27-08-2012 SCORPIO SECURITY BARTNIK Z UL. ĹšWIĘ TOJAĹ˜ SKA 89/2 SKR. 99 GDYNIA 81-047 ELIXIR 27-08-2012 NIEPUBLICZNY ZAKĹ˜ AD OPIEKI ZDROWOTN 96300 Ĺ »YRARDĂ“ W ul. WYSPIAĹ˜ SKIEGO 6B ELIXIR 27-08-2012 BIURO USĹ˜ UG AUDYT. I KSIĘ GOWYCH 02953 WARSZAWA ul. KOSIARZY 37 62 ELIXIR 27-08-2012 DORO D. GĂ “RALCZYK SP. JAWNA 02137 WARSZAWA ul. RADAROWA 4A ELIXIR 27-08-2012 USĹ˜ UGI OGĂ “LNOBUDOWLANE JANUSZ POLOK OS.GĹ˜ ÄB ˜ CE GĂ“ RNE 19 A 43-460 WISĹ˜ A ELIXIR 27-08-2012 KRYSTYNA STANKIEWICZ POWIDUALNA POLSKIEGO 64 19-300 ELK ELIXIR 27-08-2012

PODKOWA BARTĹ˜ OMIEJ WYZYNNA 14E 30-617 KRAKĂ “W ELIXIR 27-08-2012 JOWO JOLANTA RUDZINSKA WAWA SZASEROW 38 ELIXIR 24-08-2012 ANDRZEJ OLEJNIK SKLEP SPOĹ» MIĘ SNY LEGIONTONOWO ZEGRZYNAUS 24-2012 VVW WOJSKOWA 8C ELIXIR 24-08-2012 INST CYW OBCYCH JUIAN MAJEWSKI W-WA GOZDZIKOW 24 ELIXIR 24-08-2012 USĹ˜ UGI TRANSPORTOWE GRANICZNA 39A ZÄ „BKI ELIXIR 25-08-2012 ZIEWDZISĹ˜ AW KAZIMIER SSCZESS BIZSZNE 72 32 ELIXIR 25-08-2012 RADOMSKI ANDRZEJ RELAKSOWA 45/42 02-797 WWA ELIXIR 25-08-2012 TESTARDO GRAM SPZOO W-WA JASNA 24 ELIXIR 24-08-2012 GRAY WORDWICE W-WA JASNA 24 ELIXIR 24-08-2012 US TRANSPORTOWE ARKADIUSZ W OĹ˜ OWSKI JASIORĂ "WKA 159 07-130 LOCHOW ELIXIR 25-08-2012 SALON FRYZ ELA ELĹ» BIETA ODZIEMCZYK GARWOLIĹ˜ SKA 40B 08-412 BORO ELIXIR 24-08-2012 JANKOWSKA.WSPESA ZARZ " .REMPIN 15/7 09-213 GOZDOWO ELIXIR 24-08-2012 PALKOWSKA BOĹ »ENA RADCA PRAWNY KANCELARIA PRAWNA JĂ“ ZEFA BOĹ »KA 15 55-220 JELCZ-LASKOWICE ELIXI ZAKĹ˜ AD OGĂ“ LNOBUDOWLANY 'K ARBUD 'KAZIMIERZ SZULGA SĘ DZICE 25/3 55-106 ZAWONIA ELIXIR 27-08-2012 EVER GRUPA SPĂ "Ĺ˜ KA Z OGRANICZONÄ" ODPOWIEDZIALNOĹšCIÄ "UL.ARKUSZOWA 39 01-9934 WARSZAWA WINJANIKA 26B 05-120 LEGIONOWO ELIXIR 27-08-2 ELEKTROMECHANIKA WINNIKOWSKI ADAM WOCIAL ANDRZEJ HETMAĹ˜ SKA 26B 05-120 LEGIONOWO ELIXIR 27-08-2 WIERZBIĹ˜ SKI ALEKSANDER PUĹ˜ AWSKA 53A / 8 02-508 WARSZAWA ELIX2012 SIWEK ZBIGNIEW UL. ROLNA 165 10-804 OLSZTYN ELIXIR 27-08-2012 IRENA KUBACKA PRYWATNY GABI NET LEKARSKI UL.KUPN.SPRZ.NIER. I H. SAM MARSZALKOWSKA 85/49 WARSZAW ELIXIR 24-08-2012 WIESLAW OSTROWSKI SENATORSKA 26 W-WA ELIXIR 24-08-2012

KRZYSZTOF ZIACH POPIEĹ˜ USZKI 14/90 WWA ELIXIR 25-08-2012 ZIEMOWIT KOWALCZEWSKI KOWA-SAN ZIEMOWIT KOWALCZEW SKI SZEKSPIRA 2/15 WWA ELIXIR 24-08-2012 KANCELARIA PRAWIXIR 24-08-2012 KANCELARIA PRAWNICZA 24 IJWAONA 17-04 IJWAONA WARZIRZA JAVNICZA ELIXSKA IJWAONA 2012 JADWIGA BRONOWSKA SWIETOJANSKA 4/6 WWA ELIXIR 24-08-2012 JACEK CZERNIAWSKI PHU JAKTUR WA-WA PRZYLESNA 12 ELIXIR 24-08-2012 SEBASTIAN JAKĂ “BCZYK ROY- WSPĂ“ LNIK SPĂ “Ĺ˜ I CYWILNA 6- I CYWILNE 24- 08-2012 ROY-WITOLD JAKĂ “BCZYK WSPĂ“ LNIK SPĂ “Ĺ˜ KI CYWILNEJ CHMIELNA 6 WWA ELIXIR 24-08-2012 SOBIECH STANISĹ˜ AW USĹ˜ UGI BUDOWLANE Ĺ» YTNIA 13 07-420KADZIDLO ELIXIR 24-08-2012 ZAKĹ˜ AD ZLOTNICZY POZNAN Ĺ˜ AKOWA 14 ELIXIR 24-08-2012 MECHANIKA POJAZD BLACHARSTW BORZYKOWO WRZESINSKA 38 KOLACZKOWO ELIXIR 24-08-2012 ALICJA BOLEWSKA ĹšRODA WLK, CZERWONEGO-KROZIZIZI-0 ELIXIR 24-08-2012 BIURO GEODEZJI I KART. GEOL OLSZEWSKI WALDEMAR OLSZTYN MARTYNIAKA 3 ELIXIR 24-08-2012 GRAZYNA TARGOĹ˜ SKA OLSZTYN WENGRIS6 ELIXIR 24-08-2012 PPHU BRYZA ZDZISĹ˜ AW PROT KIEĹ »LINAL 150 OLSZTYN ELIX KEGOEN ST 27-500 OPATĂ “W ELIXIR 24-08-2012 APTEKA PRUSA27A POLICZNA ELIXIR 24-08-2012 ROGALSKA HELENA KNUROW ULANOW 7/4 ELIXIR 25-08-2012 KRUPA JOZEF 1 MAJA 32 STANICA ELIXIR 24-08-2012 ROMAN PISAREK SKRYTA4. RADZIONKOW ELIXIR 24-08-2012 ALDONA LUKAS BYTOM DWORCOWA 19 ELIXIR 24-08-2012 WALEK GRAĹ »YNA GABINET STOMA STARZYNSKIEGO 23A BOLEĹ˜ SAWIEC ELIXIR 25-08-2012 USĹ˜ UGI PRZEWODNICKIE KRYSTY NAO MEZIACK 58 -580 SZKLARSKA POREBA ELIXIR 25-08-2012 KACZMARCZYK BOGDAN WOLNOĹšCI 218/6 58-560 JELENIA GĂ "RA ELIXIR 24-08-2012 MALIK BEATA REJTANA 10 RZESZĂ" W ELIXIR 24-08-ULAG JULAG ROMAĹ˜ CZUK ˜ SKA 23/3 RZESZĂ “W ELIXIR 24-08-2012 ADAM KOLASA FIRMA TRANSPORTOWA KUSNIERSKA 6B ELIXIR 24-08-2012 ALEKSANDARA RYS FU'ANTRES OLA KR-OW UL.SKLODOWS KIEJ-C URIE 7/10 ELIXIR 24-08-2012 JERZY MROCZEK ZAKĹ˜ AD INSTAL SANITARNYCH I GRZEWANIA KRAKOW TOCHOWICZA 24 ELIXIR 24-08-2012 ANNA BASTER FIRMA AB PHU NATANSONA 26 31-234 KRK ELIXIR 24-08-2012 MAREK BASTER COMPANY BASTER NATANSONA 26 31-234 KRK ELIXIR 24-08-2012 WÄ "SOWICZ WILETTA POD GWIAZDAMI 1 KOW ELIXIR 24-08-2012 ANNA NIEDZIĂ" Ă KA HIGH FIDELI TY KRAKĂ "W CHEĹ˜ MOĹ˜ SKIEGO 266 ELIXIR 24-08 -2012 SKLEP SPOZYWCZO PRZEMYSLOWY SIERZCHOW29 ELIXIR 24-08-2012 GOSPODARSTWO SADOWNICZE MAĹ˜ GORZATA GRADOWSKA PAPROTNIA71A 96-206 ELIXIR 24-08-2012 'BEST' PHUP JANA MATEJKI 5 97-0-300 "WALAKYB ELIX TRIX TRY 24-24-2012 PIOTRKI WIT ROL PONIATOW PIOTRKOWSKA5A SULEJOW ELIXIR 24-08-2012 MAZUR STANISĹ˜ AW SIENKIEWICZA 12 44-335 J ZDRĂ “J ELIXIR 24-08-2012 HWENRYK BUCZEK RUDA SL. GWARECKA 3A / 27 ELIXIR 25-08-2012 PRD PREFDĂ “G PADEREWSKIEGO 8 44-240 Ĺ» ORY ELIXIR 24-08-2012 KRZYSZTOF SZCZOTKA FIRMA 'DREWMIX' CISIEC WYSZYNSKIE GO 78 WEG-GORKA 43 ELIX BANKA 24-08-2012 -516 ZABRZEG SLIWKOWA 7 ELIXIR 24-08-2012 SLIWINSKA MARIA TRAUGUTTA 18A 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE ELIXIR 24-08-2012 ELMOST SP Z OO JERZMANOWSKA 18 54530 WROCĹ˜ AW ELIXIR 24-08-2012 TENETA LEONARD SPEC. PRAK. LEK. 38-610 POLAĹ˜ CZYK ZDROJOWA 16/4 ELIXIR 24-08-2012 RENATA MATUSZEK SP.PRAK.LEK K.WIELKIEGO 3/14 38-500 SANOK ELIXIR 24-08-2012 ZBIGNIEW PASIECZNIK LUSĹ˜ AWICE 94 32-840 ZAKLICZYN ELIXIR 24-08-2012

MOSKALA DANUTA KOW TRUSKAWIECKA 3 ELIXIR 25-08-2012 JOZEF PYRA ZAKLAD SLUSARSKI TYSIACLECIA 30/37 KRAKOW ELIXIR 24-08-2012 PALKA MAĹ˜ GORZATA KRAKOW PODLESIE 5/10 KRAKOW KRAKOWE 6781439922 ELIXIR 24-08-2012 SADOWSKI WĹ˜ ADYSĹ˜ AW LODZ BACEWICZ 142 ELIXIR 25-08-2012 MASARNIA B KOLODZIEJCZYK BUDY SZYNCZYCKIE 23 97318 CZARNOCIN ELIXIR 24-08-2012 IRENEUSZ B40 DRUOLUĹ "973 DRIVEUSZ KMIECIĹ˜ SKI 127 »BICE ELIXIR 24-08-2012 GOSPODARSTWO ROLNE ANNA ĹšLUSARCZYK BUKOWIE GĂ“ RNE 1 97-403 DRUĹ »BICE ELIXIR 24-08-2012 DANUTA ZIELIĹ˜ SKA JAROSĹ˜ AW CZUWARA GRUPA FINANSOWA EXPERT OĂ“ UL. RACĹ˜ AWICKA 2-4 53-146 WROCĹ˜ AW DOLNOĹšLÄ “SKIE PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY MARIA BIEDKA UL.RYNEK 7B 57-100 STRZELIN DOLNOĹšLÄ“ SKIE ANDRZEJ MICHALSKI NATALIA STANEK BANK 43ASIEĹ˜CY 4 89 D JASIENICA ELIXIR 27-08-2012 Tadeusz PolaĹ „ski Os Centrum C 3/9 31-929 KrakĂłw ELIXIR 27-08-2012 SMAĹ» ALNIA RYB ADRIATICO ADRIAN HOJDYSZ UL.SPORTOWA 3 43-450 USTROĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 SKLEP SPOĹ ».PRZEM.CHEMICZNY SADKOWICE 128A SABINA CZERWIĹ˜ SKA SADKOWICE 128 / A 96-206 SADKOWICE EL OKTAN SPĂ“ Ĺ˜ KA JAWNA UL. WOJ. POLSKIEGO 95 73-110 STARGARD ELIXIR 27-08-2012 MIELKE ELECTRONICS MIELKE WOJCIECH UL.ZAWADOWSKIEGO 4 02-781 WARSZAW A ELIXIR 27-08-2012 JERZY CIESLEWICZ AUTOMATYKA I ELEKT RONIKA CIESLEWICZ JERZY TADEUSZA BO A RKOMOROWSKIEGO 1/6 63-100 SREM TOWARZYSTWO PROJEKTWO PROJEKTWO. JAWORZYĹ˜ SKA 8 M 7 00-634 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KOKOSZ YĹ˜ SKI JASNA 6 POK. 5 20-077 LUBLIN ELIXIR 27-08-2012 ABBOTT LABORATORIES POLAND UL. POSTEPU 21 B 02-676 WARSZAWA POLSKA ELIXIR 27-08-2012 CAMPERSPOL ANDRZEJ CIELEJEWSKI FABIANOWSKA 58A 62-064 PLEWISKA ELIXIR 27-08-2012 ROBERT Ĺ˜ OPACKI UL. SIENKIEWICZA 82 M.25 06-400 CIECHANĂ “W ELIXIR 27-08-2012 ZDZISĹ˜ AW WIĹšNIOWSKI UL. LIPIĹ˜ SKIEGO 18 M.33 30-349 KRAKĂ “W ELIXIR 27-08-2012 ALDENT KLINIKA STOMATOLOGICZNA ALDE NT PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ UL. SIENKIEWICZA 1B 87-140 CHEĹ˜ MĹ PUH 'EKO-TECHNIK' SZERSZENOWICZ JER ZY UL. KRĂ “LOWEJ JADWIGI 6 11-500 GIĹ» YC KO ELIXIR 27-08-2012 BRUN-POL PROJECT A. Koczy UL. BRZOZOWA 50A 40-170 KATOWICE ELIXIR 27-08-2012 Andrzej Kosmala 62052 ROSNOWO SADOWA 12 ELIXIR 27-08-2012 INDYWIDUALNA PRAKTYKA POĹ˜ OĹ »NICZA ZOFIA MAJCHRZAK 96-330 PUSZCZA MARIAĹ˜ SKA G EL“ GORZATA PACIOREK SĹ˜ OWACKIEGO 19/33 89-400 SEPĂ “LNO ELIXIR 27-08-2012 CHOROMAĹ˜ SJU JACEK ARCHITRAW 05-200 DUCZKI LIPOWA 7 ELIXIR 27-08-2012 GABINET REHABILITACJI RUCHOWEJ WARDZYNYMIN 05-250 WOADZYNIKSKI SKA 28B ELIXIR 27-08-2012 KRAJEWSKI WIESĹ˜ AW PRYWATNY GABINET LEKARSKI UL.SZKOLNA 40 38-200 JASĹ˜ O ELIXIR 27-08-2012 BAG A.GRÄ „BCZEWSKI 04-532 WARSZAWA S TRUSIA 70 ELIXIR 27-08-2012 ZAKĹ˜ AD TWORZYW SZTUCZNYCH DAM DARI USZ UL. SZKOLNA 5 05-126 WĂ “LKA RADZYMIĹ˜ SKA ELIXIR 27-08-2012 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA K ATARZYNA ZIORA UL. SIEDLECKA 9B 42-200 CZĘ STOCHOWA ELIXIR 27-08KANCELARIA RADCOW PRAWNYCH UNUS SC KE MACHNICCY RZYMSKA 16C WWA ELIXIR 27-08-2012 WOJCIECH JAN BOBEK USĹ˜ UGI REMONTOW E TARGOWA 4A 07-325 CZERNIAKOWSKA 149 W-WA ELIXIR 27-08-2012 elĹĽbieta piatek kawiarnia marylna gnieĹşnieĹ "ska 3 62-220 niechanowo ELIXIR 27-08-2012 DEK-BUD ZAKĹ˜ AD OGĂ" LNOBUDOWLANY ZBIGNIEW SZRAM AWSY WRO KÄ " . KWIATOWA 13 ELIXIR FIRMA SAMOCHODOWA WALDEMAR LUBOWIEC KI AL. PRYMASA TYSIÄ “CLECIA 74B 01-424 WARSZAWA ELIXIR 27IMARI GABINET STOMATOLOGICZNY IRMIN A HEZNER-SUĹ˜ KOWSKA UL WALECZNYCH 57M31 03-926 WARSZAWA GABINET LEKARSKI Z-D FIZĹ˜ul391 POZII S. SWOBODA 20 ELIXIR 27-08-2012

MiÄ ™ dzyzakĹ‚adowy SamorzÄ… dny ZwiÄ… zek Zawodowy Prac.Blachownia Holding SA 47-225 KÄ ™ dzierzyn-KoĹşle Szkolna 15 BIBA STYL SPĂ “Ĺ˜ KA JAWNA PADEREWSKIEGO 17 / B 43-330 WILAMOWICE 27-08- ELIX2012 NOWAK PRZEDSIEBIORSTWO HAND LOWO-USĹ˜ UGOWE UNIMED UL. CZYĹ »YĹ˜ SKA 1 M.1 31-571 KRAKĂ“ W TYCJAN HOTEL RESTAURACJA LIDIA TYC PL.WOLNOĹšCI 7 MILĂ “WKA ELIXIR 27-08-2012 CENTRUM MEDYCZNE JURANDA JANOWSKI I PAR JURANDA 9 F1 20-629 LUB8 ELIXIR -2012 PRZEDSIĘ BIORSTWO REMONTĂ “WI BUDOWNI CTWA OGĂ“ LNEGO SZ OO UL. PRZYTOROWA 2 16-400 SUWAĹ˜ KI ELIX IZABELA KUĹ˜ AKOWSKA UL. RYSZARDA 47 05-806 KOMOROW ELIXIR 27-08-2012 NIEPUBLICZNY ZAKĹ˜ AD OPIEKI ZDROWOTN UL. 3 MAJA 1B / 2 72-300 GRYFICE ELIXIR 27-08-2012 WĹ˜ ADYSĹ˜ AWA IRENA SKRZYMOWSKAALEKSAN DROWICE 94 / 632-084 MORAWICA 16CDBFx 1703 ELIXIR 27-08-2012 B. OCHRONY OSOB I MIENIA PERSONA SUWALSKA 14 05-200 ELIXIR 27-08-2012 BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE HAL INA HALINA OSMAN 1-GO MAJA 18 41-706 RUDA ĹšLÄ "SKA ELIXIR 27WANDA CHYMUKUL.K? CIK 8 / 130-549 KRAK Ă" W 16CDBFLEXE52 PIWOWARSKI SPRZEDAZ OBWA RZNKOWSPOKOJNA 15 / 730-054KRAKĂ “W 16C DBFx2E ELIXIR 27-08-2 KANCELARIA PRAWNA DR ANDRZEJ BRZEZI KARD. A. KAKOWSKIEGO 14/15 WARSZAWA 04-042 PL ELIXIR 27 IRENA BUCZEK UL. SKRAJNA 4 M. 41 WARSZAWA 03-209 PL ELIXIR 27-08-2012 ARKADIUSZ NOWAK AGATA NOWAK 63-500 OSTRZESZĂ “W NIEZĹ˜ OMNYCH 11 ELIXIR 27-08-2012 JANINA GUMOWSKA-PRZYBORA KOCHANOWSKIEGO 27A 60-840 POZAN 60-840 -2012 IVECO POLAND SP.Z OO AL. WYSCIGOWA 6 02-681 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 POLSKI KLUB WIEJSKI sp z o.o. UL.MOKOTOWSKA 4/6 00-641 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 Pujszo Halina MiÄ ™ dzyleska 14 60-474 PoznaĹ „ELIXIR 27-08-2012 Mariusz Siergiej i Barbara Orzechowska-Siergiej Tadeusza KoĹ› ciuszki 59/8 10-587 Olsztyn ELIXIR 27-08-2012 ANDRZEJ DYMOWSKI GROCHOWSKA 335/18 03-823 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 ZYGMUNT RYCHTER TAXI OSOBOWE KS JAN USZA 62/29 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 POPKE ZOFIA KIEDR ELIXIR 27-08-2012 TERESA GILEWSKA KWIATOGROD PONIEC KROBSKA SZOSA 34 ELIXIR 27-08-2012 BRACZKOWSKI IRENEUSZ WYRĂ “B WIEĹ˜ CĂ“ WI STROIKĂ “W BALKAĹ˜ SKA 10H / 1 42-612 TARĂNOWSKIE 2 RNOWSKIE” EWA BOGUCKA i PATRYCJA PAULINA PIWOWAR MIĘ DZYBORSKA 17m.47 04-041 WARSZAWA ELIXIR 27-0 JAR ZAKĹ˜ AD AUTOMATYKI OS. RUSA 63m.3 61-245 POZNAĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 ZAKĹ˜ .USĹ˜ .ELEKTRONICZNYCH ALERT STAN ISĹ˜ AW GIERAT UL. GĹ˜ USZYNA 197 M.9 61-329 POZNAĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 JERZY PĹ˜ OTAST UL. WIĹšLANA 22A 60-401 POZNAĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 TRANSPORT TOWAROWY RAL KRZYSZTOF WS. PISARZOWICE 275 59-800 LUBAĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 WOJCIECH JOZWIK ART-WOJ OPALINSK A 5/7/105 WARSZAWA ELIXIR 23-08-2012 IN-POL FRÄ “CZEK MAREK GRABSKIEGO 7A / 10 40-826 KATOWICE ELIXIR 27- 08-2012 WESTFLEISCH POLSKA SP. Z O.O. OPAWSKA 31 RACIBORZ ELIXIR 27-08-2012 FHU AS PARNER A.PODLEĹš w imieniu MINI BAR - SKLEP BOGUMILA HAZIK UL UCZESTNIKOW TUCHU OPORU OBOK DW 32-80 POF BOGDAN PAPIERZ w imieniu GONCZOWSKA KRAZYNA 11/90 KRAZYNA 11/90 KRAZYNA TEL2012 Z. STANKIEWICZ I CORKI w imieniu JAWORSKI MICHAĹ˜INTEON COMMUNICATIO NS MICHAĹ˜JAWORSKI JMP SC BRONIEW SKI TWARDOWSKA HENRYKA STRZALKOWO WITOS A 22 ELIXIR 27-08-2012 COMANDOR ZBIGNIEW KUMOĹš 02760 WARSZAWA ul. KASPIJSKA 1 29 ELIXIR 27-08-2012 'MARKPOL' PPHU KLEMPKA MAĹ˜ GORZATA WZECHOWICE50 ELIXIR 27-08-2012 ILONA ANNA KOPCZYĹ˜ SKA-CZEKAJ UL. CZERNIAKOWSKA 38A M.5 00-714 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 USĹ˜ UGI PIELĘ GNIARSKIE ADAM GRACZYKO WSKI UL. PUSTOLA 44 M.36 01-107 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 HERMES AGRO SPĂ “Ĺ˜ KA Z OGRANICZONÄ“ OD POWIEDZIALNOĹšCIÄ “SPORTOWA 10 SITNO ELIXIR 27-08-2012 WIOLETA HETMANIOK UL. KOĹšCIUSZKI 38A 44-351 TURZA ĹšLÄ „SKA ELIXIR 27-08-2012 MONIKA KOMPA-DWULIT UL. SĹ˜ OWIAĹ˜ SKA 2 72-300 GRYFICE ELIXIR 27-08-2012 BANK SPĂ “Ĺ˜ DZIELCZY W BRZEĹąNICY ELIXIR 27-08-2012 PACHULSKI SYLWESTER - USĹ˜ UGI TRANSP ORT.-SPRZĘ T. 05-250 RADZYMIN SĹ˜ ONECZNA 3 ELIXIR 27-08-2012

BILLBIRD S.A. KAMIENNA 21 31-403 KRAKĂ “W ELIXIR 27-08-2012 BILLBIRD S.A. KAMIENNA 21 31-403 KRAKĂ "W ELIXIR 27-08-2012 Padamczyk Hanna SKLEP SPOĹ» YWCZO PRZEMYSĹ˜ OWY 05-250 RADZYMIN RĹ »YSKA 41 ELIXIR 27-08-2012 OSTAPKOWICZ DOROTA OSTAPKOWICZ W 21 11- ZYSĹ˜" 300 BISKUPIEC ELIXIR 27-08-2012 GOCĹ˜ OWSKA ZOFIA GOSPODARSTWO ROLNE 07-305 ANDRZEJEWO ANDRZEJEWO KOL 23 ELIXIR 27-08-2012 PRZEDS.USĹ˜ UG PROJ.I GEODEZ.Ĺ˜ OJEWSKI WKADIUSZ 07-305 SIELSKA 57 ELIXIR 27-08-2012 SOLICH KAROL KANCELARIA PRAWNA J-BI E UL. KRASZEWSKIEGO UL.J.KRASZEWSKIEGO 39 44-335 JASTRZĘ BIE ZDRĂ "J WYCIÄ" KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA URBA UL. KONDRATOWICZA 18/239 03-285 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 PRAKT STOMAT SOBCZYĹ˜ SKA BUDAJ UL KOLEJOWA 13 89-500 TUCHOLA ELIXIR 27-08-2012 ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA S.A. UL.MALCZEWSKIEGO 45 02-622 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 IWONA KATARZYNA NOWICZUK UL. REMBIELIĹ˜ SKA 21A M 5 03-362 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 BOGUMIĹ˜ A CZECZELEWSKA UL. POLSKA 24 05-200 WOĹ˜ OMIN ELIXIR 27-08-2012 MARJET COLLECTION BAZYLIAĹ˜ SKA 20 03-203 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 ZBIGNIEW ROSTEK WOLBROMSKA 26 03-680 W-WA ELIXIR 27-08-2012 KATARZYNA JOANNA CZAPSKA PARTNERS I NTERNATIONAL UL bagatela 13M11 00-585 WARSZAWA ELIXIR 27-0 KOWALSKI JERZY Konserwacja Dzieł SZ TUKI Soltyka 13/2 KRAKOW ELIXIR 27-08-2012 WILCZAK RYSZARD MALINOWSKIEGO 2A / 8 59-600 lwa "WEK ĹšLÄ" SKI ELIXIR 27-08- 2012 EKOCHEM SERWIS ANNA DOROTA PAWLAK PROMIENISTA 10/1 02-428 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 KLONOWSKI WOJCIECH i KLONOWSKA ANNA UL.KSIĘ DZA TRUSZKOWSKIEGO 32C 31-352 MIENISRO 2 ˜ SKI UL.BERENSONA 7 03-287 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 TRANS-BUS Krzysztof Krajewski ul.KRASIĹ˜ SKIEGO 4/2 05-120 LEGIONOWO ELIXIR 27-08-2012 GABINET LEKARZA RODZINNEGO LEK. MED. ANNA BURZYMSKA PL. KASZUBSKI 7 83-050 KOLBUDY ZAKĹ˜ AD PRODUKCYJNO HANDLOWO USĹ˜ UGOWY MIROSĹ˜ AW STRĂ “JWÄ“ S SMOLNA 56 56-400 OLEĹšNICA DOLNOĹšLÄ “SKIE MARZEC ALINA PRODUKCJA HANDEL USĹ˜ UGI MIELESZIEL 35 MIA 2 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE ELIXIR 24-08-2012 JOLANTA ELĹ »BIETA BURZA SCHILLERA L. 6 m. 28 00-248 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 JERZY WODZYĹ˜ SKI HURT. MADAME MODLIĹ˜ SKA 114 05-110 JABĹ˜ ONNA ELIXIR 27-08-2012 WIECZOREK ANNA BOĹ »ENA UL.OGRODOWA 23 89-350 MIASTECZKO KRAJEĹ˜ SKIE ELIXIR 27-08-2012 DOM I TY - STOLARNIA LESZKO BISKUPIĹ˜ SKA 67 60 -463 POZNAĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 DOROTA KRYSTOĹ˜OSTROBRAMSKA 28/1 60-122 POZNAĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 CIASTKARNIA DÄ “BER NOWE ZAĹ˜ UBICE UL.DÄ“ BROWSZCZAKĂ ”W 24 05-255 STARE ZAĹ˜ UBICE ELIXIR 27-08-2012 CIASTKARNIA DÄ "BER NOWE ZAĹ˜ UBICE UL.DÄ" BROWSZCZAKĂ "W 24 05-255 STARE ZAĹ˜ UBICE ELIXIR 27-08-2012 FUH MATPOL MATEUSZ SROCZYĹ˜ SKI UL. OWOCOWA 9 A 61-306 POZNAĹ˜ ELIXIR 27-08-2012 AD-DENT SJ A.KRAĹšNIEWSKA D.KALWASIĹ˜SKA UL.DOBRZYĹ˜ SKA 2A 09-400 PĹ˜ OCK ELIXIR 27-08-2012 KAMAX PHU HURT-DETAL UL .ZEGANSKA 17 04-713 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 GRUPA FINANSOWA `EXPERT`SP. Z O.O. UL. RACĹ˜ AWICKA 2-4 53-146 WROCĹ˜ AW ELIXIR 27-08-2012 Archkomplex s.c. RafaĹ ‚StoĹĽek Renata StoĹĽek ul. Pocieszka 4 31-408 KRAKĂ“ W ELIXIR 27-08-2012 PPU NATAL JERZY WALCZAK ĹšPIEWAKĂ “W 11 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 ANNA KUCHARSKA WILCZYCKA 29 55-093 WILCZYCKA CZ 26“ -08-2012 ANNA TERYKS MCHĂ “W 6 04-735 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 MAĹ˜ GORZATA WDOWIAREK UL. ASKENAZEGO 7 M 119 03-580 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 MARIA SOBIECKA UL. FANTAZYJNA 24 03-580 WARSZAWA ELIXIR 25-08-2012 BIURO PROJEKTOWE `EURO-INSTAL` MGR INĹ» L OĹš. KOLOROWE 15 35 31-939 KRAKĂ “W ELIXIR 27-08-2012 MICHNA ANNA GABINET STOMAT. LEKARS. BRZEĹąNICA 299-POCZTA 34-114 BRZEĹąNICA ELIXIR 27-08-2012 RASIĹ˜ SKI CZESĹ˜ AW USĹ˜ UGI TRANSPORTOW E. TRADE DETALICZNY I HURTOWY ul.ZAWODZIE 107 06-300 PRZASNYSZ BOĹ »ENA NEJMAN BOREK 2A 87-600IR -08-2012 PIOTR ĹšWITAĹ˜ A SZCZECIĹ˜ SKA 69/8 76-200 SĹ˜ UPSK ELIXIR 26-08-2012

ZPHU GARUS JERZY F / 3 SĹ˜ OWACKIEGO 33 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE ELIXIR 26-08-2012 R-SYS SC. STOPYRA KRZYSZTOF I ELĹ »BI MODRA 3 LOK 83 02-793 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 382 - FH. AGAT R.M. DOBEK w imieniu MARIUSZ TALAREK TRANSPORT CIEĹ »AROWY UL. KRZEWOWA 27A / 1 KRAKĂ “W GABINET DENTYSTYCZNY GRZYBOWSKA ul. BUDZISZYĹ˜ SKA 17 68-300 LUBSKO ELIXIR 24-08-2012 F. H.` ORIENTAL` UL. WROCĹ˜ AWSKA 20 30-006 KRAKĂ “W ELIXIR 27-08-2012 FHU HARNAĹš ANNA LASSAK BUSTRYK 77C 34-521 ZÄ“ B ELIXIR 27-08-2012 Adam Bartoszek AleksandrĂłw 785 23-408 ALEKSANDRĂ “W ELIXIR 24-08-2012 IMPRES JOT JULITA BIHUN-JANICKA UL.WĹ˜ ODARZEWSKA 51J M.35 02-384 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 USĹ˜ UGI FINANSOWE BANASIK w imieniu STĘ PIĹ˜ SKI MARIAN ZAKĹ˜ AD MECHANICZNY AUTOSTRADA 23 62-640 GRZEGORONG STRADA -TIE SP. Z O.O. DZIAĹ˜ KOWA 115A WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 Teresa Rudnicka Okopowa 18m8 01-063 Warszawa ELIXIR 27-08-2012 Andrzej BrzeziĹ „ski Mickiewicza 62b / m2 72-400 KamieĹ„ Pomorski ELIXIR 24-08-2012 DANUTA AGNIESICZKA ULPOROW. SEROCKA 9/11 M.23 04-333 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 ILONA ERM UL. ĹšWIERCZEWSKIEGO 19 44-336 JASTRZĘ BIE ZDRĂ “J ELIXIR 27-08-2012 MAREK SKURCZYĹ˜ SKI ul. WIDAWSKA 27/12 01-494 WARSZAWA ELIXIR 25-08-2012 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA“ POWSTA 52 / 54 40-024 KATOWICE ELIXIR 27-08-2012 Company Handlowa Aleksander Jankowski WieszczÄ ™ ta 75 43-386 ĹšwietoszĂłwka ELIXIR 27-08-2012 PAWEĹ˜PILARZ PILP 30405 KRAKĂ “W SĹ˜ UPSKA 7 3 ELIXIR 27-08-2012 RYSZARD PAWLAK 01350 WARSZAWA ul.STERNICZA 129 59 ELIXIR 27-08-2012 MUCHA ZBIGNIEW ZAKĹ˜. INSTAL. ELECTR. 31-922 KRAKĂ “W OS.STALOWE 14/47 ELIXIR 25-08-2012 BYRDEK ZENON 56-320 KOTLARKA KOTLARKA 6 ELIXIR 24-08-2012 ROBERT GOĹ˜ ÄB ˜ IEWSKI i ANNA GOĹ˜ ÄB ˜ IEWSKA SUWALSKA 38/37 03 -252 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 IRENA WOJTAS POCZTOWA 6 / 1B 58-500 JELENIA GĂ “RA ELIXIR 26-08-2012 PIOTR KWATEK BLATONA 2/92 01-494 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 GraĹĽyna Masalska-Chmielewska 9 01-925 Warszawa ELIXIR 26-08-2012 JOANNA MAĹ˜ CZAK MODLIĹ˜ SKA 332 03-152 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 CLASSIC SPORT BĹ˜ ONOWSKI STANISĹ˜ AW WAĹ˜ BRZYSKA 1/23 02-739 WARSZAWA ELIXIR 25-08 -2012 SADOWSKI KAZIMIERZ BETONIARSTWO KAMIENIARSTWO KOBYĹ˜ KA 05-230 MARMO 2 ELIXIR 24-08-2012 PIKOĹ˜TERESA HELENA STRUMYKĂ “W 3 43-340 KOZY ELIXIR 24-08-2012 Barbara Nowosielska Kajty 7/1w 31-463 KrakĂ -08-2012 TURALSKA ARLETA KIEĹ˜ BASIN 35 8 7-14 0 CHEĹ˜ MĹ »A ELIXIR 24-08-2012 POOZ PIOTR OSTASZEWSKI UL. RZECZYCKA 34 04-940 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 Ä † WIRKO JOLANTA SALON JOLA SKĹ˜ ODOWSKIEJ-CURIE 16/3 55-120 OBORNIKI ĹšLÄ „SKIE ELIXIR 27-08-2012 GĹ˜ OWSKA ANETA ZGRUPOWANIA 3/4» 01-877 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 Ĺ˜ UKIEWICZ TADEUSZ OS KSIÄ "Ĺ» AT MAZOWIECKICH 8 M 10 05-660 WARKA ELIXIR 27-08-2012 KACZANOWSKA-JEDZ MARIOLA MICKIEWICZA 14 47-400 RACIBĂ "RZ ELIXIR 27-08 -2012 KAĹąMIERCZAK ANNA CHODKIEWICZA 14 05-075 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 WIDZ KAZIMIERZ DUNIKOWSKIEGO 7/11 41-707 RUDA ĹšLÄ „SKA ELIXIR 27-08-2012 PRYWATNA PRAKTYADUSKA LEKARSKA PORZWOL. ZOSTAWA 27 44-240 Ĺ »ORY ELIXIR 27-08-2012 TERESA BARBARA SKOCZEĹ˜UL. PIĹ˜ SUDSKIEGO 89A 33-340 STARY SÄ “CZ ELIXIR 27-08-2012 KANCELARIA ADWOKACKA ADW.BEATA CZECHOWIC Z LUDWINOWSKA 24 02-856 WARSZAWA ELIXIR 25-08-2012 GABINET LEKARSKI PEDIATRYCZUZEKA ELIXIR 7-KRAZNO-PULNICE 47 25-0 TERESA JANY- USĹ˜ UGI KSIĘ GOWE BIERY 142 43-386 ĹšWIETOSZĂ “WKA ELIXIR 25-08-2012 USĹ˜ UGI TRANSPORTOWE SAROSIEK REMIGIUSZ PYSKOWICKA 12 41-803 ZABRZE ELIXIR 25-08-2012ESKA UL .ISZEWSIR LILIOWA 8 86-005 LIPNIKI ELIXIR 27-08-2012 KAPITAN-P.U.H. KAPITAN MIROSĹ˜ AW UL Ĺ˜ OJEWSKA 9M42 03-392 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 GREJS MEDYCYNA ESTETYCZNA I SURGERY IA PLASTYCZNA LEK. GRAĹ »YNA JĂ“ ĹąWIAK- UL KARD. ST. WYSZYĹ˜ SKIEGO 5M33 01

INDYW.PRAKT.LEKARSKA CEZARY CYBULSK I PRZECĹ˜ AW 58CM8 72-005 PRZECĹ˜ AW ELIXIR 24-08-2012 LEMPKOWSKI ROMAN UL PINCZYĹ˜ SKA 46 83-210 ZBLEWO ELIXIR 24-08-2012 JOANNA JAKOWICKA-ULORDLICZEK WIEDEĹ˜ SKA 78 30-147 KRAKĂ “W ELIXIR 26-08-2012 JOANNA JAKOWICKA-WORDLICZEK UL. WIEDEĹ˜ SKA 78 30-147 KRAKĂ “W ELIXIR 26-08-2012 PIOTR JAREK UL. SPORTOWA 11 55-040 KOBIERZYCE ELIXIR 26-08-2012 EWA BARBARA CZARNECKA-NAPIERAJ UL. KOSZYKOWA 79A M.63 02-008 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 APIS-PLUS WYRĂ “B OPAKOWAĹ˜TEKTUROW YCH UL. MAĹ˜ OPOLSKA 17 BL.6 56-120 BRZEG DOLNY ELIXIR 26-08-201 EURONET ADRIAN BRANDEBURSKI UL. KORSAKA 1 M.39 03-744 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 MAR-MIX ZDZISĹ˜ AW MAREK UL. GĹ˜ ÄB ˜ OCKA 78 03-287 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 ANDRZEJ WITOLD SZALEWICZ UL. IV POPRZECZNA 17 04-611 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 ANNA KRYSTYNA KOMORNICKA UL. WOLSKA 91 M.42 01-229 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 SULIK CZESĹ˜ AW EMIREX UL. KLONOWA 56 05-816 OPACZ-KOLONIA ELIXIR 26-08-2012 WALDEMAR CZERWIĹ˜ SKI UL. GABSZEWICZA 34 M.7 61-329 POZNAĹ˜ ELIXIR 26-08-2012 NATUR MED GABINET SYSTEMOWEJ TERAPI I BIOINFORMACYJNEJ S.C. UL. FILTROWA 68 M.38 02-057 WARSZAWA ROMUALD GRODZIEĹ˜ SKI UL. GOPLAN 27 20-828 LUBLIN ELIXIR 26-08-2012 ARTUR DÄ “BROWSKI UL. SKALBMIERSKA 14 M.3 01-848 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 MICHALAK JUSTYNA DRAGBUD KSIĘ Ĺ »YCOWA 1 STAROGARD GDAĹ˜ SKI ELIXIR 24-08-2012 EDYTA HAJDAMOWICZ UL. OGRODOWA 14 55-050 SOBĂ “TKA ELIXIR 26-08-2012 JAROSĹ˜ AW KOCIĘ CKI UL. DZICZA 1 61-056 POZNAĹ˜ ELIXIR 26-08-2012 JAN KLOCSĹ˜ OWACKIEGO 108 A47-400 RAC IBĂ “RZ 16CDBCx2540 ELIXIR 24-08-2012 IMISTUDIO IWONA SZAĹ˜ WIĹ˜ SKA-KLIME K IWO KLIMEK UL SKRZETUSKIEGO 13 02- UL SKRZETUSKIEGO 13 02- UL SKRZETUSKIEGO 13 02- 726 WARSZAWA ELIXIR 25-08CZESĹ˜ AW TADEUSZ ODĂ “J UL.MIKOĹ˜ AJCZYKA 6 M.11 35-209 RZESZĂ“ W ELIXIR 25-08-2012 ARTE Ĺ˜ UKASIEWICZ BEATA UL KIJOWSKA 11M223 03-743 WARSZAWA ELIXIR 25-08- 2012 CIERPICH-PACHACZ TERESA OS PIASTĂ “W 30M46 31-624 KRAKĂ“ W ELIXIR 08-25-2012 JANUSZ ROGULSKI OGRODOWA 13 05-230 KOBYĹ˜ KA ELIXIR 08-27-2012 PRYWATNY GABINET LEKARSKI JANUSZ ROGULSKI OGRODOWA 13 05-230 KOBYĹ˜ KA ELIXIR 27-08-2012 PRYWATNY GABINET LEKARSKI RAFAECKSKRZZ 48 04-563 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 BOĹ »ENA DĘ BSKA CZOĹ˜ OWA 40S 03-028 WARSZAWA ELIXIR 27-08-2012 JOANNA ZOFIA WANIEK UL.MOCHNACKIEGO 4 M.55 02-042 WARSZAWA ELIXIR 26-08- 2012 OLGA KATARZYNA SUSICKA BANASIAK UL.W.CYBULSKIEGO 4 M.2 60-247 POZNAĹ˜ ELIXIR 24-08-2012 NIEPUBLICZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA S ANITAS S.PODSIADĹ˜ O I G.PODSIADĹ˜ O UL KOĹšCIUSZKI 5 11-230 BISZTYNEK ZBIGNIEW KOPROWSKI. JANA SOBIESKIEGO 24 M.24 96-200 RAWA MAZOWIECKA ELIXIR 24-08-2012 BOGUMIĹ˜BARTCZAK PPUH REBO UL. WIERZBOWA 15 62-571 STARE MIASTO ELIXIR 24-08-2012 GABINET UROLOGICZNY DR MED. WITOLD SKORUPSKI PL. KOLEGIACKI 12A 61-841 POZNAĹ˜ ELIXIR 24-08-2012 CONSULTING-INSTAL PRACOWNIA PROJECT OWA GRABSKI JERZY UL. POMORSKA 58 M.67 59-220 LEGNICA ELIXIR 2 PRAKTYKA LEKARSKA DR IRENA DZIEWOĹ˜SKA UL. WARECKA 11 M.26 00-034 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 JAN BORZYMOWSKI S.P.L. DR N. MED. J. BORZYMOWSKI SPECJ.KARDIO. MAJDANEK 8 LUBLINIEC ELIXIR 24-08-2012 KUCHNIA POLSKA I INNE URSZULA LELEN IEWSKA UL. KAROLA DARWINA 15A M.28 03-488 WARSZAWA ELIXIR 24-0 WALDEMAR NITSCHKE UL. PĹ˜ OCKA 4 M.68 01-231 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 HALINA BARBARA CIAĹš UL. WARCHAĹ˜ OWSKIEGO 2 M.17 02-776 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 KATARZYNA DANUTA NAJMARK UL. BIAĹ˜ OWIESKA 17 M.37 04-063 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 JOANNA SKIBA UL. RĂ “Ĺ» ANA 2A / 4 59-500 ZĹ˜ OTORYJA ELIXIR 24-08-2012 JAN KOWNACKI UL.SENATORSKA 3 M.10 30-106 KRAKĂ “W ELIXIR 25-08-2012 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTY KA LEKARSKA BOGDAN KOPROWSKI UL. OBROĹ˜ CĂ “W WYBRZEĹ» A 12 M.2 81-397 G LAUK HENRYK USĹ˜ UGOWY ZAKĹ˜ AD STOLARSKI SZYNKIELĂ “W 86 98-313 KONOPNICA ELIXIR 24-08-2012 PRZEDS.HANDLOWO-USĹ˜ OGOWE SZĂ“ STAK ANDRZEJ PILARZ PRZEJAZD 3 98-360 LUTUTĂ “W ELIXIR 24-08-2012 BIURO PROJEKTOWE NOWICKI - ARKADIUS Z NOWICKI UL.3-GO MAJA 22-24 M.13 81-363 GDYNIA ELIXIR 26-08-201 IWONA AGNIESZKA BORUTA AL.REYMONTA 4 M.32 01-842 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012

TOMASZ ZBIGNIEW ĹšLIWA UL.DOBREGO PASTERZA 99B M.22 31-416 KRAKĂ “W ELIXIR 25-08-2012 NIEPUBLICZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA S ANITAS S.PODSIADĹ˜ OI G.PODSIADĹ˜ OI G.PODSIADĹ˜ O UL KOĹšOĘK BISTWISZ BISZI 5 11-230 PRZYCHODNIA UGOWO HANDLOWE BOCHMFRANCISZEK PRZYTOCZNICA 60 63-505 DORUCHĂ “W WIELKOPOLSKIE SZKOĹ˜ A JEZYKĂ“ W OBCYCH LINGUAE MUND I SPĂ “Ĺ˜ KA Z OO UL. LUDWIKA KRZYWICKIEGO 34 02-078 WARSZAWA BACIĹ˜ SKI SILPOMP ZBIGNIEW BACIĹ˜ SK I UL. PRĂ “Ĺ» NA 10 00-107 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 PUH PRACOWNIA GEODEZYJNA INĹ ». ZBIGN IEW BRZĘ CZEK UL. KETLINGA 3 98-200 SIERADZ ELIXIR 24-08-2012 USĹ˜ UGI BUDOWLANE GOLIASZ JERZY UL.OLIMPIJSKA 19 57-430 JUGĂ “W K. KĹ˜ ODZKA ELIXIR 27-08-2012 GRAĹ» YNA KOWALCZYK UL.J.CONRADA 18 M .33 01-922 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 IZABELA MAĹ˜ GORZATA SKOROSZEWSKA UL. MESTWINA 7A 89-620 CHOJNICE ELIXIR 24-08-2012 ZAKĹ˜ AD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SMĘTEK CZESĹ˜ AW OS. ST.BATOREGO 3A / 8 60-687 POZNAĹ˜ ELIXIR 24-08-2012 SERWIS MEDYCZNY DARIUSZ KALINOWSKI UL.GĂ “RCZEWSKA 208 M.53 02-095 WARSZAWA ELIXIR 25-08-2012 PPHU STOIRES ĹšWINIARSKO CHE 329Ĺ˜ 33-395 ELIXIR 26-08-2012 KATARZYNA ANNA CYBULSKA UL.BRUZDOWA 105H 02-991 WARSZAWA ELIXIR 25-08-2012 AGNIESZKA LUCYNA RAFAĹ˜UL.CAPRI 5 M.57 02-762 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 RATAJCĂYK ZBIGNZYK ZBIGNED “LNOBU DOWLANY OLEĹšNICKA 12 POZNAĹ˜ ELIXIR 25-08-2012 ENTER - KANCELARIA RACHUNKOWA FIRM A USĹ˜.-HANDL.MACIEJ SKĹ˜ ODOWSKI UL. BARTOSZA GĹ˜ OWACKIEGO 11 05-230 KOB STANISĹ˜ AW BOTWINA UL. ZACISZE 9 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE ELIXIR 25-08-2012 P.P.H.U. NOWBUD SEBASTIAN NOWAK UL. SZKOLNA 128 42-512 PSARY ELIXIR 25-08-2012 ROMAN FRANCISZEK OLSZEWSKI WS. LIPINY 96 17-200 HAJNĂ “WKA ELIXIR 25-08-2012 HENRYK PRZYWARA DRONIWICKA 93/10 LUBLINIEC ELIXIR 25-08-2012 GRAZYNA SZUSTAKOWSKA RYNEK 34 WLADYSLAWOW ELIXIR 25-08-2012 GABONETIG OWYNSA ELIXIR 30-08-2012 GABONETIG OWYNSA ELIXIR PRACYDN -08-2012 SIEKIERKA IWONA PRYWATNY GABINET DE NTYSTYCZNY UL. WYSZYĹ˜ SKIEGO 96 50-950 WROCĹ˜ AW ELIXIR 25-08-201 IND.SPECJ.PRAKTYKA LEKARSKA ZDZISĹ˜ A W MAĹ˜ YSZKA UL. FL.SZAREGO 17 M.8 70-743 SZCZECIN ELIXIR 25-08-2012 PELAGIA WACĹ˜ AWSKA UL. Ĺ »YWNEGO 12 M.40 02-701 WARSZAWA ELIXIR 25-08-2012 SPECJALISTA SURGERYII PLASTYCZNEJ P OTOCKI KRZYSZTOF JERZY UL. KANIOWSKA 102 01-529 WARSZAWA ELIXIR 2 JERZY BAJER COMPANY INĹ »YNIERSKA ARCUS UL. BOCIANA 6 M.54 31-231 KRAKĂ “W ELIXIR 25-08-2012 MISTEWICZ NATALIA SZKOLN A1 CELETYN OW ELIXIR 24-08-2012 JOANNA MARIA POTOCKA UL.HOZA 40 M.68 00-516 WARSZAWA ELIXIR 26-08-2012 TOMASZ STOLARSKI UL. SĹ˜ OWACKIEGO 98 M 4 97-300 PIOTRKĂ “W TRYB. ELIXIR 25-08-2012 WACĹ˜ AWA KLIMASZEWSKA Ĺ˜ Ä „KI 20 A 05-250 RADZYMIN ELIXIR 25-08-2012 ANDRZEJ ZAJÄ„ C UL. TOPOGRAFICZNA 3/14 00-910 WARSZAWA ELIXIR 25-08-2012 KOWALSKI WĹ˜ ODZIMIERZ FIRMA USĹ˜ UGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA MICKIEWICZA 8 63-740 KOBYLIN ELIXIR 2 STAR NOCLEGOWY PRZYSTAN LAKE STANISLA DRZEJCZYK KRZETĂ “W STODOLNA 11 97-525 WIELGOMĹ˜ YNY ELIXIR 24-08-2012 ZGOLIĹ˜ SKI STANISĹ˜ AW TRANSPO CIĘ Ĺ» AROWY ul. WRZESIĹ˜ SKA 3 62-307 BORZYKOWO ELIXIR 24-08-2012 MAĹ˜ GORZATA SKLEP ODZIEĹ »OWY WIELOBRANĹ» OWY 17 STYCZNIA 139 64-400 MIEDZYCHĂ “D ELIXIR 24-08 MECH. MASZYN TECHMAR TADEUSZ MARTYN UL. KWIATOWA 26 43-340 KOZY ELIXIR 25-08-2012 KRYSTYNA MARIA DAMEK MONTE CASSINO 14/8 35-303 RZESZOW ELIXIR 24-08-2012 REGIONAL LABORATORY OCENY MLEKA UL. BRACI SAKĂ “W 1 TARNĂ“ W 33-100 PL ELIXIR 24-08-2012 LESZEK GROMADZINSKI ALEKSANDRA PUSZKINA 24/54 10-295 OLSZTYN ELIXIR 24-08-2012 WOJCIECH BRAKSATOR UL. SZPITALNA 8 M. 12 00-031 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 FILAR DORADZTWO TECHNICZNE BLUM BOZ UL. MIEDZYNARODOWA 33/27 03-962 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 KRZYSZTOF KRUĹ »YNSKI-KRUSZEWSKI TRAKT LUBELSKI 91 04-790 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 SALON URODY MAĹ˜ GORZATA FIRUTA ELNOLI 24-08 59-300 FIRUTA ELNOLI 24-08 2012 USĹ˜ UGI REM-BUD WOJCIECH SZCZEPAĹ˜ SKI M-CE MORCINKA 6/10 ELIXIR 23-08-2012 PROF STUDIO PHOTO J.KLOS NORWIDA 3A 41-408 M-CE ELIXIR 23-08-2012

PRZYBYSZA 33 43-200BRZEĹąCE ELIXIR 23-08-2012 OTRĘ BSKI ZBIGNIEW MARYSIA 17 CZWA ELIXIR 23-08-2012 PPH WOGRAHEN WOĹš GRAĹ »YNA ORZESZKOWEJ 26 42310 Ĺ» ARKI ELIXIR 23-08-2012 GROBARA JAN USĹ˜ .TRANS.

SZWERYN ZENON 03428 WWA KONOPACKA 21 ELIXIR 23-08-2012 KLEPKA ELĹ »BIETA W-WA BIAĹ˜ OSTOCKA 7/17 ELIXIR 23-08-2012 RYSZARD KOZBIAĹ˜TAXI SUWALSKA 21/6 WARSZAWA ELIXIR US 23-08-2012 PAZWEĹ˜IGNATOW ˜ UGI MEDYCZNE PAWEĹ˜IGNAT OWICZ NOWY ĹšWIAT 30/4 WWA ELIXIR 23-08-2012 MIODOWSKA GRAĹ »YNA W-WA ZAMIEJSKA 5/20 ELIXIR 23-08-2012 ZYGMUNT MACIOCH REYMONTA 10A / 5 WAWA ELIX BOG 23-08-2012 ˜ AWA WIĹšNIAKOWSKA BB CENTER GRĘ BAĹ˜ OWSKA 7/1 WAWA ELIXIR 23-08-2012 TERESA BANASIK RESTAURACJA KARCZMA SĹ˜ UPSKA JURIJA GAGARINA 2 / 30B WWA ELIXIR 23-08-2012 MACIEJ FAJKOWSK ELIXIR 23-08-2012 ELĹ »BIETA KASJANIUK RESTAURA KARCZMA SĹ˜ UPSKA WWA JURIJA GAGARINA 2 / 30B ELIXIR 23-08-2012 ALEKSANDRA FRÄ„ CZKIEWICZ JEROZOLIMSKIE 99/26 WWA ELIXIR 23-08-2012 WWA ELIXIR 23-08-2012 WITOLD MATUSZEWSKI WW8- 7 23-08- LINDEGO 14 PIECE-LIND2012 PI MAGUZA RECZAJE POLSKIE 35 05-326 POSIWETNE ELIXIR 23-08-2012 USĹ˜ZAKLAD ĹšL SPA OPAL BAR TCZUK ZYGMUNT ZAKRZE 52 08-200 LOSICE ELIXIR 23-08-2012 ELĹ »BIETA WOJNAROWICZ GAB.STOM. GLOWACKIEGO 13 37-700 PRZEMYSL ELIXIR 23-08-2012 CECHARZ ZOFIA ORTO DENT PORAZIĹ˜ SKIEJ 3 20-448 LUBLIN ELIXIR 23-08-2012 SKLEP SPOĹ »YWCZO- PRZEMYSĹ˜ O- WY KATARZYNA STACHNIALUB TRĘ BACIRZYNA 23-208LUBANIA34 ELIXIR34 -08-2012 USLUGI DZWIGOWE BOGDAN FULKO SIERADZ LOKIETKA 15/43 ELIXIR 23-08-2012 ĹšWIÄ „TCZAK JAN CHODKIEWICZA 12 SIERADZ ELIXIR 23-08-2012 WIOLETTA KUĹšMIROWSKA-VIASKAN, 23-08-2012 KUĹšMIROWSKA-VIASKAN-VIASOLA-VIASOLA-VIASOLA-VIASOLA-VIASOLA19 98-310 ELIXIR 23-08-2012 GRABIAS STANISĹ˜ AW ĹšPIEWAKĂ “W 16 PĹ˜ ELIXIR 23-08-2012 TADEUSZ BUDZYĹ˜ SKI POZNAN BOH II WOJ.ĹšW.63 / 4 ELIXIR 23-08-2012 JERZY GAĹ˜ ÄC ˜ KI PRYW GABIN L EKARSKI POZNAN UL. TYCA 59 ELIXIR 23-08-2012 HALINA KUBICKA SUCHARSKIEGO 8 61-419 POZNAN ELIXIR 23-08-2012 PRZEWOĹ »NA ZOFIA SĹ˜ OWACKIEGO 55 PN ELIXIR 23-08-2012 KACZOROWSKI BERNARD SEMINARYJNA 1/-08- DRAWSKO 23-08- ELIXIR 2012 ZALEWSKI ADAM STAROZREBY KOLONIA 4 09-440 STAROĹ »REBY ELIXIR 23-08-2012 IBI T.

MARIA SZCZYGIEĹ˜APTEKA PRY WOJSKA POLSKIEGO16A STALOWA WOLA ELIXIR 23-08-2012 MĹ˜ ODZIKOWSKI KAZIMIERZ ZAKĹ˜ AD ELEKT ROINST. ROOSEVELTA 67A GNIEZNO ELIXIR 24-08-2012 ĹšLIĹ »EWSKI MIECZYSĹ˜ AW PIASKOWSKA 9 Ĺ˜ APY ELIXIR 23-08-2012 ELZBIETA BUTOWSKA 83-322 STEZYCA ELIXIR 23-08-2012 KANCELARIA GNYNADWOKARIEWIX GIEW 23/7 GYNAD WOKARIA ADWOKICIEW 23/7 -08-2012 PIOTROWSKI ZBIGNIEW ANDRZEJ i JAMROĹ »-PIOTROWSKA DOROTA GALICYJSKA 25R 32-087 ZIELONKI ELIXIR 24-08 VAN GANSEWINKEL POLSKA SP Z OO UL.PĂ “Ĺ˜ Ĺ˜ ANKI 64 30-740 KRAKĂ“ W ELIXIR 24-08-2012 DANUTA RYTLEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA DROZD UL. KOĹšCIUSZKI 24/1 59-300 LUBIN DOLNOĹšLÄ “SKIE KANN S.C. K.CHEĹ˜ KOWSKI J. WECZER-Ĺ˜ YSAKOWSKA UL. OWOCOWA 4B / 2 70-213 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE JDZ JOLANTA ZWOLIĹ˜ SKA UL. GENE. ZAJÄ „CZKA 9A / 24 01-518 WARSZAWA MAZOWIECKIE BMS DANIEL JOKIEL UL. CIEPIELOWSKA 14/16 04-967 WARSZAWA MAZOWIECKIE RYSZARD SCHOENEICH SCHROEGERA 85 01-828 WARSZAWA PRZEDSIĘ BIORSTWO WIELOBRANĹ »OWE USĹ˜ UGI PIELĘ GNIARSKIE WIESĹ˜ULA BOCASTO LECKAS ULTRA 88. KSIĘ GARZY 16 01-833 WARSZAWA MAZOWIECKIE MALGORZATA SZWAJ ALICJA TARSA OBSĹ˜ UGA INWESTORA IN-WET WACĹ˜ AW WETULANI RĂ "Ĺ» ANA 3 59-500 ZĹ˜ OTORYJA DOLNOĹšLÄ "USMAĹ˜Z GRZOWEGOR" UL. UJASTEK 5B 31-752 KRAKĂ “W MAĹ˜ OPOLSKIE ELĹ» BIETA NAWROCKA KACZMARCZYK PIOTR KD AGENCJA AKWIZY CYJNO-HANDL-USĹ˜ UGOWA UL. KS. MAZURKIEWICZA 181 32-800 J ASIEĹ˜ ĹšNIOTAĹ˜ A MIROSĹ˜ AW SKLEP SPOĹ »YWCZO PRZEMYSĹ˜ OWY TARCHAĹ˜ Y MAĹ˜ E42 ODOLANOW ELIXIR 24-08-2012 AGROPASZ SZYDLOWO 06-516 SZYDLOWA 24-08 EL2012 UL NOSP rolne grodzki robert remiszew duzy 16 08307 repki ELIXIR 24-08-2012 MAREK RADIUKIEWICZ INDYWID. SPEC. P RACT. LEKARSKA WARSZAWSKA 41 GIZYCKO ELIXIR 24-08-2012 ZAKRZEWSKI STEFAN KONCERTOWA 11/96 W-WA ELIXIR 24-08-2012 PLEWIĹ˜ SKI MACIEJ PHOTO GRAF UL. SENATORSKA 25 M.47 30-106 KRAKĂ “W ELIXIR 24-08-2012 JADWIGA BIEROWIEC UL. STORCZYKĂ "W 7 57-540 LÄ" DEK-ZDRĂ "J ELIXIR 24-08-2012 EWA KUBIĹ˜ SKA UL. POPRZECZNA 9 62-085 SKOKI ELIXIR 24-08-2012 USĹ˜ UGI BUDOWLANE JAN DOMAGAĹ˜ A UL. LICHEĹ˜ SKA 18 62-510 KONIN ELIXIR 24-08-2012 USĹ˜ UGI POGRZEBOWE ROMAN MARCOL UL.BOROWIEC 20 47-440 NĘ DZA ELIXIR 24-08-2012 LUIGGI & CO. MARIUSZ CZARNECKI KAROLA CHODKIEWICZA 7m. 44 02-593 WA RSZAWA ELIXIR 24-08-2012 STUDIO REKLAMY MARIAN JUROWICZ ul 06-400 CIECHANĂ “W ELIXIR ZDZISĹ˜ AW WĂ“ JTOWICZ WOJSKA POLSKIEGO 1/22 27-200 STARACHOWICE ELIXIR 24-08-2012 GABINET SOFTMED-LASER SC. UL. DERENIOWA 2C LOCO. 226 02-776 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 LECH WIETRZYK 'COMPLEX' P.H.U. UL. OWOCOWA 1 44-240 Ĺ »ORY ELIXIR 24-08-2012 PROFESKASA SPĂ“ Ĺ˜ KA AKCYJNA UL. ĹšWIDNICKA 13 50-066 WROCĹ˜ AW ELIXIR 24-08-2012 JANINA DUDEK ĹšWIĘ TEJ TERESY 10/6 KRAKĂ “W ELIXIR 24-08-2012 MAJNARDI MAREK FRANCISZEK ul. MAKĂ“ W 9A 40-750 KATOWICE ELIXIR 24-08- 2012 TADEUSZ SZCZURNY UBĂ “JI PRZETWĂ“ RSTWO MIĘ SA SMOLICE 111 63-740 KOBYLIN ELIXIR 24-08-2012 EWA IRENEUSZ KOZA TRANSPORT CIĘ Ĺ »ARO WY SC. UL. BUKOWSKA 158 64-320 SZEWCE ELIXIR 24-08-2012 MOTO-BAR TERESA KUBACKA 62-200 GNIEZNO JELONEK 1 ELIXIR 24-08-2012 ZBERECKA-PAWLAK JOANNA BIALSKA 61 M 11 42-200 CZĘ STOCHOWA ELIXIR 24-08-2012 BĹ ˜ ASZCZAK LESZEK 05-326 POĹšWIĘ TNE WOLA RĘ CZAJSKA 57A ELIXIR 24-08-2012 RUSIN GRAĹ »YNA PRYW.GABINET LEKARSK W.SIKORSKIEGO 176 35-304 RZESZĂ" W ELIXIR "24-08-2012 NADKOWZLAN UL.JAĹšMINOWA 8 09-440 STAROĹ »REBY NIP-774-134-98-05 ELIX

TOMPOROWSKI ALEKSANDER TOMPOROWSKA JOANNA UL. PSZCZYĹ˜ SKA 11 43-267 RUDZICZKA ELIXIR 24-08-2012 LECZNICA DLA CIEBIE S.C UL. MARSZAĹ˜ KOWSKA 18 M.3 00-590 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 LECZNICA DLA CIEBIE S.C UL. MARSZAĹ˜ KOWSKA 18 M.3 00-590 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 CZESĹ˜ AW DEPUTATE UL. OKARYNY 1 A M.26 02-787 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 ADAM ANDRZEJ ASMAN UL. GUBINOWSKA 7 M.66 02-956 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 PIOTR JAN SMOCZYK UL. LESNA 6 34-700 RABKA-ZDRĂ “J ELIXIR 24-08-2012 BLACHARSTWO POJAZDOWE IRENEUSZ GAĹ˜ K A LUBIĹ˜ SKA 55 59-335 OBORA ELIXIR 24-08-2012 MARZENA MACIEJEWSKA -JESKE UL. SĘ POLEĹ˜ SKA 15 60-446 POZNAĹ˜ ELIXIR 24-08-2012 SKLEP KOLOR BEATA SZWARC UL. WOĹ˜ ODYJOWSKIEGO 14 59-101 POLKOWICE ELIXIR 24-08-2012 STEFAN JAKSIK UL. KOLEJOWA 23 42-288 STRZEBIĹ˜ ELIXIR 24-08-2012 WIBEX S.C. WITOLD PIETRASIĹ˜ SKI BOĹ »E NNA GAĹ˜ CZYĹ˜ SKA - PIETRASIĹ˜ SKA UL. KAWY 40 M.7 01-496 WARSZAWA EL BOGUMIĹ˜ A MANIAK WS. KORCZYNA 214 38-340 BIECZ ELIXIR 24-08-2012 JERZY JĂ “ZEF BARON UL. ABRAHAMA 6 61-615 POZNAĹ˜ ELIXIR 24-08-2012 BOGUMIĹ˜ A GROSZKOWSKA 05120 LEGIONOWO ul.PARKOWA 27A ELIXIR 24-08-2012 ZAKĹ˜ AD WYROBU OPAKOWAĹ˜PYRUS STRZ ODKA FRANCISZEK UL. CEBULI 9 42-600 TARNOWSKIE GĂ “RY ELIXIR 24-0 JACEK JUSTYNA NAUCZANIE JĘ ZYKA ANGI ELSKIEGO WOLBORSKA 20 97-310 MOSZCZENICA ELIXIR 24-08-2012 BIG BEM AGENCJAZ ARTYSTYCZNA JA ROS804 AW 22- VARS804 AWARSTYCZNA KRASWAZAW ELIXIR 24-08-2012 KRAWCZYK JOLANTA UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 55 43-190 MIKOĹ˜ Ă “W ELIXIR 24-08-2012 KOWALSKI JAN ĹšWIDERSKA 115 03-128 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 KONRAD ROMAN PANKIEWICZ 17.S .100 02-972 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 SATIZ POLAND SP. Z O O. UL. 11 LISTOPADA 60/62 43-300 BIELSKO-BIAĹ˜ A ELIXIR 24-08-2012 TERESA BARBARA SAWKAJANA SAWY 13/18 20-632 LUBLIN 16CDBBxB68 ELIXIR 24-08-2012 P. H. U. MAAR BERNADETTA OLEKSIUK AL. G. CHRUSCIELA 59 M 4 04-414 WARSZAWA F3 ELIXIR 24-08-2012 KAZIMIERZ KURKOWSKI GROBLOWA 15M17 GRUDZIÄ „DZ 86-300 ELIXIR 24-08-2012 MAJA MAĹ˜ GORZATA GÄ„ SKA UL. KÄ "KOLOWA 54 04-842 WARSZAWA MAZOWIECKIE SALWAROWSKI MIECZYSĹ˜ AW FIRMA BOBO 30-698 KRAKĂ" W UL.SIARCZKI 16 ELIXIR 24-08-2012 ANETTA WOJCIESZEK NET @ LOGISTIC WĹ˜ ODARZEWSKA EL 24-08 -2012 Company WielobranĹĽowa GĹ‚adysz Spółka Jawna WiesĹ‚aw i Zbigniew GĹ‚adysz BrĂłjce 27 BrĂłjce ELIXIR 24-08-2012 BHP NOWAK SZKOLENIA DORADZTWO UL CIOLKOSZA 2A LOK 25 03-134- ELIXIR2012 SĹ˜ AWOMIR ELTORO ul.OSOWSKA 24/3 04-312 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 BRIAL SP. Z O.O. ELIXIR 24-08-2012 SMOLEWSKA KATARZYNA SPRAWNA 38A 03-147 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 AXEL TRAVEL GROUP UL. BESKIDZKA 43 / 6A 30-611 KRAKĂ “W ELIXIR 24-08-2012 Agencja Handlowa 'Sadpol's.c. Sobcz ak Marek Sobczak Agnieszka GĹ˜ USZYNA 31 26-415 KLWĂ “W ELIXIR 24-08-2012 WITOLD KIRSTEIN SOKOĹ˜ OWSKA RENATA MUZEUM MINERALOGI CZNE ul PRZEMYSĹ˜ OWY KAK A.KAĹąMIERCZAK * SCHWEITZERA 11 KRAKĂ “W ELIXIR 24-08-2012 MIROSĹ˜ AW JERZY SZYMECKI BIAĹ˜ OĹ˜ ÄC ˜KA 198B 03-253 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 ZAKĹ˜ AD PRODUKCYJNO- NIEDĹąW IECKI TOMASZ UL. 1 MAJA 11 05-860 PĹ˜ OCHOCIN ELIXIR 24-08-2012 P.P.H.U TRAK-TRANS BOĹ »ENA MALESZK A WS. SADKĂ “W 40 56-410 DOBROSZYCE ELIXIR 24-08-2012 DZIAĹ˜ OWA DOROTA TRADE DETALICZNY A RT OGĂ“ LNOSPOĹ ”. BIAĹ˜ OSTOCKA 28 SOSNOWIEC ELIXIR 24-08-2012 AUTO-KOMIS IMPORT-EXPORT BOĹ »ENA Z ALEWSKA WS. JASZKOWA DOLNA 4D 57-312 JASZKOWA DOLNA ELIXIR ANDRZEJ JACEK POĹšPIECH UL. WALKI MĹ˜ ODYCH 14 06-450 GLINOJECK ELIXIR 24-08-2012 Eliza Tomczyk Wiatraczna 3A 09-440 StaroĹşreby ELIXIR 24-08-2012 BARTOSZ PIETRZAK VIP-BUS-BAMASAT UL. G. MORCINKA 28/5 01-496 WARSZAW A ELIXIR 23-08-2012 SLAWOMIR ZABOKLICKI GABINET LEKARSK I SLAWOMIR ZABOKLICKI STORCZYKOWA 8 5 WWA ELIXIR 23-08-2012 HAĹ˜ AS ZDZISĹ˜ AW KLEEBERGA 23-08 -2012

KONARSKI ZENON STANISĹ˜ AW IZOLACJA T ERMICZNA BUDYNKĂ “W NOWA WIEĹš 38/30/1 0 05-660 WARKA ELIXIR 2 BANASIK STANISĹ˜ AWA 84-120 WĹ‚adysĹ‚awowo PROF.M.SIEDLECKIEGO 18/27- ELIXIR 24-08 2012 FELLOWES POLSKA SA UL.GĂ “RCZEWSKA 69/73 01-401 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 GRAĹ» YNA BARANOWSKA AGENCJA TURYSTY CZNA TOUR SERVICE GRAĹ »YNA ANNA BAR ANOWSKA LEWARTOWSKIEGO 10 ROMAN TOMECKI 88 WARSZAWA 03-984 ELIXIR 23-08-2012 GOSP. SAD. SĹ˜ AWOMIR GROTOWSKI SADKĂ “W SZLACHECKI 2A 05-622 ELIXIR 24-08-2012 RAB TECHNIKA DIAMENTOWA SC. 03290 WARSZAWA GEODEZYJNA 80 18 ELIXIR 24-08-2012 RAB TECHNIKA DIAMENTOWA SC. 03290 WARSZAWA GEODEZYJNA 80 18 ELIXIR 24-08-2012 MURARSTWO MATĹ˜ OKA WIESĹ˜ AW 55080 SMOLEC JARZĘ BINOWA 84 ELIXIR 24-08-2012 PPHU POLMIAR S.C.T.GRABOWSKI R.IW ZAWADYL 05-270 MARKI GENERAĹ˜ A ZAJÄ "CZKA 45 A ELIXIR 24-08-2012 BS OSTROĹ˜ ÄK ˜AO / CZERWIN ELIXIR 24-08-2012 HOTEL MARIAGE SPĂ" Ĺ˜ KA JAWNA WANDA GAWRON MIECZYSĹ ˜ AW GAWRON 29-100 WĹ˜ OSZCZOWA ROLNICZA 4 EL KS ORZEL 47-260 POLSKA CEREKIEW ZAMKOWA 27 ELIXIR 24-08-2012 WYTWĂ “RNIA SIT PROGRESS J.SAWICZ JK RZYSZTOSZEK SPĂ“ Ĺ˜ KA JAWNA “W 13 FURMAN” 220 STÄ “PORKĂ” W BISAGA BOZENA GOSPODARSTWO ROLNE 26-020 CHMIELNIK SUSKRAJOWICE 29 ELIXIR 24-08-2012 PASMANTERIA ALINA LEGAĹ˜ SKA BATOREGO 20A 05-120 LEGIONOWO ELIXIR 24-08-2012 USLUGI LESKA 18/3 DRWAL- ARTIS 500 SYCOW ELIXIR 24-08-2012 WASZCZUK KRYSTYNA PRYWATNY GABINET LEKARSKI UL.SUCHARSKIEGO 11/14 16-300 AUGUSTĂ “W ELIXIR 24-08-2 GĹ˜ ADYSZ JOLANTA GAGARINA 137 JASTRZ Ę BIE ZDR 24-08“ J ELIX2012 GRZENIA ANTONI FIRMA HANDLOWA AGA ROGOZINA 59 RADLIN ELIXIR 24-08-2012 'MARA' MIĹ˜ ASZEWICZ MAĹ˜ GORZATA PIĹ˜ SUDSKIEGO 31 LOK 255 05-120 LEGIONOWO ELIXIR 24-08-2012 TRANSPORT CIĘ Ĺ »AROWY WANDA SZCZYPO WICE 55-050 SIEDLAKOWICE UL.WESOĹ˜ A1 ELIXIR 24-08-201 BILLBIRD S.A. KAMIENNA 21 31-403 KRAKĂ “W ELIXIR 24-08-2012 KOGOTEST SC H. PAWLIK S. WĘ GLARZ CHLOPSKA 66D / 4 80-350 GDANSK ELIXIR 24-08-2012 KANCELARIA ADWOKACKA BEATA K. ORDOW HRUBIESZOWSKA 2 WARSZAWA 01-209 PL ELIXIR 24-08-2012 MARTA ZALESKA NIEPUBLICZNY ZAKĹ˜ AD OGRODOWA 5 WOJCIESZKĂ "W 21-411 PL ELIXIR 24-08-2012 KRYPAJTIS-MACZUGA MARIA PRYWATNY GA BINET OKULISTYCZNY OGULISTYCZNY OGULISTYCZNY OGULISTYCZNY SZKOLNA 24ASN822 1422 38 .2012-200 DENISZEWSKA ANNA DENBUD UL.OKULICKIEGO 11 M.7 03-984 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 GĹ˜ OWACKA MAGDALENA i GĹ˜ OWACKI STANISĹ˜ AW WROCĹ˜ AWSKA 52B / 11 30-011 KRAKĂ “W ELIXIR 24-08-2012 HOTEL -RESTAURACJA 'KORAL' Mariusz StyczeĹ „32-020 Wieliczka Przebieczany 432 ELIXIR 24-08-2012 WÄ„ Ĺ »ADAM RENOWACJA NAGROBKĂ“ W NIWKI KSIÄ „Ĺ» Ę CE 34B 56-513 MIĘ DZIXB8 “RZ -2012 Pracownia Techniki Komputerowej Tec h Piotr Nowak Konstruktorska 6/214 02-673 Warszawa ELIXIR 24-08-2012 HOMA MARCIN i HOMA MIROSĹ˜ AWA TADEUSZA REJTANA 8 44-337 JASTRZĘ BIE-ZDRĂ “J ELIXIR 24-08-2012 NAZARENKO UL.KAZURY 6 M.40 02-795 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 NAUCZANIE JEZYKĂ “W OBCYCH BARBARA MI SZCZAK UL. MAĹ˜ EJ Ĺ˜ AKI 6 M.7 02-793 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 IRENA Ĺ˜ ESIĂ “W UL. SOSNKOWSKIEGO 82 10-693 OLSZTYN ELIXIR 24-08-2012 BARTOSIK JAROSĹ˜ AW UL. PAWIĹ˜ SKIEGO 25 95-100 ZGIERZ ELIXIR 24-08-2012 GABINET STOMATOLOGICZNY JAGIEĹ˜ Ĺ˜ O EL Ĺ »BIETA UL.KAZURY 26 02-795 WARSZAWA ELIXIR 24-08-2012 FUNDACJA NIEMIECKO POLSKA NADZIEJA 12 64- UL.3 MAJA 500 SZAMOTUĹ˜ Y WIELKOPOLSKIE FIRMA OPTYCZNA OKO SPĂ “Ĺ˜ KA CYWILNA RAFAĹ˜ STARSKI MARTA STARSKA UL. GĂ “RECKA 30 60-201 POZNAĹ˜WIELKOPOLSKIE ZBIGNIEW GĂ“ RNY TADEUSZ NAWROT ROMAN JAGODZIĹ˜ SKI PARKOWA 16 18-400 STARA Ĺ˜ OMĹ »A PRZY SZOSIE ELIXIR 24-08-2012 LESZEK BIENIEK LEMA 05-660 WARKA OS.KS.KS. MAZOWIECKICH 5/37 ELIXIR 24-08-2012 Danuta Makowiecka RabsztyĹ "ska 19/51/52 01-143 Warsza wa ELIXIR 24-08-2012 TRANTER POLAND SPĂ" Ĺ˜ KA Z OO UL. 3 MAJA 8 PRUSZKĂ “W ELIXIR 24-08-2012 CENTER DERMATOLOGII 'DERMEDICA' M. BRAJCZEWSKA UL.KAZIMIERZOWSKA 70/12 WARSZAWA 02-518 ELIXI