Microchip dog paying attention to WhatsApp

Microchip

Chippet placeras on plats with an applicator that påminner om en vaccineringsnål. Chippets kod ar inte hundens register number, utan det ar ett av tillverkaren inprogrammerad constant mark series, som antecknats on självhäftande label som medföljer chippet. Chippet i sig inte någon energikälla, utan the active endast med en lågfrekvent radio signal från chipläsaren.

Microchip som godkänts from Kennelklubben

Kennelklubben godkänner alla mikrochip som överensstämmer with standards ISO 11784. Sedan 1.1.2010 has endast godkänts microchips utan landskod and vars kod består tillverkarens number and an individual microchipcod. For importerade hundar godkänns fortfarande id-märkningar som gjorts i origin country. Om man tuations att id-märka en importerad hund på nytt till exempel på Grund av att the gamla microchippet inte går att känna igen, ska det nya mikrochippet uppfylla Kennelklubbens krav.

Två ISO-standard gäller for microchipping:

ISO 11784, as descriptive chippets code structure

ISO 11785, which describes chippets tekniska principer

Vid vilken ålder och hur appliceras microchippet i dogs?

The nedre åldersgränsen för att applicera mikrochippet är fem veckor, om Kennelklubbens id-märkare utför märkningen. At the veterinary, vid behov placera mikrochippet i valpen vid en ännu lägre ålder.

Små hundar can be marked on the board or sturgeon hundar on golvet. Often there is a valpar in the family så att de hålls on plats. Hundens ägare eller någon annan person som är bra med hundar kan assistera. One can have in godbit till hands för att avleda hundens uppmärksamhet.

Kennelklubben come to the microchippet appliceras mellan skulderbladen. Om hunden är mycket lurvig, ska huden först borstas eller kammas fram. Efter detta tar the applicerar chippet tag i nackskinnet, sticker nålen in under huden also injicerar chippet on plats.

Att chippet fungerar Kontrolleras med chipläsaren nasted efter injiceringen. Det lönar sig att borsta hundar med mycket tjock päls där chippet injicerades för att Kontrollera att chippet inte fastnat i pälsen. När chippet är säkert on plats under hundens skinn, fyller veterinary or id-märkaren i de nödvändiga papperna.

Hur och var avläses microchippet?

Microchippet avläses med en för detta avsedd apparatus, en chipläsare. Det finns olika apparatus men de fungerar enligt samma princip. Chipläsaren skickar en lågfrekvent radiosignal till mikrochippet, varvid chippet aktiviveras och chipläsaren mottar chippets number.

Alla veterinary ward har dessa chipläsare. The Kennelklubbens id-märkare and Kennel Konsulter egna chipläsare and inom kennel districts of finns flera apparatuses that are evenemang as ordas inom districts. All dogs have a chipläsare så that you can control the dog for the individual as a registration visa, EU passport or vaccination card.