What is divot pounding

บริการ เปิด พจนานุกรม อัตโนมัติ ติด โพย (PopThai)

Try PopThai this URL: [TIME Magazine] [CNN] [heise online] [Slashdot Japan]

บริการ ติด โพย (PopThai) เป็น บริการ เปิด พจนานุกรม อัตโนมัติ โดย ผู้ ใช้ สามารถ ป้อน ข้อความ (ที ละ ประโยค หรือ เป็น หน้า เลย ก็ได้ ไม่ จำเป็น ต้อง ที ละ คำ สอง คำ) หรือ ป้อน เว็บ URL ระบบ จะ ไป ดึง เนื้อหา เว็บ นั้น ๆ มา แล้ว ทำการ แนบ ความ หมาย ของ คำ หรือ วลี ภาษา ต่าง ประเทศ (ปัจจุบัน สนับสนุน ภาษา อังกฤษ, ญี่ปุ่น และ เยอรมัน) ติด กับ เนื้อหา นั้น ๆ และ จะ แสดง ผล ความ หมาย เมื่อ เอา เมาส์ ไป วาง วาง เหนือ คำ หนึ่ง ๆ ช่วย ให้ สามารถ เข้าใจ เนื้อหา ของ เว บ ภาษา ต่าง ประเทศ ได้ สะดวก และ รวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น

ความ หมาย ของ คำ จะ ปรากฏ ขึ้น มา เมื่อ ท่าน เอา เมาส์ ไป วาง บน คำ หรือ วลี ที่ มี อยู่ ใน พจนานุกรม โดย ไม่ ไม่ จำเป็น ต้อง กด ปุ่ม ใด ๆ ดัง ตัวอย่าง ใน รูป ข้าง ล่าง นี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดง ความ หมาย ของ คำ โดย อัตโนมัติ เพียง วาง เมาส์ ไว้ บน คำ ที่ ต้องการ ทราบ ความ หมาย
 • สนับสนุน เว บ หลาก ภาษา (ปัจจุบัน ภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น และ เยอรมัน)
 • ค้นหา ความ หมาย จาก พจนานุกรม หลาย ชุด พร้อม ๆ กัน ใน ฐาน ข้อมูล ของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ - ไทย, Longdo เยอรมัน - ไทย เป็นต้น
 • แสดง ได้ ทั้ง ความ หมาย ของ คำ เดี่ยว และ คำ ผสม ได้ อย่าง ถูก ต้อง เช่น Secretary of State = รัฐมนตรี ต่าง ประเทศ ของ สหรัฐฯ (ใน ภาพ ตัวอย่าง), High school = โรงเรียน มัธยม ปลาย
 • แสดง ความ หมาย ของ คำ ที่ แปรรูป จาก คำ ใน พจนานุกรม ได้ เช่น เมื่อ วาง เมาส์ ไว้ บน คำ ว่า executed / abusing ซึ่ง ไม่มี ใน พจนานุกรม เครื่อง จะ แสดง ความ หมาย ของ คำ ว่า execute / abuse ให้ โดย อัตโนมัติ
 • เรียก ใช้ งาน ได้ ง่าย เพียง กด ปุ่ม PopThai บน Longdo Toolbar เพื่อ แนบ ความ หมาย หน้า จอ ที่ เปิด ชม อยู่ ใน ขณะ นั้น
 • แก้ไข Link ใน หน้าที่ แสดง เพื่อ ให้ สามารถ เปิด ชม Link เหล่า นั้น ผ่าน บริการ PopThai ได้ ทันที เช่น เดียวกัน
 • สนับสนุน บราวเซอร์ ชั้น นำ ทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ ผู้ ใช้ ช่วย ป้อน ความ หมาย สำหรับ คำ ที่ ยัง ไม่มี อยู่ ใน พจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดง สรุป รายการ คำ ศัพท์ พร้อม ความ หมาย สำหรับ พิมพ์ ออก มา อ่าน ได้ สะดวก วิธี ใช้ งาน ให้ เลือก ตรง ตัว ตัว เลือก บริการ ด้าน บน ให้ เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ใน โหมด ปกติ จะ เหมาะ กับ การ ใช้ งาน on-line หน้า จอ คอม พิ ว เต อ ร็ ส่วน บริการ Vocabulary เหมาะ สำหรับ ท่าน ที่ ต้องการ พิมพ์ พิมพ์ รายการ คำ ศัพท์ และ ความ หมาย ออก มา บน กระดาษ ไว้ อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดง คำ อ่าน ของ คำ ใน เว็บ หรือ text ที่ ป้อน ให้ ข้าง บน คำ นั้น ๆ, นอกเหนือ ไป จาก การ แสดง pop-up ความ หมาย. วิธี ใช้ งาน ให้ เลือก ตรง ตัว เลือก บริการ ด้าน บน ให้ เป็น Pronunciation. ขณะ นี้ ใช้ได้ กับ ภาษา อังกฤษ (แสดง คำ อ่าน ภาษา อังกฤษ) และ ภาษา ญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือ คัน จิ). บริการ นี้ ใช้ extension ของ browser ที่ ชื่อ Ruby ปัจจุบัน มี แค่ IE browser ที่ สนับสนุน ถ้า เป็น browser อื่น ๆ จะ เห็น คำ อ่าน ปราก ฎ ใน วงเล็บ แทน

วิธี ใช้

ท่าน สามารถ ป้อน เนื้อหา หรือ URL ของ เว็บไซต์ ที่ ต้องการ ให้ แนบ ความ หมาย นี้ ใน ช่อง ใส่ ข้อความ ค้นหา ปกติ

หลังจาก นั้น เลือก บริการ ที่ ต้องการ (เช่น ถ้า ป้อน ข้อความ ให้ เลือก PopThai (text) ถ้า ป้อน URL ให้ เลือก PopThai (URL)) ถ้า ท่าน ไม่ เลือก บริการ ระบบ จะ เดา บริการ ที่ ท่าน ต้องการ จาก ข้อความ ที่ ท่าน ใส่ เข้า มา (ว่า เป็น ข้อความ หรือ เป็น URL) โดย อัตโนมัติ, จาก นั้น กด Submit เป็นอัน เสร็จ

ใน กรณี ที่ ท่าน ใส่ URL ระบบ จะ ไป ทำการ ดาวน์โหลด เนื้อหา ของ หน้า นั้น ๆ มา และ แนบ ความ หมาย พร้อม แก้ไข ลิงค์ ต่างๆ ให้ เป็น ผ่าน บริการ PopThai เ พื่ อ ที่ ว่า เมื่อ ท่าน กด ที่ ลิงค์ ใด ๆ ต่อ ไป จาก ก็ จะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ มี การ แนบ ความ หมาย มา ให้ ด้วย ใน ทันที

เพื่อ เพิ่ม ความ สะดวก ใน การ ใช้ ท่าน สามารถ ใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดย เมื่อ ท่าน เปิด ดู เว็บไซต์ ใด ๆ อยู่ ตาม ปกติ และ ต้องการ ใช้ บริการ PopThai สำหรับ หน้า นั้น ๆ สามารถ ทำได้ ทันที โดย คลิก ที่ ปุ่ม PopThai บน บน Toolbar โปรดราย ละเอียด เพิ่มเติม Longdo toolbar

คำ เตือน ใน กรณี ของ URL นี้ ถึง แม้ ทาง ผู้ ดูแล ระบบ ลอง ดู จะ ได้ ทำการ ทดสอบ กับ หลาย เว็บไซต์ แล้ว ก็ตาม ยัง มี บาง เว็บไซต์ ที่ ข้อมูล เวลา ที่ ระบบ ไป โหลด มา จะ แตก ต่าง จาก ที่ ท่าน เปิด ดู โดย ใช้ browser โดยตรง และโปรด ระวัง ด้วย ด้วย ด้วย ไม่ ควร ใช้ กับ หน้า เว็บไซต์ ที่ ต้องการ ความ ถูก ต้อง สูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)