What is atp exudative

4-2007

Revist de Medicin i Farmacie


Editat de Universitatea de Medicin i Farmacie Iuliu Haieganu Cluj-Napoca

4
Volumul LXXX 2007 ISSN 1222-2119

Redacia revistei Clujul Medical Str. Moilor, no. 33 Cluj-Napoca

Colegiul de redacie

Redactor ef: Redactori efi adjunci:

N. Olinic A. Cocrl Al. Rotaru H. Popescu H.D. Boloiu

Secretar tiinific:

Membrane:
M. Boji, Elvira Cocrl, Gh. Funariu, Paula Grigorescu-Sido, M. Grigorescu, tefania Kory-Calomfirescu, S. Leucua, N. Maier, Adriana Murean, Luminia Pleca Manea

Redactor: Livia Lupea


Tehnoredactare computerizat: Anne-Marie Chindri

Tiparul executat la Tipografia U.M.F. Iuliu HaieganuCluj-Napoca

Manuscrisele i corespondena before fi expediate pe adresa: Redacia revistei Clujul Medical Str. Moilor, no. 33 400609 Cluj-Napoca Tel / fax: 0264-596086 E-mail: [email protected]

Clujul Medical No. 4/2007 CUPRINS

Articole de orientare
ADRIANA BUJOR, V. CRISTEA, DIANA DUMITRACU: Moleculele de adeziune i inflamaia alergic .................................. .................................................. .. 755 D. COSMA, DANA VASILESCU, I. NEGREANU, D. VASILESCU: Osteosinteza stabil cu tije elastice centromedulare n fracturile copilului aspecte particulare ..................... .................................................. .................................. 766 DOINA TODEA, D. SMPELEAN, ANDREEA HERESCU, LOREDANA ROCA, D. PERJU: Sindromul de apnee n somn de tip obstructiv i ficatul gras nonalcoholic .................................... .................................................. ..................... 773 F. CIOVICESCU, C. DUNCEA, D. RDULESCU, DORIANA LUCACIU, N. CONSTANTEA: Cardiopatia bolnavilor hemodializai cronic: evaluare clinic i paraclinic ,ertrament, prognostic .............................................. ................................ 779 I. LUPEA, VALERIA MARI, LIVIA LUPEA: Mecanisme lezionale hipo xicischemice cerebrale la nou-nscut i perspective terapeutice noi .................................. 789 LCRMIOARA PERJU-DUMBRAV, ROMANA HOMORODEAN: Neuroborrelioza n diagnosticul diferenial al sclerozei multiple .................................. 793 MANUELA POPESCU, MONICA JUNIE , O. PASCU: Helicobacter pylori caracteristici microbiologice ......................................... ................................................. 800 OLGA ORAN, L. PETROV, MONICA LENCU: Factorii de risc ai limfoamelor nehodgkiniene primare gastrice i intestinal .............................. ............. 807 ROMANA HOMORODEAN, LCRMIOARA PERJU-DUMBRAV: Bolile genetice i neurodegenerative ca entiti particulare n diagnosticul diferenial clinic al sclerozei multiple .............. .................................................. ............................. 814 VIORICA MILEA, N. MIRON, V. CRISTEA: Relaia dintre pancreatita cronic i cancerul pancreatic rolul inflamaiei n oncogenez ....................... ........................ 820 ELENA DANIELA ERBAN: Conceptul modern de diaree intratabil a sugarului .............. .................................................. .................................................. ...... 826 S. BUZINSCHI: Epigenetics of type 2 diabetes mellitus ................................. ............. 834 OANA OSTACE, C. PENCIU, V. ZDRENGHEA, P. KOVACS: Diagnosticul medical asistat de inteligena artificial ............... .................................................. ........ 842

Cercetare clinic
C. SAMANTASI, C. HODRNU, LUCIANA STNIL: Utilizarea Imunocard-Elisa ca i tehnic rapid de diagnostic serologic al infeciei cu Mycoplasma pneumoniae ....................... .................................................. .................... 846 CRISTINA SKORKA, PAULA GRIGORESCU-SIDO, RODICA MANASIA, C. LAZR, MIRELA CRIAN: Evoluia hepatitei cronice virale B la copil subtretament cu interferon .................................................. ................................................. 852 I. LASZLO, MONICA POP, L. POP, RODICA UNGUR, I. ONAC: Variaiile stresului oxidativ total ia superoxid dismutazei n cursul fizioterapiei la pacienii cu artroz primar ................. .................................................. ......................... 863 MARIANA MOTOGNA-KALOKAIRINOS: Rolul ecografiei toracice n precizarea naturii unei colecii pleurale .......... .................................................. ............. 871 PATRICIA CRISTODOR, ESMAEILI MANOOCHEHR, LORIANA CELEBRATION, ARGENTINA VIDRACU: Acidul tricloracetic 80% n tartamentul unor afeciuni dermatologice ....................................... .................................................. ......... 875 V. MUREAN: Analiza principalilor indicatori epidemiometrici ai endemiei TBC n judetul Cluj n perioada 2005-2006 ..................... .............................................. 880 O. BUDIC , V.BUD Corelaii morfo-funcionale n evoluia bontului pancreatic restant dup duodenopancreatectomia cefalic .................................. ........... 887 MIRELA CRIAN, PAULA GRIGORESCU SIDO: Rolul variantelor morfogenetice informative in diagnosticul unor boli genetice si al unor anomalii congenitale ................. .................................................. .................................. 894 BOGDANA NSUI, DANIELA CUREU, NINA CIUCIUC, CARMEN IONU: Studiu privind relaia dintre statusul ponderal i riscul de apariie a cancerului de sn postmenopauzal ...................................... ......................... .................. 904 LUMINIA LEA: Eficacitatea antianginoas a nicorandilului in angina pectoral stable .................... .................................................. ...................................... 909

Cazuri clinice
CRISTINA HOOLEANU, R.POPP, A.TRIFA, A ANDERCOU: Tromboflebit profund la un pacient dublu heterozigot pentru factorul V Leiden i 1298a> c metilen tetrahidrofolate reductaz .................. .................................. 916 CD OLINICI, DOINIA CRIAN, LILIANA RESIGA: Metastaze limfoganglionare osteoblastice ale carcinomului prostatic ............................................ 921

Medicin dentar
ALINA MONICA PICO, LOREDANA PACALU, ANDREA KURTINECZ: Aspecte clinico-terapeutice ale uzurii dentare ................................. ....... 926 SORINA SAVA, CODRUA NICOLA, ROXANA CARA, SORANA BACIU, VOICHIA SBDU, ADA DELEAN: Aspecte clinice asupra utilizrii

rinilor compozite n refacerea morfologiei i funciilor arcadelor dentare dup o perioad de 3 ani ................................... .................................................. ..................... 931 LIANA MARIA LASCU: Particulariti n realizarea conectorilor principali maxilari i mandibulari, pentru refacerea optim a funciilor aparatului dentomaxilar ........ .................................................. .................................................. ............... 939

Farmacie
IOANA BORZA, C. POLINICENCU: O cercetare a merchandisingului produselor cosmetice. .................................................. .................................................. 945 ELEONORA MIRCIA, EMESE SIPOS, SILVIA IMRE, VERONICA AVRIGEANU, GYNGYI CSEGEDI, ADRIANA POPOVICI, G. HANCU: Determinarea profilurilor de dizolvare a pentoxifilinei din comprimate retard pe baz de matri hidrofil.. .................................................. ................................. 951 ANTONELA BOGDAN, ELENA CUREA: Validation of an UV spectrophotometric method for assay of three cefalosporins (cefalexin, cefadroxil, cefaclor) in pharmaceutical products ........................................ ................... 957

Istoria medicinii i farmaciei


H. POPESCU: O privire spre nceputurile Invmntului Superior de Farmacie la Cluj partea a doua ................................. .................................................. ............ 964 L. TUKA: Cteva boli cronice, instituiile sociale i sanitare din Romnia n 1936 ..................... .................................................. .................................................. ...... 970

Recenzii
C. BRSU: A IV-a Conferin Internaional de Istoria medicinii, 21-23 oct. 2007 Figline Valdarno Florena .............................................. .................................... 976

Index alfabetic autori ............................................... ............................................... 978 Index tematic .................................................. .................................................. ......... 983 Index of subjects ..................................... .................................................. ................. 989

Clujul Medical No. 4/2007 CONTENTS

General Articles
ADRIANA BUJOR, V. CRISTEA, DIANA DUMITRACU: Adhesion molecules and allergic inflammation ................................... .......................................... 755 D. COSMA, DANA VASILESCU, I. NEGREANU, D. VASILESCU: Elastic stable intramedullary nailing for fractures in children specific applications .............. 766 DOINA TODEA, D. SMPELEAN, ANDREEA HERESCU, LOREDANA ROCA, D. PERJU: Obstructive sleep apnea syndrome and nonalcoholic fatty liver disease ......................................... .................................................. ........................ 773 F. CIOVICESCU, C. DUNCEA, D. RDULESCU, DORIANA LUCACIU, N. CONSTANTEA: Cardiac impairment in patients on maintenance haemodialysis: assessment, management, prognosis ........................................... .................................. 779 I. LUPEA, VALERIA MARI, LIVIA LUPEA: Lesional mecanisms hypoxicischemic cerebral in the newborn infants and new therapeutic perspective .................... 789 LCRM IOARA PERJU-DUMBRAV, ROMANA HOMORODEAN: Neuroborreliosis in differential diagnosis of multiple sclerosis ................................... . 793 MANUELA POPESCU, MONICA JUNIE, O. PASCU: Helicobacter pylori microbiological characteristics .................................. .................................................. 800 OLGA ORAN, L. PETROV, MONICA LENCU: Risk factors for gastric and intestinal primary non-Hodgkin lymphomas .......................... ....................................... 807 ROMANA HOMORODEAN, LCRMIOARA PERJU-DUMBRAV: Genetic and neurodegenerative diseases - special entities in the clinical differential diagnosis of multiple sclerosis ..................................... ............................... 814 VIORICA MILEA, N. MIRON, V. CRISTEA: The relationship between chronic pancreatitis and pancreatic cancer ................................................. ................... 820 ELENA DANIELA ERBAN: Intractable diarrhea of ​​infancy modern concepts .......... .................................................. .................................................. ........... 826 S. BUZINSCHI: Epigenetics of type 2 diabetes mellitus ............................ .................. 834 OANA OSTACE, C. PENCIU, V. ZDRENGHEA, P. KOVACS: Medical diagnostic assisted by artificial intelligence .......... .................................................. ...... 842

Clinical Investigations
C. SAMANTASI, C. HODRNU, LUCIANA STNIL: Using ImunocardELISA as a rapid serological technique to diagnose Mycoplasma pneumoniae infection ........................... .................................................. ............................................ 846 CRISTINA SKORKA, PAULA GRIGORESCU -SIDO, RODICA MANASIA, C. LAZR, MIRELA CRIAN: Outcome of chronic viral b hepatitis in children on interferon treatment .......................... .................................................. ....................... 852 I. LASZLO, MONICA POP, L. POP, RODICA UNGUR, I. ONAC: Variation of oxidative stress and superoxide dismutase in patients with primary osteoarthritis during physiotherapy ............................................ .................................... 863 MARIANA MOTOGNA-KALOKAIRINOS: The role of thoracic ultrasonography in determining the nature of pleural effusion ...................................... 871 PATRICIA CRISTODOR, ESMAEILI MANOOCHEHR, LORIANA CELEBRATION, ARGENTINA VIDRACU : 80% Tricloracetic Acid in dermatolocical treatments .......................................... .................................................. ........................... 875 V. MUREAN: The analysis of main epidemiologic indicators of tuberculosis in Cluj country between 2005-2006 ... .................................................. .............................. 880 O. BUDIC, V. BUD Functional and Morphological Correlations in Evolution of Pancreatic Remnant after Pancreaticoduodenectomy. ............................................... 887 MIRELA CRIAN , PAULA GRIGORESCU SIDO: Role of informative morphogenetic variants in diagnosis of several genetic diseases and congenital anomalies ............................... .................................................. ...................................... 894 BOGDANA NSUI, DANIELA CUREU, NINA CIUCIUC, CARMEN IONU : Study concerned the relationship between the ponderal status as a risk factor for the postmenopausal breast cancer ............. .................................................. ... 904 LUMINIA LEA: Anti-anginal effects of Nicorandil in Chronic Stable Angina ................................. .................................................. ......................................... 909

Clinical cases
CRISTINA HOOLEANU, R.POPP, A.TRIFA, A ANDERCOU: Deep venous thrombosis in a double heterozygous patient for factor V suffering and 1298A> C methylene tetrahydrofolate reductase ................. .................................................. ......... 916 CD OLINICI, DOINIA CRIAN, LILIANA RESIGA: Osteoblastic lymph node metastasis of the prostate adenocarcinoma ....................... ..................................... 921

Dental Medicine
ALINA MONICA PICO, LOREDANA PACALU, ANDREA KURTINECZ: Clinical and therapeutically aspects of dental wear ................................ 926

SORINA SAVA, CODRUA NICOLA, ROXANA CARA, SORANA BACIU, VOICHIA SBDU, ADA DELEAN: Three years clinical study regarding resin based composites used for crowns and bridges ................... ................................. 931 LIANA MARIA LASCU: Peculiarities in planning the maxillary and mandibular major connectors for the optimum functional rehabilitation of the dental maxillary apparatus ........................................... .................................................. 939

Pharmacy
IOANA BORZA, C. POLINICENCU: A research of merchandising cosmetic products ..................................... .................................................. .................................. 945 ELEONORA MIRCIA, EMESE SIPOS, SILVIA IMRE, VERONICA AVRIGEANU, GYNGYI CSEGEDI, ADRIANA POPOVICI, G. HANCU: Determination of dissolution profiles of pentoxifylline from modified release tablets based on hydrophilic matrix ............................. .................................................. 951 ANTONELA BOGDAN, ELENA CUREA: Validation of an UVspectrophotometric method for assay of three cefalosporins (cefalexin, cefadroxil, cefaclor) in pharmaceutical products ....................... .................................... 957

Medicine and Pharmacy History


H. POPESCU: A look at the beginnings of higher pharmaceutical education in Cluj second part ................................. .................................................. .................... 964 L. TUKA: Chronical Diseases, Social- and Health- Institutions in Romanian Counties in 1936 ........... .................................................. ............................................... 970

Book review
C. BRSU: IVth International Conference of Medicine History, Oct 21-23. 2007 Figline Valdarno Florena .............................................. ............................................. 976

Authors alphabetical index ............................................... .................................... 978 Index of subjects (romanian) ....... .................................................. ........................... 983 Index of subjects (english, french) .............. .................................................. .......... 989

Articole de orientare

MOLECULELE ALERGIC

DE

ADEZIUNE

INFLAMAIA

ADRIANA BUJOR *, VICTOR CRISTEA *, DIANA DUMITRACU * * Imunopatologie, Universitatea de Haieganu, Cluj Napoca, Romania Medicin i Farmacie Iuliu

Recumat
Bolile alergice sunt ntr-o continu cretere a prevalenei n rile dezvoltate economic. Practic n ultimii 20 de ani s-au dublat i se estimeaz c n populaia general 1 din 4 persoane va prezenta n urmtorii ani o form de manifestare a atopiei (astm bronic, rinit alergic, alergia alimentar, dermatit atopic). Conceptul alergiei ca boal inflamatorie este deja binecunoscut i a fost demonstrat n numeroase studii. Rolulolekulelor de adeziune a fost dovedit prin faptul c acestea favorizeaz migrarea celulelor proinflamatorii la locul inflamaiei i intervin n faza tardiv a acesteia. Unul dintre cei mai importani markeri ai reaciei inflamatorii este acumularea de celule n esutul unde s-a produs agresiunea. Cel mai frecvent n faza tardiv a inflamaiei alergice are loc un influx masiv de celule ale sistemului imun datorit activitii unor molecule de adeziune ca ICAM-1, LFA, VCAM-1. Cuvinte cheie: molecule de adeziune, inflamaie, alergie, limfocite T helper 2. Caracterul de boal inflamatorie a alergiei a fost demonstrat n numeroase studii. (1) Fenonenul care iniiaz cascada inflamaiei este reprezentat de activarea LTh2 (limfocit T helezentarea 2) prin alergenulei de catre APC (celula prezentatoare de antigen) (2). n urma interaciunii cu APC, LTh (CD4 +) naive se transform n Th1 sau Th2. Subsetul Th1 conduce la un rspuns imun celular prin activarea macofagului i secreia de IFN (interferon gama). Subsetul h2 activeaz LB i producia de IgE, mecanismul hipersensibilitii de tip I (3). Mecanismul lezional este declanat de activarea mastocitelor / bazofilelor, prin intermediul legrii Ag (antigen) de minimum 2 molecule de IgE (imunglobulina E) alturate, cu eliberarea unor mediatori cu multiple aciuni biologice, care sunt n fond a responsabilie de iniierea . In faza tardiv a inflamatiei alergice are loc activarea i exprimarea pe suprafaa celulelor a unor molecule de adeziune celular (CAM), care duce la acumularea de celule proinflamatorii: eozinofile, polimorfonucleare neutrofile (4). Unul din cei mai importani markeri ai reaciei inflamatorii este acumularea de celule n esutul respectiv. Cel mai frecvent, n faza tardiv a inflamaiei alergice are loc un influx masiv de celule ale sistemului imun. Printre molecular care contribuie la apariia acestui rspuns de recrutare selectiv, sunt cele implicate n interaciunile dintre celule dar i dintre celule i old substraturi. Aceste structuri sunt de fapt CAM, cu rol important n fiecare pas al procesului de recrutare a celulelor la locul inflamaiei.Aceste procese including: marginaia interaciunea dintre leucocite i endoteliul vascular; diapedeza migrarea transendotelial; chemotaxie, haptotaxie mobilizarea direct ctre esut; migrarea transepitelial care frecvent apare la nivel pulmonar (4,5,6). 755

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4th

756

Pe suprafaa celulelor umane au fost descoperite i caracterizate din punct de vedere molecular precum i biochimic, peste 50 de CAM. Pentru a se studia efectele CAM, i inplicarea lor n rspunsurile inflamatorii s-au pus n eviden antagoniti ai CAM care acum sunt testai in vivo (4,7). CAM sunt glicoproteine ​​integral, situate pe suprafaa celulelor, care sunt implicate n interaciuni de tipul celul-celul (adeziune intercelular) sau celul-matrice extracelular, prin legarea lor de ligandul specific (Fig. 1). Aceast veins st la baza multor procese biologice: embriogenez, repararea esuturilor, rspuns imun i inflamator. Adeziunea intercelular poate fi homotipic, dac se realizeaz ntre celule de acelai tip, sau heterotipic ntre celule diferite. De asemenea, molecular care se leag ntre ele pot fi identice (aderena homofil) sau diferite (aderen heterofil). Astfel de interaciuni duc la transmiterea semnalelor primite din exterior spre interiorul celulei i la declanarea unor evenimente care pot modifica starea de activare, mobilitatea celulei, precum i fenotipul acesteia. Ne propunem n continuare s caracterizm principalele familii de imunoglobuline impreun cu liganzii lor, precum i tipurile de manifestri imune n care acestea sunt implicate (4,8). Adeziune intercelular Molecule de adeziune celular Protein de ataare intercelular

Proteins citoscheletale

Membrane celular

Adeziuni celulematrice Fiber de colagen

glicozaminoglicani proteins multiadezive Protein de miez a proteoglicanului suprafeei celulare Protein de miez a proteoglicanului matricei

Fig. 1. Interaciunile n care sunt implicate MAC dup Rinehart C.A. (9). Funciile imune ale molecularor de adeziune celulara sunt legate de (3,4,10): a) migrarea, activarea i exprimarea funciei efectorii a LT; b) interaciunea LT cu APC; c) aderena, migrarea i penetrarea celulelor fagocitare prin pereii vaselor sangvine; d) gzduirea (homing) limfocitelor n esuturile limfoide; e) genereaz un semnal costimulator al APC profesioniste ctre LT naive (fr memorie), semnal necesar pentru expansiunea clonal. Au fost descrise pn la data actual cinci familii principale de molecule de adeziune i anume (Fig. 2) (3):

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4 1. 2. 3. 4. 5. integrine selectine caderine molecule mucine-like superfamilia de imunoglobuline. Superfamilia imunglobulinic de CAM Sedii de legare a Ca2 + Mucin-like CAM Integrins 31

757

Caderine (ecaderine)

Carbohidrai

Domenii Ig Tipul III de fibronectine repetitive Selectine (Pselectin) Interaciuni homofilice Fig. 2. Cele cinci familii de CAM dup Rinehart C.A. (9).

Fibronectin Domeniu lectinic

Interaciuni heterofilice

1. Integrinels
Din punct de vedere structural, integrinele sunt molecule heterodimerice formats dintr-un lan, care conine situsuri de legare pentru cationi (Ca2 +) i unul; aceste lanuri sunt unite prin leguri necovalente. Se cunosc cel puin 18 subuniti i 8 subuniti care pot forma aproximativ 24 de diferii heterodimeri. n general, ntre lanurile exist o mai mare asemnare dect ntre lanurile. (4.10). Poriunea extracelular a lanurilor este format din trei sau 4 domenii, fiecare la rndul su alctuite din 60 de aminoacizi, asemntoare cu situsurile de legare ale cationilor de Ca. Integrinele se leag de CAM de pe alte celule i / sau de matricea extracelular. Au un rol important n rspunsul imun, n organizarea tisular i migrarea celulelor n cursul dezvoltrii. There are various clasificri ale integrinelor. Cea mai cunoscut este aceea dup natura lanului i cuprinde trei subfamilii imunologic importante (4). 1. Subfamilia 1 integrinelor este reprezentat de molecular VLA (very late activation antigen), adic antigen de activare foarte trzie, deoarece au fost descoperite pe LT la 2-4 sptmni dup stimularea lor repetat in vitro. De fapt, anumite VLA pot fi exprimate constitutiv de ctre LT n repaus (VLA-4, 5 i 6), iar exprimarea altora poate fi indus rapid n cursul activrii. 1 integrinele sunt heterodimeri formai din lanul 1 (CD29), acelai la toate molecules i din diferite lanuri (1- 8 sau CD49a-CD49f). Majoritatea acestor molecule sunt exprimate pe suprafaa leucocitelor sau a altor tipuri de celule i mediaz ataarea acestora de molecular matricei extracelulare: colagen, laminin (LM), fibronectin (FN). VLA-4 interacioneaz, de asemenea, cu VCAM-1 (CD106), molecular de adeziune a endoteliilor vasculare (vascular cell adhesion molecule), exprimat n zonele inflamatorii, fiind totodat principala molecular de domiciliere a LT in organele limfoide secundare, de orientare spre plcile Peyer (3.6).

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4th

758

2. Subfamilia 2-integrinelor, numite i Leu-CAM (CAM leucocitare), are trei reprezentani: LFA-1, CR3 i CR4, molecule integral heterodimerice, formats din lanul 2 (CD18) i diferite tipuri de lanuri (CD11a, CD11b, CD11c). Cel mai important membru, LFA-1 (Leukocyte-function associated antigen-1) sau CD11a / CD18, are rol esenial n funciile limfocitare dependente de adeziune: n stimularea Th de ctre APC (prin legarea Genealogie de ICAM-1 sau ICAM-2 ), n citotoxicitatea celular, este coreceptor pentru LT i realizeaz adeziunea limfocitelor la celulele endoteliale. Ceilali doi membrii ai acestei subfamilii sunt receptorii de complement CR3 (CD11b / CD18 sau Mac-1) i CR4 (CD11c / CD18). Ei au un rol important n fagocitoz (opsonizare), ataarea de celulele endoteliale, de matricea extracelular i n extravazarea leucocitelor (3). 3. Subfamilia 3-integrinelor sau a citoadezinelor are doi membrii, heterodimeri diferii prin lanurile (CD41 sau CD51), iar lanul 3 (CD61) este comun. CD41 / CD61 este un marker trombocitar i un receptor pentru o serie de molecule implicate n coagulare (fibrinogen, factor von Willebrand, trombospodin, fibronectin). n absena lui dispare aderena i agrearea trombocitelor, ceea ce duce la diatez hemoragic. CD51 / CD61 exist pe limfoblati, monocite i celule epiteliale, avnd funcia de receptor pentru aceleai molecule (fibrinogen, factor von Willebrand, trombospodin, fibronectin), precum i pentru unele componente ale matricei extracelulare (vitronectin, colagen) (3,2). Printre integrine de un interes special n inflamaia alergic este integrina 41 (VLA-4), deoarece ea este exprimat indeosebi pe eozinofile, bazofile, mastocite i limfocite T, dar nu i pe neutrofile. Aceast integrin se leaga de fibronectin, care se gsete n cantiti mai mari n esuturi (nu i n plasm) i crete n faza tardiv a inflamaiei alergice. Cteva studii au artat c aviditatea integrinei VLA-4 pentru ligand este diferit n funcie de tipul de celul i de starea de activitate a celulei. Aceast integrin may be i capacitatea de a media rostogolirea (rollingul) leucocitelor la fel ca i selectinele (4).

2. Selectinele
Aceste molecule sunt cunoscute i sub denumirea de adresine sau LEC-CAM (lectin-like cell adhesion molecule), datorit faptului c au rol n orientarea limfocitelor spre ariile lor (domiciliu) de la nivelul organelor limfoide secundare (homing receptor) ic se aseamn cu lectinele, deorece se leag selectiv de carbohidrai (3). Structural, selectinele au o poriune extracelular cu un capat N-terminal dependent de cationii de Ca2 +. Urmeaz n structur un domeniu asemnator EGF (factorul epidermal de cretere) i altul asemntor proteinelor care regleaz activitatea complementului. Poriunea extracelular este ancorat prin domeniile transmembranare i intracitoplasmatice (4). Pn acum au fost descrise trei tipuri de selectine, ce poart denumiri diferite n funcie de tipul celular la nivelul cruia sunt exprimate predominant. Astfel, se cunosc selectine P (plachete sangvine) sau CD62P, selectine E (endoteliale) i selectine L (leucocitare). Toate trei sunt glicoproteine ​​transmembranare care mediaz adeziunea rapid, cu mic afinitate, a leucocitelor de celulele endoteliale, facilitnd fenomenul de rostogolire pe suprafaa peretelui vascular capilar, pn la stabilirea unor leguri ferme prin integrine (LFA-1, VLA permit-4) migrarea lor prin membrana capilarelor n aria de esut inflamat. Aceste CAM sunt implicate n patogeneza a numeroase afeciuni inflamatorii (3,6). 1. E-selectina (CD62E, ELAM-1, LECAM-2) este expression pe celulele endoteliale activate de citokine (IL-1, TNF, IFN) din zonele de inflamaie i se leag de glicani (CD15s sau sialil-Lewis) de pe granulocite, monocite i LT cu memorie. Nivelul lor este crescut n astmul bronic, psoriazis, inflamaii cronice, artrita reumatoid; faciliteaz recrutarea i migrarea neutrofilelor i afluxul acestora la nivelul zonei inflamatorii pe o lung perioad de timp.

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4th

759

2. L-selectina (CD62L, LAM-1 sau LECAM-1) intervine n aderena tuturor leucocitelor, including a LT, LB i celulelor NK, la endoteliul venelor post-capilare (HEV high endothelial venules), prin legarea sa la o series de proteoglicani (GlyCAM-1, CD34 etc). L-selectina este una din principalele molecule de "domiciliere" (homing), n special pentru LT naive, de dirijare a limfocitelor spre organele limfatice periferice (adresin). Ea your un rol particular n generarea leziunilor mielinice din bolile demielinizante ale SNC. 3. P-selectina (CD62P) este stocat n granulele secretorii ale trombocitelor, megacariocitelor i celulelor endoteliale (corpii Weibel-Palade). Prin stimularea acestor celule P- selectina este redistribuit la suprafa, unde se leag de aceiai glicani ca i Eselectina (CD15, CD15s sialil-Lewisx), precum i de alte glicoproteine ​​de pe monocite i neutrofile. Funcia biologic a selectinei P este similar cu cea a selectinei E legarea neutrofilelor de celulele endoteliale ale pereilor vaselor (3).

3. Superfamilia de immunoglobuline
n cadrul acestei familii se cunosc peste 25 de molecule cu structur glicoproteic asemanatoare imunglobulinelor, domenii glicoproteice unite prin leguri disulfidice. Moleculele din acest grup intervin n a doua etap a aderrii leucocitelor la endoteliul vascular, dar pot s funcioneze i ca receptori pentru diferii ageni patogeni i contribuie la formarea metastazelor, favoriznd migrarea celulelor tumorale la distan de neoplasmul primar. Cele mai importante molecule de adeziune din aceasta clasa sunt detailate mai jos. 1. ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule-1) sau CD54 este o glicoprotein integral de membran, cu cinci domenii Ig-like exprimat pe o mare varietate de celule hematopoietice i nehematopoietice, including LT i LB, fibroblati, keratinocite, celule endoteliale, n urma stimulrii prin diferite citokine (n special IL-1, TNF). Ligandule molecular ICAM-1 sunt integrinele LFA-1 (CD11a / CD18), CR3 (CD11b / CD18) and fibrinogenul. Interaciunea dintre aceste molecule are un rol important n adeziunea i migrarea transmembranar a leucocitelor la locul inflamaiei. n plus, s-a constatat c ICAM-1 reprezint receptorul pentru rinovirusuri. Expresia crescut a ICAM-1 este indus de diferii stimuli: IL-1, TNF, endotoxine bacteria i INF; INF induce i expresia ICAM-1, fr a influena i old CAM. Se subliniaz c expresia ICAM-1 poate fi indus i pe eozinofile precum i pe celulele endoteliale de la nivelul interstiiului pulmonar (3,4,8). 2. ICAM-2 (CD102) are doua domenii Ig-like, este expressing constitutiv, exclusive pe celulele endoteliale vasculare, trombocite, dar i pe celule mononucleare, bazofile i mastocite. Expresarea acesteia nu e reglat sau indus de citokine i leag tot LFA-1. 3. ICAM-3 (CD50) are cinci domenii Ig-like ca i ICAM-1, se expressing leucocite (LT, timocite, LB, monocite, granulocite) i mastocite. Leag tot integrina LFA-1, dar e recunoscut i de unele 2 integrine. ICAM-3 este implicat i n mobilizarea calciului, fosforilarea tirozinei, creterea adeziunii, secreia de chemokine i modularea eliberarii mediatorilor din granulaiile bazofilelor. 4. CD2 (LFA-2) se express LT, cellular NK and LFA-3. CD2 transduce semnalul activator, acionnd sinergic i amplificnd de 4-30 de ori stimularea prin TCR i rspunsul imun. n plus, interaciunea dintre CD2-LFA3 este un proces necesar i obligatoriu n reaciile de citotoxicitate a LT i NK. 5. LFA-3 (CD58) este ligandul lui CD2, larg expression pe toate tipurile de celule, hematopoietice (including eritrocite) i nehematopoietice. Prezena acestei molecule pe APC i limfocite faciliteaz adeziunea dintre aceste celule, important n recunoaterea antigenului i n distrugerea celulei int.

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4th

760

6. VCAM-1 (CD106), initial identificat ca o citokin indus de epiteliul vascular, este format din apte domenii Ig-like. Ea se exprim pe celulele endoteliale stimulate de citokine (IL-1, TNF-) i endotoxine bacteriae, aflate n centrul germinativ. Este oolekul de domiciliere important, care faciliteaz recircularea i emigrarea prin HEV a limfocitelor naive, datorit legrii de integrina limfocitar VLA-4. Ulterior, s-a descoperit ca ea este exprimat i pe old celule: macrofage, celule dendritice, celule stromale din maduva osoas, celule din epiteliul respirator. VCAM-1 poate fi indus de novo la cteva ore dupa stimularea cu IL-1, TNF- acid endotoxine bacteria i atinge nivelul maxim la 24 pn la 48 de ore. Aceast stimulare duce la expresia suplimentar i a altor CAM including ICAM-1 i E-selectine. In contrast, stimularea celulelor endoteliale cu IL-4 sau IL-13 (caracteristice subsetului limfocitar Th2) duce la inducerea selectiva a expresiei de VCAM-1 (3,4,6,8,10). 7. N-CAM (neural cellular adhesion molecule) sau CD56 este o molecular homofil (se leag de CD56) prezent pe membrana celulelor NK i unele LT i are un rol n citotoxicitatea NK fa de celulele tumorale N-CAM pozitive (de ex. glioame). 8. PE-CAM (platelet / endothelial cell adhesion molecule) format din ase domenii Ig-like, este oolekul de adeziune homofil (leag CD31), expression pe trombocite, celule endoteliale i unele LT. Exista mai multe isoforme ale acestei molecule, deoarece domeniile extra- i intracelulare ale aceste molecule sunt codificate de mai muli exoni. PE-CAM se gsete n mod particular n concentraii mari la interfaa celular interendotelial. Studiile cu anticorpi blocani ai PE-CAM au artat c aceasta are un rol critic n migrarea transendoteliala a neutrofilelor, rol nedovedit nc pentru eozinofile (3). 9. SIGLECS (sialic acid binding immunoglobulin-like lectins) sunt un subset al acestei clase de CAM mai recent identificat relevant n bolile alergice, ndeosebi siglec8, care este exprimat n mod exclusiv pe celulele implicate n inflamaia alergic, eozinofile, bazofile i mastocite. Cu toate astea rolulolekulelor siglec i a liganzilor lor nu este bine definitely; studii recente au demonstrat c blocarea siglec-8 duce la moartea eozinofilelor prin apoptoz (4).

4. Familia caderinelor
Caderinele sunt eseniale pentru dezvoltarea mai multor esuturi. Sunt molecule homofile dependente de calciu, cu importan n structura tisular, deoarece domeniul lor citoplasmatic ancoreaz citoscheletul de punctul de adeziune. Aceste molecule se express precoce n cursul dezvoltrii ontogenetice. Se cunosc pn acum 5 tipuri de cadherine: E, N, P, L i uvomorulina (care apare n dezvoltarea embrionar). Ca i funcii sunt implicate n meninerea integritii tisulare, caderinele au rol n recunoaterea celulelor i transmiterea semnalelor dintre acestea, dar au i rol n cretere i angiogenez. Exista boli autoimune cum ar fi pemfigusul in care se formeaza anticorpi fata de cadherine (3,4,6).

5. Moleculele similare mucinelor


CAM asemntoare mucinelor sunt puternic glicozilate cu oligozaharide scurte la fel ca mucinele din secreiile mucoaselor. Unii membrii ai acestei familii sunt implicai n adeziunea limfocitelor la endoteliul vascular prin intermediul selectinelor CD34, GlyCAM-1 (glycosylation dependent CAM), MAdCAM-1 (mucosal addressincell adhesion molecule-1) i PSGL-1 (P-selectin glycoprotein-1 ). Ali doi membri, CD43 i CD45 nu leag selectinele ci old molecules i nu sunt implicate n migrare. Asocierea lateral a CD45 cu old molecule de suprafa (mIg, TCR) i confer acestei molecule rolul de coreceptor. CD43 este larg expression pe membrana celulelor hematopoietice (stem, LT, monocite / macrofage, granulocite, trombocite). La nivelul LT acioneaz ca un co-stimulator, iar prin legarea sa de ICAM-1 are rol n interaciunile limfocitelor cu celulele endoteliale. Scderea sau absena exprimrii acestei molecule la nivelul LT a fost constatat la bolnavii cu imunodeficiene grave sindrom WiskottAldrich, SIDA, imunodeficiena legat de cromozomul X (3).

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4th

761

6th old molecule de adeziune


CD44 este un group heterogeneous de glicoproteine ​​sulfatate transmembranare, exprimate sub diferite izoforme, de ctre o larg varietate de tipuri celulare: LT mature, LB, monocite, granulocite, eritrocite, macrofage, fibroblati, celule epiteliale etc i este un receptorial pentruonic dar leag i colagenul, fibronectina, MAdCAM-1 i proteoglicanii endoteliilor. CD44 are funcie de receptor de domiciliere pentru LT n esuturile limfoide secundare (plci Peyer) i n zonele inflamatorii, fiind implicat n activarea LT i celulelor NK. CD38 este implicat n migrarea limfocitelor i n domicilierea acestora, similar cu CD44. CD15- (Lewisx), expressed pe granulocite, este un ligand pentru P-selectin. CD15s- (sialil-Lewisx), de pe membrana granulocitelor, leag E-selectin.

7. Molecule de adeziune solubile


Unele molecule de adeziune exist nu numai ca i molecule pe suprafaa celular dar i n form solubil. Nivele ridicate de molecule de adeziune circulante au fost descrise ntr-o varietate de condiii patologice. Moleculele de adeziune solubile pot funciona ca citokine cnd se leag de receptorii lor n form solubil. CAM particip la toate etapele care fac parte din recircularea LT naive i pregtirea lor pentru a deveni LT efectoare antigen-specifice. Aceasta implic migrarea lor spre nodulii limfatici precum i interaciunea cu APC. CAM au de asemenea rol n migrarea LT efectoare antigen-specifice ctre esuturile periferice. Pierderea CAM de pe suprafaa celular este sinonim cu reglarea negative a inflamaiei (3,6). n cadrul rspunsului imun alergic molecular de adeziune sunt implicate primordial n faza tardiv a inflamaiei alergice. Iniial are loc sensibilizarea: prezentarea alergenului de ctre APC limfocitului Th naive, cu transformarea acestuia n subsetul LTh2, datorat secreiei de IL-4. Pentru activarea limfocitului T sunt necesare cele dou semnale: 1. ntalnirea TCR (receptorul pentru antigen al limfocitului T) cu antigenul / alergenul expus de APC prin intermediul MHC de clasa a II-a. 2. cuplarea molecularor costimulatoare CD28 cu B7 (Fig. 3.).

Antigenul genereaz primul semnal MHC clasa II TCR

Fuzionarea costimulatorilor genereaz al doilea semnal

LT activat Fig. 3. Activarea LT- necesit cele dou semnale- dup Schwartz R.H. (11).

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4th

762

La a doua ntalnire cu alergenul se produce reacia alergic caracterizat de doua faze: precoce i tardiv (Fig. 4). Faza precoce se realizeaz odat cu degranularea mastocitar prin cuplarea de ctre alergen a dou molecule de IgE. Simptomatologia este dat de mediatorii existeni n granulele mastocitelor (preformai i neoformai) (2,5,6). A.Mediatorii preformai Mediatorii preformai solubili sunt coninui n interiorul granulaiilor. Dintre acetia menionm heparina, care formeaz cu histamina un complex, cu efecte anticoagulante bine cunoscute. Se pare c heparina este de altfel i un moderator al reaciei alergice, deoarece inhib generarea anafilatoxinelor (2,3,12). B. Mediatorii nou formai Sunt sintetizai rapid n urma degranulrii. O parte din ei iau natere din acidul arahidonic, eliberat din fosfolipidele membranale, sub aciunea fosfolipazei A2. Metaboliii biologic activi ai acidului arahidonic au efecte similare cu cele ale histaminei, dar acioneaz mai lent i pe o durat mai lung. Pe baza structurii biochimice sunt clasificai n 3 groups: prostaglandins, tromboxani i leucotriene. Primele dou grupe sunt generate pe calea ciclooxigenazic, iar ultima pe calea lipooxigenazic. Leucotrienels (LT sau LTR). Cele mai active sunt leucotrienele C4, D4 i E4, care mpreun formeaz SRS-A (Slow Reacting Substance of Anaphylaxis) sau substana anafilactic cu reacie lent, vechea denumire a agentului atunci cnd nu era cunoscut natura lui biochimic. Efectele LTC4, LTD4 i LTE4 sunt aceleai cu cele ale histaminei. Leucotriena B4 (LTB4) posed, pe lng aciune vasoactiv, activitate chemotactic i chimiocinetic, de atragere a neutrofilelor i degranulare a acestora, cu eliberarea coninutului lizozomilor. Prostaglandinele, n special prostaglandina D2 (PGD2), au efecte similare cu cele ale LTB4, precum i de inhibare a agregrii trombocitelor. PAF este a factor important de activare a trombocitelor. Pe lng efectele sale asupra trombocitelor, atragerea i stimularea eliberrii din acestea a tromboxanului i serotoninei, are i activitate similar cu cea a histaminei. Speciile reactive ale oxigenului, generai in urma stimulrii puternice a respiraiei i complexului oxidazic (explozie respiratorie), au efecte toxice i distructive asupra structurilor celulare nvecinate (radicali de oxigen, ap oxigenat, OH, ca i derivative oxigenai de. Aioxid azotului: azot, NO / NO2). Activitatea acestor mediatori este adesea similar, ei acionnd aditiv sau sinergic pentru producerea unor efecte vasoactive (histamina, PAF, triptaza, kininogenaza), chemotactice (ECF-A, NCF, PGL, LTR - B4, PAF- i spasmogene (histamina) D2, LTR C4 - D4) (2,3)

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4th

763

Efectele imediate: apar n decurs de cteva minute (10 - 20 min) i sunt generate nu numai de mediatorii preformai (histamina), ci i de cei neoformai rapid (PAF, LTR, PGL, O2) care acioneaz sinergic pentru a produce simptomatologia: contracia muchilor netezi (spasm) vasodilataie (eritem) creterea permeabilitii vasculare (edem) hipotensiune secreie de mucus prurit Efectele tardive, din faza a doua, apar dup 2 - 8 ore i sunt consecina aciunii ai ia ia iaotocici. ntr-o prim etap se produce: infiltraia celular cu eozinofile (Eo) i neutrofile (N) i ulterior cu mononucleare (monocite, lymphocite T helper CD4 activate); depunere de fibrin la locul inflamaiei Ulterior, dup 1 - 2 zile, se valideaz efectul mediatorilor proinflamatori (citokine, O2, enzime proteolitice, hidrolaze etc), realizndu-se: infiltraia cu monamareazile (macrofutulie. fibroblea descent) edemal secelie de mucus fibroz subepitelial (2,3).

Fig. 4. Fazele inflamaiei alergice dup Mackay i Rosen (7). Conceptul de boal inflamatorie a alergyi a fost demonstrat n numeroase studii. Diferenierea LTh0 n LTh2 dup prezentarea antigenului de ctre APC, n prezena IL-4, este fenomenul care declanaz cascada inflamaiei. LTh2 migreaz la locul inflamaiei prin intermediul CAM. n afectiunile alergice sunt express o serie de CAM, care au fost larg descrise mai sus. Acestea au rolul de a favoriza migrarea celulelor proinflamatoare la locul inflamaiei, n principal a eozinofilelor. Mediatorii i citokinele eliberate din granulatiile eozinofilelor ntrein i amplific inflamaia, generating un proces cronic inflamator. Acest mecanism fiziopatogenetic a dus la existena conceptului de inflamaie minim persistent, care e prezent la persoanele atopice chiar i atunci cand nu sunt simptome (13,14).

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4th

764

Terapia bolilor alergice vizeaz att simptomele ct i verigile patogenetice, including inflamaia alergic. Antihistaminicele H1 sunt indicate n orice form de manifestare a alergiei (6). Sunt considerate de prim intenie caertrament n bolile alergice mediate de IgE, cum sunt rinita alergic (intermitent i persistent uoar), i unele forme de urticarie cu sau fr angioedem. Uneori se asociaz n terapia altor manifestri alergice cum sunt astmul bronic, rinitele alergice severe, angioedemul alergic. Antihistaminicele H1 sunt medicamente care intr n schemele terapeutice alturi de alte clase farmacologice (glucocorticoizi inhalatori, sistemici, topici, modificatori de leucotriene, imunosupresoare) sau alte terapii imunologice (imunoterapia specific cu alergen). Antihistaminicele H1 de generaia 1 au o structur puternic lipofil i traverseaz bariera hemato-encefalic; pot penetra n sistemul nervos central i s produc efecte secundare cum sunt sedarea, ameeala, scderea ateniei i a capacitii de concentrare. Odat cu apariia noii generaii de antihistaminice, (cele nesedative) s-a facut un pas important n terapia bolilor alergice. Antihistaminicele H1 de generaia 2 sunt considerate nesedative, dei unii din pacieni pot percepe uoare senzaii de sedare. Mecanismul principal de aciune al antihistaminicelor H1 este acela de blocare a interaciunii histaminei cu receptorii histaminergici de tip I i ​​prin acest mecanism se realizeaz principalul efect terapeutic, cel antialergic. Cercetri ulterioare au demonstrat c unele antihistaminice H1, n special cele de generaia II, prezint i un efect antiinflamator (12). Antihistaminicele H1 prezint efect inhibitor asupra produciei de eicosanoizi, asupra eliberrii de citokine, asupra formrii i eliberrii mediatorilor proinflamatori. Unele antihistaminice au efect antiinflamator (mecanism nc insuficient cunoscut), scad recrutarea celulelor proinflamatoare i diminu expresia CAM (13). Antihistaminicele de generaia II prezint efect antiinflamator adiional celui antialergic. Acest efect a fost evaluat prin studii in vitro, test pe modele animale i studii in vivo. Majoritatea efectelor observate n studiile in vitro au fost obinute la concentraii de sute de ori mai mari dect cele terapeutice. Studiile in vivo au evideniat diferene semnificative privind eficacitatea antiinflamatorie cuantificabil a diferitelor antihistaminice H1. Unii reprezentani din a doua generaie prezint efect antiinflamator evident la doze terapeutice care este i relevant clinic: cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin (16). Demonstrarea efectului antiinflamator asociat celui antialergic ofer noi inte terapeutice n afeciunile alergice. Imunoterapia specific cu alergen (SIT) este o metod de terapie care schimb cursul bolii alergice. Mecanismele SIT sunt complexe; modificarea rspunsurilor celulare tip TH2 s-ar realiza fie prin deviaie imun (cresterea TH0 / TH1) fie prin anergia celulelor T (scderea TH2 / TH0) fie mai probabil printr-o combination a ambelor mecanisme (16.17). Imunoterafia specific are i un efect de scadere a nivelului CAM n ser, acionnd astfel asupra inflamaiei alergicice la fel ca i terapia medicamentoas (18,19,20). n concluzie, molecular de adeziune celular sunt un marker important al inflamaiei alergice. Acestea ar putea fi utilizate n monitorizarea rspunsului terapeutic la pacienii alergici.

bibliography
1. 2. 3. 4. BELLANTI JA .: Literature review: the best new articles in the specialty of allergy, asthma, and immunology, 2004-2005. Allergy Asthma Proc. 2006, 27 (3), 186-196. DUMITRACU D .: Bolile atopice, Ed. Med. Univ. Iuliu Haieganu, Cluj Napoca, 2002, 1-7. CRISTEA V, CRISAN M .: Imunologie Clinica, Ed. Casa Crii de Stiin, 2002, 57-126 BOCHNER B. S .: Cellular Adhesion in Inflammation In Middleton's Allergy Principles & Practice, Sixth Edition. Ed. Mosby, 117-134.

Clujul Medical 2007 vol. LXXX - no. 4 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 17th, 18th, 19th, 20th

765